PL

Spotkanie nt. fizjoprofilaktyki w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy

W dniu 14 listopada 2019 roku przedstawicielki Krajowej Rady Fizjoterapeutów z woj. kujawsko-pomorskiego – Marta Podhorecka i Anna Pyszora – uczestniczyły w spotkaniu z pracownikami Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Celem spotkania było zapoznanie pracowników Urzędu z problematyką związaną z siedzącym trybem życia oraz ergonomią pracy. Bardzo istotnym elementem prezentacji było przedstawienie możliwości fizjoterapii w profilaktyce i leczeniu dolegliwości związanych z siedzącym trybem życia. Przedstawicielki KRF omówiły również zmiany dotyczące uwarunkowań prawnych związanych z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, jakie dokonały się w ostatnich latach. Wykład odbył się w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy i był transmitowany do kilku oddziałów urzędu w woj. kujawsko-pomorskim.

NEWSLETTER