Spotkanie informacyjne w Gorzowie Wielkopolskim

20 stycznia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej Poznańskiej Akademii Wychowywania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie informacyjne Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
Spotkanie prowadzili wiceprezes KRF Jacek Koszela oraz członkowie KRF z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego – Tomasz Maciążek, Grzegorz Zyzek oraz Wojciech Górecki.
W spotkaniu uczestniczyło lokalne środowisko fizjoterapeutów, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Fizjoterapii dr Janusz Doś, przedstawiciele władz lokalnej uczelni oraz innych grup zajmujących się rehabilitacją m.in. Prezes PTReh Oddziału Lubuskiego Piotr Madoń. Spotkanie trwało około 4 godzin, z czego większość czasu była poświęcona na pytania i odpowiedzi.
Za bardzo dużą pomoc w organizacji spotkania dziękujemy Pani dr Anicie Kulik oraz władzom uczelni.

Spotkanie informacyjne w Kolbuszowej

20 stycznia 2018  odbyło się spotkanie z fizjoterapeutami w Kolbuszowej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie KRF z województwa podkarpackiego Barbara Cyran-Grzebyk i Arseniusz Burkiewicz . Na spotkaniu przedstawiono dotychczasowe i planowane na 2018 rok działania KRF oraz KIF, zaprezentowano w pigułce rolę Samorządu, poruszono temat rejestracji fizjoterapeutów , odpowiadano na pytania i wątpliwości obecnych fizjoterapeutów.

Pracodawcy RP

18 grudnia Prezes KRF Maciej Krawczyk spotkał się z Prezydentem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej panem Andrzejem Malinowskim. “Pracodawcy RP” są największą tego typu organizacją skupiającą w sumie około 19 tysięcy podmiotów zatrudniających łącznie ok. 5 mln pracowników.
Podczas spotkania omówiono między innymi aktywne włączenie się samorządu zawodowego fizjoterapeutów w proces dialogu pomiędzy płatnikiem a świadczeniodawcami usług medycznych. Podjęto także wstępną decyzję o wspólnym tworzeniu i wdrażaniu programów  profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa w miejscach pracy.

Spotkanie  Rzeczników Dyscyplinarnych

14 grudnia br. w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie odbyło się spotkanie  Rzeczników Dyscyplinarnych reprezentujących Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego: Lekarzy i Dentystów, Farmaceutów, Pielęgniarek i Położnych, Radców Prawnych, Laborantów Medycznych, Lekarzy Weterynarzy oraz Fizjoterapeutów.