PL

Kto korzysta z usług fizjoterapeutów w Polsce? Zobacz wyniki badań – część 2

Połowa społeczeństwa nigdy nie korzystała z fizjoterapii.

W badaniu Kantar, oprócz znajomości określeń zawodu, zbadaliśmy także poziom korzystania z fizjoterapii. Zadawaliśmy respondentom pytania, które łączyły stopień znajomości fizjoterapii wraz z częstotliwością korzystania. Kombinacja tych pytań pozwala stwierdzić, że niespełna 5% społeczeństwa nie wie nic o fizjoterapii, zaś 50,1% Polaków nigdy nie skorzystało z usług fizjoterapeutycznych. W pytaniach uwzględnialiśmy też korzystanie z fizjoterapii przez osoby bliskie, aby uwzględnić sytuacje związane np. z konsultacjami pediatrycznymi lub geriatrycznymi, w których samodzielność pacjenta bywa ograniczona.

Jaka jest znajomość zawodu fizjoterapeuty w Polsce? Wnioski z badania Kantar Polska – część I

Region regionowi nierówny…

Analizując wynik badania, zauważamy, że są województwa w których odsetek korzystających z fizjoterapii jest stosunkowo wysoki i przekracza 60% (np. opolskie czy warmińsko-mazurskie). Z drugiej strony w województwach małopolskim i kujawsko-pomorskim wskaźnik ten spada poniżej 40%. Oto mapa prezentująca, jaki % mieszkańców w danym województwie korzysta z fizjoterapii.


Kto najczęściej korzysta z usług fizjoterapeutów?

Średnio w Polsce korzysta z fizjoterapii 49,9% populacji, ale w badaniu możemy sprawdzić, jakie grupy korzystają z naszych porad i praktyk częściej niż inne. Okazuje się, że dużo chętniej robią to kobiety (53,6%), osoby w wieku 34-55 (55%), osoby korzystające z Internetu (53,3%), dobrze sytuowane oraz te ze średnim i wyższym wykształceniem. Podobnie jak w przypadku znajomości zawodu, tak i w przypadku poziomu korzystania wyniki w miastach są znacznie powyżej średniej, podczas gdy na wsi jest to zaledwie 36%.

Jak Polacy oceniają pracę fizjoterapeutów? Wnioski z badania Kantar Polska – część III

Przypominamy, dlaczego przeprowadziliśmy to badanie.

Projekt badawczy Kantar i Krajowej Izby Fizjoterapeutów poprzedził start pierwszej polskiej kampanii społecznej „Fizjoterapia porusza”. Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-30 września 2019, na reprezentatywnej dla Polski próbie, liczącej 1000 osób w wieku powyżej 16 roku życia. Reprezentatywność uwzględniała zmienne demograficzne (wiek, płeć) oraz geograficzne (region, wielkość miejscowości zamieszkania). To jest pierwsza w Polsce próba zbadania, jak wygląda świadomość Polaków w zakresie fizjoterapii, kto korzysta z usług fizjoterapeutów i jak je ocenia. Dodatkowo zależało nam, aby sprawdzić kilka wybranych parametrów przed startem kampanii społecznej, co w przyszłości pozwoli nam obiektywnie ocenić wpływ działań marketingowych KIF na świadomość społeczeństwa.

Pierwsza kampania społeczna o fizjoterapii