PL

Jaka jest znajomość zawodu fizjoterapeuty w Polsce? Wnioski z badania Kantar Polska – część 1

Dlaczego przeprowadziliśmy badanie?

Start pierwszej polskiej kampanii społecznej „Fizjoterapia porusza” poprzedziło specjalnie zaprojektowane badanie, które na zlecenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów przeprowadziła renomowana firma Kantar Polska SA. To była także, pierwsza w Polsce, próba zbadania, jak wygląda świadomość Polaków w zakresie fizjoterapii i ocena korzystania z jej dobrodziejstw. Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-30 września 2019, na reprezentatywnej dla Polski próbie, liczącej 1000 osób w wieku powyżej 16 roku życia. Reprezentatywność uwzględniała zmienne demograficzne (wiek, płeć) oraz geograficzne (region, wielkość miejscowości zamieszkania).

Decydując się na badanie we wrześniu nie tylko chcieliśmy zebrać dane na temat znajomości zawodu fizjoterapeuty czy korzystania, polecania oraz stopnia zadowolenia z usług fizjoterapeutycznych. Zależało nam, aby sprawdzić kilka wybranych parametrów przed startem kampanii społecznej, co w przyszłości pozwoli nam obiektywnie ocenić wpływ działań komunikacyjnych KIF na świadomość społeczeństwa. W kolejnym badaniu, zaplanowanym na 2020, zapytamy respondentów w identyczny sposób – porównując odpowiedzi dowiemy się, czy wskaźniki zmieniają się na lepsze.

Pierwsza kampania społeczna o fizjoterapii

„Fizjoterapeuta” to najpopularniejsze określenie.

Okazuje się, że nazwa „fizjoterapeuta” jest prawidłowo wiązana z osobami wykonującymi ten zawód. To najpopularniejsze określenie zawodu, którego wykonywanie związane jest z aktywnościami polegającymi na „na przywracaniu / poprawie sprawności ruchowej i fizycznej człowieka”. Celowo w pytaniu nie użyliśmy żadnej z nazw, aby nie sugerować badanym konkretnej odpowiedzi. Mimo że nasz samorząd jest bardzo młody i upowszechnia nazwę „fizjoterapeuta” od niespełna 3 lat, okazuje się, że aż 41,1% badanych zna to określenie (33,1% spontanicznie – bez żadnego podpowiadania czy naprowadzania). Niestety, funkcjonują też i inne nazwy – szczególnie popularny jest „rehabilitant” 32,4% – natomiast znajomość pozostałych określeń jest marginalna.

Kto korzysta z usług fizjoterapeutów w Polsce? Zobacz wyniki badań - część II

Młodzi, aktywni i dobrze sytuowani. 

W badaniu poznaliśmy także grupy, które kojarzą zawód fizjoterapeuty na poziomie wyższym niż średnia. Tworzą one bardzo atrakcyjny profil osoby, która jest świadoma istnienia fizjoterapii. To ktoś z wyższym wykształceniem (54% takich osób zna określenie „fizjoterapeuta”), stosunkowo młody, bo wieku poniżej 34 roku życia (54,3%), posiadający dobrą sytuację materialną (50,8%) i aktywnie korzystający z Internetu (50,9%).

Z kolei najsłabiej rozpoznają nazwę „fizjoterapeuta” osoby w wieku powyżej 55 lat (prawie 75% z nich nie zna tego określenia), osoby z wykształceniem zawodowym (70,4%), osoby ze średnią sytuacją materialną (65,4%) oraz mieszkańcy wsi (63,2%).

Oczywiście zależy nam, aby jak najwięcej osób prawidłowo określało nasza profesję, niemniej cieszy fakt, że jest ona już dobrze znana w grupie najbardziej aktywnych konsumentów. Kolejne wyniki z badania Kantar Polska SA przedstawimy wkrótce.

Jak Polacy oceniają pracę fizjoterapeutów? Wnioski z badania Kantar Polska – część III