PL

Prezes KRF upomina się o traktowanie fizjoterapeutów na równi z innymi zawodami medycznymi

W związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia:

  1. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 845),
  2. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 846)

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pyta o to, dlaczego fizjoterapeuci nie są traktowani na równi z innymi zawodami medycznymi?

Prezes KRF, dr hab. n. med. Maciej Krawczyk skierował w dniu 8 sierpnia pismo do Ministra Zdrowia, oczekując odpowiedzi na następujące pytania:

  • na jakiej podstawie Minister Zdrowia uznał, iż część zawodów medycznych jest „równiejsza” i może cieszyć się większymi przywilejami płacowymi niż pozostałe?
  • kto i kiedy zdecydował o marginalizowaniu fizjoterapii w systemie finansowanym ze środków publicznych?

Oto skan wyżej wymienionego pisma.

MZ_OWU_podwyzki_08_08

Zachęcamy także do zapoznania się z wcześniejszymi pismami Prezesa KRF dotyczącymi tej sprawy.

Pismo z dnia 20.08.2018 r.

Pismo z dnia 18.12.2018 r.

Pismo z dnia 30.05.2019 r.