Szkolenie dotyczące minimalizowania ryzyk w zawodzie fizjoterapeuty (Tczew, Kościerzyna)

W dniach 23 października w Tczewie oraz 25 października w Kościerzynie zorganizowano szkolenie pt. „Zasady minimalizowania ryzyk w zawodzie fizjoterapeuty”. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 50 fizjoterapeutów.

Tematyka spotkań okazała się bardzo przydatna. Praktyka wykonywania każdego zawodu medycznego pociąga za sobą konieczność respektowania nie tylko zasad wiedzy medycznej, ale i szeregu regulacji prawnych. Obecnie obserwujemy znaczący wzrost liczby skarg pacjentów kierowanych wobec placówek medycznych oraz konkretnych osób wykonujących zawody medyczne. Oprócz spraw związanych z tzw. tradycyjnym „błędem medycznym” mnożą się skargi dotyczące naruszenia praw pacjenta (m.in. w zakresie informowania pacjenta czy uzyskania zgody na świadczenia medyczne). Celem szkolenia była prezentacja głównych zagrożeń oraz sposobów ich minimalizowania.

Szkolenie prowadził doświadczony ekspert Paweł Strzelec – radca prawny, wieloletni wykładowca akademicki, od 2000 r. autor i prowadzący szkolenia z prawa dla personelu medycznego oraz kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa medycznego oraz postępowania karnego, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie.

Agenda szkolenia była następująca:
  1. Roszczenia pacjentów – skala, przyczyny, rodzaje.
  2. Błędy medyczne oraz naruszenia praw pacjenta – główne pola odpowiedzialności fizjoterapeuty.
  3. Dokumentacja medyczna-  zasady prowadzenia, udostępniania, ważne wpisy.
  4. Informowanie pacjenta oraz zgoda na świadczenie medyczne – wymogi prawne.
  5. Pacjent małoletni – zasady postępowania.
  6. Formy zatrudnienia a odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty.
  7. Odpowiedzialność majątkowa fizjoterapeuty a wybór optymalnej polisy ubezpieczeniowej.
Szkolenie zostało wysoko ocenione, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym.

Studencka Sesja Naukowa na II Kongresie KIF

Mamy świetną informację dla studentów i absolwentów fizjoterapii. W trakcie II Kongresu KIF 2020, który odbędzie się w Centrum Kongresowe ICE w Krakowie, w dniach 16-17 kwietnia 2020, zorganizowana zostanie również Studencka Sesja Naukowa.

Członkowie KRF z województwa kujawsko–pomorskiego skorzystali z zaproszenia KIDL

10 października 2019 roku członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z woj. kujawsko–pomorskiego, na zaproszenie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, uczestniczyli w konferencji „Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola MLD w systemie ochrony zdrowia”. Była to doskonała okazja do spotkania, nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń z przedstawicielkami KIDL z regionu i organów krajowych. To także kolejny przykład dobrej współpracy między środowiskiem fizjoterapeutów a innymi samorządami medycznymi.

Strategia na podwyżki

W Warszawie, z inicjatywy Prezesa KIF – Macieja Krawczyka, odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych.

– W naszej ocenie musimy działać wspólnie. Bez jednolitej, wspólnej strategii ciężko będzie zmienić warunki naszej pracy. Dotychczasowe protesty są mało skuteczne – mówił Maciej Krawczyk.Serdecznie dziękuję przedstawicielom związków zawodowych za przyjęcie zaproszenie i podjęcie trudu wypracowania nie tylko wspólnych postulatów, ale także, co najważniejsze, drogi do ich realizacji. Chciałbym, aby fizjoterapeuci więcej zarabiali.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii (Dorota Kowalczyk-Cyran, Kacper Gregier, Ewa Ochrymczyk), Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Fizjoterapia” (Marek Rajkiewicz, Agnieszka Kruszewska, Robert Włodarczyk) oraz Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Warszawa (Romuald Tokarski).

Rozmawiano na temat wynagrodzenia, wyceny usług refundowanych oraz wzmacniania pozycji fizjoterapeuty w systemie ochrony zdrowia. Wspólna strategia powinna powstać do końca roku.

 

Podsumowanie Mistrzostw Polski fizjoterapeutów w kolarstwie.

Historia Mistrzostw rozpoczęła się rok temu wyścigiem na szosie w Inowrocławiu. W 2019 zorganizowaliśmy kontynuację dobrze przyjętych mistrzostw w jeździe szosowej, a dodatkowo zainaugurowaliśmy rywalizację w kolarstwie górskim.

W obu odsłonach uczestniczyło łącznie 38 fizjoterapeutek i fizjoterapeutów. W Inowrocławiu zgłosiło się do rywalizacji 28 zawodników, a w Jakuszycach 17. Cztery osoby z tej grupy brały udział w obu startach. Na szczególne wyróżnienie zasługuje koleżanka Justyna Stępowska z Bydgoszczy, która jako jedyna przedstawicielka płci pięknej podjęła wyzwanie zarówno na szosie, jak i w górach.

Pozostałe trzy osoby z wyżej wymienionej czwórki Masters to: Andrzej Gwóźdź, Radosław Grzywacz oraz jeden z organizatorów imprez – Jędrzej Wierzchowski. Pozostali organizatorzy – Dariusz Fielek i Dariusz Milko – też planowali start w obu wyścigach, ale względy organizacyjne i kontuzje uniemożliwiły spełnienie tych planów startowych. Oto rozstrzygnięcia obu wyścigów.

Oficjalne wyniki Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie szosowym na dystansie 66 km, rozgrywanych w ramach II Memoriału im. Wiesława Szczepańskiego – 4.08.2019, Inowrocław

Panie
Iwona Marynowska – Mistrzyni
Martyna Wasilewska
Justyna Stępowska
Panowie
Michał Ziułek – Mistrz
Adam Wolański
Mateusz Wyszyński

Podkreślamy z dumą, że nasz Mistrz został jednocześnie zwycięzcą Memoriału, a wicemistrz stanął na trzecim miejscu podium w całych zawodach.

Oficjalne wyniki Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie górskim na dystansie 41 km, rozgrywanych w ramach V Rowerowego Biegu Piastów – 28.09.2019, Jakuszyce W:

Panie
Adrianna Sadowa – Mistrzyni
Justyna Stępowska

Panowie
Karol Januszkiewicz – Mistrz
Bartosz Moskwa
Paweł Tutaj

Z dumą informujemy, że nasi Mistrzowie: koleżanka Adriana Sadowa oraz Karol Januszkiewicz, w swoich kategoriach wiekowych uplasowali się na 3-ich miejscach wśród wszystkich 300 uczestników Rowerowego Biegu Piastów na dystansie „Mega”.

Warto podkreślić, że organizatorom mistrzostw zależało na realizacji szczytnych idei:

  • popularyzacja zawodu fizjoterapeuty na arenie ogólnopolskiej,
  • dawanie pozytywnego przykładu, jak zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny,
  • integracja środowiska fizjoterapeutów.

Godne podkreślenia jest to, że w obu imprezach wspólnie startowali członkowie różnych towarzystw zrzeszających fizjoterapeutów: PTF i SFP. Duże wsparcie przy organizacji wyścigów uzyskaliśmy od Krajowej Izby Fizjoterapeutów, która ufundowała profesjonalne koszulki startowe oraz upominki. Sądząc po komentarzach, jakie czytamy po wyścigach oraz po atmosferze panującej na spotkaniach podsumowujących obie imprezy, należy uznać, że jest duża potrzeba organizowania tego rodzaju wydarzeń, promujących fizjoterapię i zdrowy styl życia.

Na koniec kierujemy szczególne podziękowania dla organizatorów obu imprez: Jędrzeja Wierzchowskiego, Dariusza Fielka i Dariusza Milko.

Przewodniczący OZZ Pracowników Fizjoterapii odrzuca zaproszenie Prezesa KRF na spotkanie 23.10

23 października 2019 r. odbędzie się spotkanie organizacji związkowych, zrzeszających pracowników fizjoterapii z przedstawicielami KIF.

Celem spotkania jest wypracowanie wspólnego stanowiska, zgłoszenie akceptowanych przez wszystkich postulatów oraz ustalenie strategii działania. Uważamy, że nasze środowisko może uporać się z problemem niskich zarobków, wciąż niejasno interpretowanych i niejednorodnie rozumianych kompetencji wyłącznie w drodze szeroko zakrojonej współpracy i dialogu, przemawiając jednym głosem w negocjacjach z Ministrem Zdrowia, NFZ czy innymi decydentami. Dlatego z żalem przyjęliśmy decyzję Pana Tomasza Dybka, przewodniczącego OZZ Pracowników Fizjoterapii, który odmówił udziału w spotkaniu. Odpowiadamy także na nieprawdziwe sugestie, które zostały zawarte w skierowanym do nas piśmie. Mamy nadzieję, że najbliższe spotkanie pomoże nam w wypracowaniu bardziej skutecznych niż dotychczas stosowane i zaakceptowanych przez wszystkie strony metod działania, których celem nadrzędnym jest poprawa sytuacji polskiego fizjoterapeuty i fizjoterapii w naszym kraju.

Wielka szkoda, że odbędzie się ono bez przedstawicieli OZZPF.

 

odpowiedz do OZZPF_22.10.2019

 

Treść pisma przewodniczącego OZZPF

Pismo_KIF_17_pazdzernika