NFZ wydłuża możliwość ubiegania się o rehabilitację z 6 miesięcy do 12 miesięcy

Na mocy Zarządzenia Nr 172/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. dokonano zmian w ramach Programu z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotach realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym, które posiadają niezbędną bazę zabiegową do prowadzenia rehabilitacji leczniczej oraz Programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19.

W zakresie pierwszego Programu wskazano, że mogą do niego przystąpić pacjenci do 12 miesięcy od dnia zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Więcej zmian wprowadzono do Programu fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki ambulatoryjne:

1) rozszerzono go o możliwość realizacji Programu w ośrodkach / oddziałach dziennych;

2) wydłużono możliwość ubiegania się o objęcie Programem z 6 do 12 miesięcy liczonych od dnia zakończenia leczenia w kierunku COVID-19 wraz ze zdefiniowaniem pojęcia “zakończenie leczenia COVID19”;

3) określono czas trwania Programu (ustalono go na 2 do 6 tygodni),

4) w obszarze Zakres świadczenia wskazano, że Program obejmuje:

 • jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną oraz jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową,
 • nałożono obowiązek prowadzenia wizyty terapeutycznej:
  • u świadczeniobiorców, u których występuje nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego: 2 razy w tygodniu do 6 tygodni (było: “indywidualnie w ramach potrzeb świadczeniobiorcy”),
  • u świadczeniobiorców, u których występuje pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego: od 2 do 3 razy w tygodniu do 6 tygodni (było: “nie więcej niż 3 razy”),
 • obowiązek przeprowadzenia pierwszej wizyty terapeutycznie nie później niż 3 dni robocze od wizyty fizjoterapeutycznej wstępnej.

W zakresie Programu fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki domowe dokonano zmian w części „Zakres świadczenia”, gdzie wskazano, że Program obejmuje:

1) jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną oraz jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową;

2) obowiązek przeprowadzenia pierwszej wizyty terapeutycznie nie później niż 3 dni robocze od wizyty fizjoterapeutycznej wstępnej.

Przedmiotowe zmiany weszły w życie z dniem 19 października 2021 r. i mają zastosowanie do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 15 października 2021 r.

Niestety, kolejny raz proponowana przez NFZ odsłona programu fizjoterapii post-covid, nie jest zgodna z programem, który Krajowa Izba Fizjoterapeutów stworzyła i przekazała do Ministerstwa Zdrowia na początku grudnia 2020 r. Opracowany, przez powołany przez KIF zespół ekspertów, w oparciu o doniesienia naukowe, program fizjoterapii pocovidowej w części ambulatoryjnej zakładał wyodrębnienie dwóch programów, zróżnicowanych w zależności od klinicznego stanu pacjenta ocenianego w skali mMRC (modified Medical Research Council):

1) program podstawowy dla pacjentów, u których wystąpiło nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC ≥1, obejmujący:

 1. jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
 2. jedną wizytę terapeutyczną,
 3. jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzaną po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

2) program rozszerzony dla pacjentów, u których wystąpiło pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC ≥2, obejmujący:

 1. wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
 2. wizytę terapeutyczną – częstotliwość ustalana indywidualnie, wynosi jednak nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni,
 3. wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzona po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

Ponadto, w dalszym ciągu konstrukcja programu fizjoterapii pocovidowej ambulatoryjnej i domowej finansowanego ze środków publicznych nie zapewnia powszechności, czyli:

 • łatwego dostępu bez skierowania na podstawie udokumentowanego przebiegu zarażenia koronawirusem,
 • możliwości rozszerzenia realizacji przez praktyki fizjoterapeutyczne, które są rozproszone w całym kraju, a przez to zlokalizowane „blisko pacjenta”, co pozwoliłoby zapewnić „deklarowaną powszechność”.

5 Mistrzostwa Fizjoterapeutów w Półmaratonie rozstrzygnięte!

17 października 2021 r.  w Krakowie, podczas kolejnej edycji Półmaratonu Królewskiego, odbyły się 5. Mistrzostwa Fizjoterapeutów w Półmaratonie. Krajowa Izba Fizjoterapeutów objęła to wydarzenie, które było współorganizowane przez Oddział Małopolski Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Na starcie pod Areną Tauron stawiło się ponad 50 fizjoterapeutek i fizjoterapeutów z całej Polski. Po odebraniu pakietów startowych zawodnicy ruszyli na trasę ponad dwudziestokilometrowego biegu.

Zwycięzcami rywalizacji wśród fizjoterapeutów zostali:

W kategorii kobiet:

1. Patrycja Świerczek – czas 1:33:18
2. Olga Łakomy – czas 1:37:01
3. Justyna Woźniak – czas 1:39:11
4. Ewa Woźnicka – czas 1:39:46
5. Joanna Zabłocka – czas 1:43:04
6. Aleksandra Krężel – czas 1:43:16

W kategorii mężczyzn:

1. Łukasz Wietecki – czas 1:13:14
2. Michał Kaczmarek – czas 1:13:29
3. Adam Satława – czas 1:20:29
4. Marek Gawin – czas 1:23:00
5. Artem Miagkyj – czas 1:23:03
6. Maciej Dąbrowski – czas 1:23:17

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dobrej formy i sukcesów sportowych w kolejnych zawodach!

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji!

Pracodawcy Pomorza podziękowali medykom z Pomorza

Wśród nagrodzonych zawodów medycznych oprócz lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów doceniono również fizjoterapeutów. Statuetkę Cum Gratia Magna (z wielką wdzięcznością) w imieniu fizjoterapeutów odebrała fizjoterapeutka, dr Katarzyna Gierat-Haponiuk, przedstawicielka KIF. Cum Gratia Magna to specjalna nagroda dla najbardziej zasłużonych środowisk oraz instytucji wspierających ochronę zdrowia w walce z pandemią COVID-19. Podczas Gali podkreślono zaangażowanie i rolę naszej grupy zawodowej przy walce z COVID-19. Statuetkę wręczał Pan Prezydent Lech Wałęsa.

Obecnie Statuetka znajduje się w siedzibie Samodzielnego Zespołu Fizjoterapeutów w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Serdecznie gratulujemy!

zdjęcia fot. Anna Bobrowska-Kosycarz

 

Zmiany w organach KIF

Nastąpiły zmiany w Sądzie Dyscyplinarnym i Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym

Z dniem 24 września 2021 r. wygasł mandat członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Rafała Trąbki wskutek złożonej przez niego rezygnacji. Jako powód zrzeczenia się mandatu zostało wskazane: „inne obowiązki służbowe kolidują ze sobą co znacząco utrudnia wykonywanie ich wszystkich ze starannością, którą od siebie wymagam” (pisownia oryginalna).

Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego. W związku z faktem, że do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wpływają dopiero pierwsze sprawy (obecnie wyznaczone są terminy rozpraw w 3 pierwszych sprawach, które wpłynęły do WSD) i Pan Rafał Trąbka nie był przewidziany w żadnym składzie orzekającym rezygnacja ta nie wpłynie znacząco na pracę tego organu.

Z funkcji członka Sądu Dyscyplinarnego zrezygnowała Katarzyna Skumiał z powodów zdrowotnych. Jej mandat wygasł z dniem 30 lipca 2020 r.

rezygnacja z WSD RT

KIF edukuje samorządy w kwestii rehabilitacji pacjentów po COVID-19

Krajowa Izba Fizjoterapeutów kontynuuje akcję edukacyjną w środowisku samorządowców na temat rehabilitacji pacjentów po przebytym COVID-19. Podczas „Hybrydowego Seminarium Szkoleniowego, dotyczącego zakażeń wirusowych w dobie pandemii COVID-19”, które odbyło się w Olsztynie w dniach 16 i 17 września, KIF zachęcała do wykorzystania umiejętności i doświadczenia fizjoterapeutów w samorządowych programach polityki zdrowotnej

Pandemia COVID-19 wymusza na samorządach zmianę dotychczasowej strategii działania również w obszarze ochrony zdrowia. Ogranicza możliwości finansowe, zmienia naszą codzienność, stawia ogromne wyzwania w każdej dziedzinie. Bardzo ważnym i aktualnym aspektem jest szczególne zabezpieczenie potrzeb osób z grup ryzyka związanych z pandemią COVID-19, a także przywracanie do zdrowia pacjentów po przebytej infekcji SARS-COV-2.

Samorząd terytorialny jest dla fizjoterapeutów naturalnym sprzymierzeńcem w działaniach mających na celu utrzymanie jak najwyższej sprawności mieszkańców (tych zdrowych oraz pacjentów). Niezmiernie istotne jest propagowanie w środowiskach lokalnych efektywnych rozwiązań, uwzględniających nowe możliwości współpracy z fizjoterapeutami oraz praktykami fizjoterapeutycznymi, a także modelowe programy obejmujące rehabilitację pacjentów po COVID-19. Okazją do dyskusji było hybrydowe seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich wraz ze Stowarzyszeniem CEESTAHC w Olsztynie w dniach 16-17 września 2021 roku.

Podczas spotkania Paweł Adamkiewicz – Wiceprezes KRF ds. Promocji Zawodu i gabinetów prywatnych, omówił wyzwania dla polityki zdrowotnej, również lokalnej, jakie niesie ze sobą rosnąca liczba ozdrowieńców z powikłaniami po przebyciu zakażenia COVID-19 oraz możliwe rozwiązania (programy polityki zdrowotnej) z wykorzystaniem praktyk fizjoterapeutycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej w aplikacji Finezjo. Zaprezentowano również bezpłatne projekty multimedialne przygotowane przez KIF specjalnie z myślą o pacjentach dotkniętych chorobą wywołaną przez wirusa SARS-COV-2 lub bezczynnością wynikającą z ograniczeń aktywności takich jak:

Samorządy mogą bezpłatnie skorzystać z tych programów i rozpowszechniać je w społecznościach za pośrednictwem lokalnych mediów, platform społecznościowych oraz szeroko rozumianego internetu.

Wydarzenie okazało się sukcesem frekwencyjnym – bezpośrednio w spotkaniu uczestniczyło stacjonarnie 35 przedstawicieli samorządów, a poprzez platformę on-line – kolejnych 30.

Wykłady kliniczne dostępne będą na stronie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich oraz Stowarzyszenia CEESTAHC.

hybrydowewarsztaty_SZMP_20210916_17_Olsztyn_agenda

W co grają z wycenami fizjoterapii?

Dziś Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o zmianie terminu wejścia w życie Zarządzenia nr 65/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z dnia 9 kwietnia 2021 r. wprowadzającego zmiany w wycenie świadczeń rehabilitacyjnych, które budziło i nadal budzi wiele emocji (https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1552021dsoz,7415.html)

Od samego początku wątpliwości wzbudzał skandaliczny tryb wprowadzania zmian w wycenach świadczeń fizjoterapeutycznych przez NFZ oraz niewłaściwa komunikacja ze strony tej instytucji, na co wskazywał w swoim liście Prezes KRF (https://kif.info.pl/informacje/prezes-krf-pisze-w-sprawie-wycen-do-prezesa-nfz/)

Przesunięcie terminu wejścia w życie zarządzenia nr 65/2021/DSOZ to kolejna zmiana, którą NFZ zaskakuje świadczeniodawców dosłownie w ostatniej chwili. W naszej ocenie uzasadnienie wskazujące na dodatkowy termin dla świadczeniodawców jest mało wiarygodne, skoro publikuje się informacje o przedłużeniu terminu na kilka dni przed terminem wejścia w życie. Co oznacza, że na kolejną zmianę organizacyjną świadczeniodawcy mają zaledwie tydzień.

Równocześnie niepokojące jest to, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie potrafi wskazać, na jakiej podstawie oparł te wyceny, a równocześnie zasłania się pracą Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), która ma opracować nowe wyceny świadczeń z zakresu rehabilitacji. Podkreślenia wymaga fakt, że prace AOTMiT nad zmianami w rehabilitacji leczniczej  trwają aż od… 2016 roku! Trudno też ustalić na podstawie jakich danych Agencja ich dokona – czy w oparciu o niedoszacowane dziś świadczenia i niskie wynagrodzenia fizjoterapeutów, które otrzymują w ramach świadczeń gwarantowanych? Wielokrotnie widzieliśmy, jak zapisy w dokumentach roboczych nagle zmieniały się i nikt nie potrafił ustalić, jaki jest merytoryczny powód zmiany.

O to, jak kilkumiesięczne vacatio legis wykorzystały NFZ i AOTMIT zapytaliśmy na początku września. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze zapytanie. (https://kif.info.pl/informacje/czy-nowe-wyceny-wejda-w-zycie-od-1-pazdziernika/)

Nie potrafimy oprzeć się wrażeniu, że rządzącym zależy tak naprawdę na wypchnięciu fizjoterapii z publicznej ochrony zdrowia.