PL

Rosnąca rola fizjoterapii w obliczu epidemii COVID-19

Czas na fizjoterapię!

Polska fizjoterapia staje przed ogromnym wyzwaniem. Pandemia COVID-19 trwa, a jej skutki będą nam towarzyszyły przez najbliższe miesiące, a być może i lata. Część zakażonych pacjentów wymaga hospitalizacji i tlenoterapii, jest unieruchomiona i pozostaje w łóżkach. Konsekwencje dla organizmu są dramatyczne: od zaburzeń czynności płuc, przez zaniki mięśniowe, aż po upośledzenie połykania i zaburzenia poznawcze. Potrzeba fizjoterapii staje się bezdyskusyjna. Potrzeba ta jest tym większa, że dziesiątki zakażonych to osoby w podeszłym wieku, chorujące już wcześniej.

Fizjoterapia poprawia stan zdrowia pacjentów z COVID-19, a jej dostarczanie korzystnie wpływa na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. Fizjoterapia powinna być zapewniona na każdym etapie opieki nad pacjentem, zarówno na oddziale szpitalnym jak i po powrocie do domu. Fizjoterapia powinna być integralną składową krótko- i długoterminowych planów zarządzania opieką zdrowotną właśnie w takim kryzysie, jaki wywołała pandemia COVID-19. Planowanie usług rehabilitacji musi uwzględniać zarówno potrzeby osób dotkniętych COVID19, a także innych, niezarażonych, potrzebujących pomocy pacjentów. Zarówno jedna jak i druga grupa staje się z dnia na dzień coraz liczniejsza. Coraz więcej jest osób chorujących na COVID-19, coraz więcej jest także osób, u których konieczność izolacji, brak aktywności fizycznej, brak dostępu do fizjoterapii powoduje pogorszenie stanu zdrowia.
Dlatego tak ważne jest uznanie usług fizjoterapii za podstawowe, niezbędne i konieczne do świadczenia, nawet, a właściwie przede wszystkim, w okresie epidemii.

Każdy pacjent musi mieć szansę na przeżycie. Każdy pacjent musi mieć także szansę na osiągnięcie jak najlepszego poziomu funkcjonowania, a za to, pamiętajmy, głównie my fizjoterapeuci jesteśmy odpowiedzialni.

Zapoznaj się z publikacją PAHO (Pan American Health Organization)* z dnia 26 kwietnia. Dokument podkreśla rolę rehabilitacji w związku z wybuchem pandemii COVID-19, zarówno na poziomie korzyści dla pojedynczego pacjenta, ale także dla efektywnego funkcjonowania całego systemu opieki zdrowotnej. Jak podkreśla centrala WHO, publikacja ma zastosowanie na całym świecie.

Zobacz także jak rolę rehabilitacji podkreśla w najnowszych wiadomościach europejski oddział WHO: www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/disability-and-rehabilitation/news/news/2020/4/covid-19-exposes-the-critical-importance-of-patient-rehabilitation

*PAHO jest jednym z regionalnych oddziałów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), odpowiada za obszar Ameryki Północnej, Południowej, Centralnej i Karaibów.

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus