PL

Rekomendacja pracy indywidualnej z pacjentami

Polska fizjoterapia staje przed ogromnym wyzwaniem. Epidemia COVID-19 trwa, a jej skutki będą nam towarzyszyły przez najbliższe miesiące, a być może i lata. Potrzeba fizjoterapii staje się bezdyskusyjna.  Rehabilitacja jest obszarem wymagającym zapewnienia najwyższych standardów epidemiologicznych z uwagi na sytuację zdrowotną pacjentów (wielochorobowość i choroby przewlekłe) oraz występowanie dodatkowego ryzyka związanego z wiekiem.

Rekomendacja Prezydium KRF

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusem SARS-CoV-2 Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów rekomenduje zmianę organizacji pracy personelu poprzez:

  • oparcie prowadzonego leczenia na indywidualnej pracy z pacjentem z zachowaniem optymalnych i zalecanych warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz
  • wdrożenie wykorzystania systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności w odniesieniu do świadczeń prowadzonych w warunkach ambulatoryjnych, domowych i dziennych.

Konieczne jest zapewnienie przez kierowników podmiotów leczniczych i fizjoterapeutów bezpieczeństwa personelu i pacjentów poprzez następujące działania:

  • zmniejszenie liczby personelu i pacjentów korzystających w tym samym czasie ze wspólnych gabinetów rehabilitacyjnych,
  • ograniczenie gromadzenia się pacjentów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikanie mieszania się pracowników w przypadku pracy zmianowej,
  • ograniczenie poruszanie się pacjentów po przychodni/gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów,
  • oraz dostosowanie się do zaleceń KIF, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów podjęła także rozmowy z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia na temat:

  • zwiększenia wyceny indywidualnej pracy z pacjentem oraz wizyty fizjoterapeutycznej, uwzględniających rzeczywiste koszty ich udzielania, w oparciu o przepisy § 15 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • wdrożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiązań polegających na wprowadzeniu współczynników korygujących zwiększających wycenę świadczeń w sposób umożliwiający zakup i stosownie zaostrzonych rygorów sanitarnych dostosowanych do zaleceń Sanepid,
  • wdrożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiązań polegających na wprowadzeniu współczynników korygujących zwiększających wycenę świadczeń udzielanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, umożliwiających zakup i utrzymanie urządzeń pozwalających przy ich realizacji na zachowanie praw pacjenta – poufność udzielonego świadczenia.

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus