PL

Jak Polacy oceniają pracę fizjoterapeutów? Wnioski z badania Kantar Polska – część 3

Bardzo wysoki wskaźnik rekomendacji i oceny usług fizjoterapeutycznych.

W badaniu Kantar, oprócz znajomości określeń zawodu oraz korzystania z fizjoterapii, zbadaliśmy także, jak Polacy oceniają pracę samych fizjoterapeutów. Pytania o ocenę czy też chęć rekomendacji zadawaliśmy tylko tym respondentom, którzy zadeklarowali korzystanie z fizjoterapii. Tylko osoba, która miała bezpośrednią styczność z rehabilitacją mogła wiarygodnie odpowiedzieć o swoich oczekiwaniach czy doświadczeniach. Badani mogli ocenić swoje odczucia w skali od 1 do 10.

Okazuje się, że osoby, które miały do czynienia z fizjoterapią mają bardzo dobre zdanie o tych usługach medycznych. Poproszone o odpowiedź na pytanie: „Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan(i) wizytę / zabiegi w gabinecie fizjoterapeuty swoim znajomym? Proszę użyć skali od 0 do 10, w której 0 oznacza „w ogóle nie polecę” a 10 „na pewno polecę”, uzyskaliśmy bardzo wysoki wskaźnik – aż 8,15.

Zapytaliśmy także o to, w jakim stopniu działania fizjoterapeuty spełniły oczekiwania pacjentów. W tym wypadku również przeważały odpowiedzi wyrażające zadowolenie, a średni wynik to aż 7,48 (w sakli 1-10).

Jaka jest znajomość zawodu fizjoterapeuty w Polsce? Wnioski z badania Kantar Polska – część I

Znowu widać różnice między regionami

Zaprezentowana poniżej mapa pokazuje, że w największym stopniu oczekiwania pacjentów są spełnione w województwach małopolskim (7,95), wielkopolskim i lubuskim, zaś w najmniejszym stopniu w województwach świętokrzyskim (6,3), podlaskim i opolskim. Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet niższe wyniki potwierdzają, że osoby, które zetknęły się z fizjoterapią mają o jej skuteczności generalnie bardzo pozytywną opinię i chcą ją rekomendować innym.

Kto korzysta z usług fizjoterapeutów w Polsce? Zobacz wyniki badań - część II

Przypominamy, dlaczego przeprowadziliśmy to badanie.

Projekt badawczy Kantar i Krajowej Izby Fizjoterapeutów poprzedził start kampanii społecznej „Fizjoterapia porusza”. Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-30 września 2019, na reprezentatywnej dla Polski próbie, liczącej 1000 osób w wieku powyżej 16 roku życia. Reprezentatywność uwzględniała zmienne demograficzne (wiek, płeć) oraz geograficzne (region, wielkość miejscowości zamieszkania). To jest pierwsza w Polsce próba zbadania, jak wygląda świadomość Polaków w zakresie fizjoterapii, kto korzysta z usług fizjoterapeutów i jak je ocenia. Dodatkowo zależało nam, aby sprawdzić kilka wybranych parametrów przed startem kampanii społecznej, co w przyszłości pozwoli nam obiektywnie ocenić wpływ działań marketingowych KIF na świadomość społeczeństwa.

Pierwsza kampania społeczna o fizjoterapii