Zakończyła się Ogólnopolska Konferencja SKN w Białej Podlaskiej

W dniu 02 czerwca 2023 r. na Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pn. „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, objęta honorowym patronatem Prezesa KRF.

Celem konferencji było stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie fizjoterapii, kultury fizycznej i zdrowia.

Zaprezentowano wiele interesujących prac naukowych, a najlepsze wystąpienia zostały wyróżnione i nagrodzone.

Nie zabrakło również interesujących rozmów promujących rolę i zadania samorządu zawodowego oraz projekt szkoleń dla fizjoterapeutów FIZJO-LEARNING.

Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Rusza program pilotażowy “Recepta na Ruch”. Zgłoś się!

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia proceduje aktualnie projekt rozporządzenia dotyczący nowego programu pilotażowego “Recepta na Ruch”. Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372860. Program ma przede wszystkim służyć upowszechnianiu aktywności fizycznej pośród społeczeństwa pod opieką fizjoterapeutów.

Celem głównym programu pilotażowego “Recepta na Ruch” jest ocena organizacji i efektywności objęcia osób powyżej 25 roku życia diagnostyką oraz profilaktyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, w których zalecana jest aktywność fizyczna. Profilaktyka ma być uzupełniona o realizację indywidualnych programów treningowych i żywieniowych dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta. Pilotaż ma stanowić odpowiedź na notowany w Polsce wzrostowy trend występowania nadwagi i otyłości, a także niewystarczający poziom aktywności fizycznej lub jej niewłaściwe dobranie. Programem zostanie objętych 15 000 osób w całej Polsce, w proporcjonalnym podziale na województwa.

W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia na stronach Oddziałów Wojewódzkich rozpoczął zamieszczanie szczegółowych informacji o naborze świadczeniodawców do realizacji programu pilotażowego “Recepta na Ruch”. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronach internetowych właściwych województwom OW NFZ i zgłaszania się celem realizacji ww. programu pilotażowego.

Ogłoszenia dotychczas opublikowane:

Pomorski OW NFZ: https://www.nfz-gdansk.pl/aktualnosci/dla-swiadczeniodawcy/program-pilotazowy-recepta-na-ruch,9779
Dolnośląski OW NFZ: https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;59190&des=1;2
Kujawsko-Pomorski OW NFZ: http://nfz-bydgoszcz.pl/artykul/21/4091/pismo-ministerstwa-zdrowia-do-kierownikow-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-w-rodzaju-rehabilitacja-lecznicza-nabor-swiadczeniodawcow-do-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch
Małopolski OW NFZ: https://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/ministerstwo-zdrowia-zaprasza-swiadczeniodawcow-do-zglaszania-sie-do-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch-,3031.html
Podlaski OW NFZ: https://www.nfz-bialystok.pl/podmioty-medyczne/program-pilotazowy-recepta-na-ruch/
Śląski OW NFZ: https://www.nfz-katowice.pl/index.php/dla-swiadczeniodawcy/komunikaty-dla-swiadczeniodawcow/item/127743-pismo-ministerstwa-zdrowia-do-kierownikow-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-w-rodzaju-rehabilitacja-lecznicza
Zachodniopomorski OW NFZ: https://www.nfz-szczecin.pl/hyc8v_news_4390_informacja_o_zalozeniach_programu_pilotazowego_bdquorecepta_na_ruchquot.htm
Mazowiecki OW NFZ: http://nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/aktualnosci/nabor-swiadczeniodawcow-do-realizacji-ww-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch,2025.html
Lubelski OW NFZ: https://www.nfz-lublin.pl/komunikat/6462
Świętokrzyski OW NFZ: https://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/komunikat-w-sprawie-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch/
Lubuski OW NFZ: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1050/8712/Program_pilotazowy___Recepta_na_Ruch/
Warmińsko-Mazurski OW NFZ: https://www.nfz-olsztyn.pl/swiadczeniodawca/poszczegolne-rodzaje-swiadczen/rehabilitacja-lecznicza/informacja-dotyczaca-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch,36.html

CeZ prowadzi badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Weź udział w ankiecie.

VII edycja – Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Ruszyła kolejna edycja badania poziomu informatyzacji podmiotów leczniczych. Dlatego Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w chwili obecnej kolejną, VII edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”.

W ramach badania do podmiotów leczniczych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 5 czerwca br. Centrum e-Zdrowia wysłało link do formularza ankietowego, składającego się z 45 pytań dotyczących przede wszystkim obszaru informatyzacji.

Zachęcamy podmioty wykonujące działalność leczniczą, które na swoje skrzynki e-mail dostępne w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) otrzymały link do formularza ankietowego do jego wypełnienia.

Czas na przesłanie wypełnionych ankiet upływa 23.06.2023 r.

Celem badania jest pozyskanie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą (PWDL) aktualnych informacji dotyczących stopnia ich informatyzacji i przygotowania do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji  w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1555, z późn.zm. – „ustawa o SIOZ”) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1153, z późn. zm.).

Jednocześnie badanie pozwoli na zebranie danych dot. wykorzystywania, w ramach prowadzonej przez PWDL działalności, rozwiązań z obszaru nowych technologii, w szczególności telemedycyny czy sztucznej inteligencji oraz planów na przyszłość w tym zakresie. Kolejnym z celów jest zebranie  informacji dotyczących ich oczekiwań w zakresie nowych rozwiązań z obszaru cyfryzacji ochrony zdrowia, których centralne wdrożenie przyczyniłoby się do wzrostu efektywności i jakości udzielania przez nie świadczeń medycznych.

Wyniki badania stanowić będą cenne źródło informacji nie tylko na temat obecnego stanu informatyzacji podmiotów leczniczych, ale również pozwolą na zwiększenie efektywności planowania i wdrażania nowych rozwiązań związanych z e-zdrowiem.

Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub na infolinię: tel. 19 239.