Spotkanie Prezydium KRF z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcami.

14  grudnia br. Prezes KRF Maciej Krawczyk oraz Wiceprezesi KRF Ernest Wiśniewski, Tomasz Niewiadomski i Zbigniew Wroński w obecności Dyrektora Biura KIF Artura Koper spotkali się z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Wojciechem Kiebzakiem oraz Zastępcami Rzecznika Markiem Walusiakiem i Jackiem Łuniewskim. W czasie spotkania omówiono ustawowe zadania organu KIF jakim jest Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcy oraz omówiono rolę biura KIF we wspieraniu tych zadań.

XII Posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Prezydium KRF zrelacjonowało członkom KRF przebieg spotkań w jakich uczestniczyli w ostatnich tygodniach, między innymi w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwie Sportu i Turystyki, NFZ oraz AOTMiT.

Podczas dyskusji i omawiania problemów z wprowadzeniem specjalizacji kierunkowych oraz brakiem współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie fizjoterapii – członkowie KRF zobowiązali Prezesa KRF – do wystąpienia do Ministra Zdrowia z pismem informującym o utracie zaufania do KK oraz sprzeciwie środowiska wobec działań i postawy KK.

Pierwsze Posiedzenie Zespołu Ekspertów do spraw Fizjoterapii Realizowanej w Zakładach Opieki Zdrowotnej

22 listopada 2017 r. w siedzibie Biura KIF odbyło się pierwsze spotkanie robocze Zespołu Ekspertów do spraw Fizjoterapii Realizowanej w ZOZ.
Powołania do prac w zespole z rąk Wiceprezesa KRF Jacka Koszeli odebrali:
– Ewa Rakowicz
– Elżbieta Juszczak
– Robert Włodarczyk
– Michał Rau
– Marek Rajkiewicz
– Grzegorz Zyzek
Na przewodniczącego Zespołu został wybrany Pan Robert Włodarczyk.