Od 1 października 2023 r. obowiązkowe e-zlecenia na wyroby medyczne

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, w tym nowe wzory dokumentów zleceń od dnia 1 lipca 2023 r. zostały wprowadzone funkcjonalności umożliwiające wystawianie e-zleceń. Natomiast od 1 października 2023 r. wystawianie zleceń w postaci elektronicznej jest obligatoryjne.

Komunikat Prezesa NFZ:

Stanowisko w sprawie wystawiania zleceń od 1 października br.

Komunikat w sprawie wystawiania zleceń na wyroby medyczne od 1 października 2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2023 r. od 1 października 2023 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).

Powyższe oznacza, że od 1 października 2023 r. osoby wystawiające zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne mają obowiązek podpisać zlecenie jedną z form określonych w art. 38 ust. 4d ustawy o refundacji [1], tj.:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym albo
  • z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (certyfikat e-ZLA).

Informujemy, że usługi eZWM obsługują 3 formy podpisu.

Od dostawcy oprogramowania zależy jakie podpisy elektroniczne udostępni w swojej aplikacji dla świadczeniodawcy.

Natomiast wystawiając zlecenie w aplikacji ap-zz można obecnie korzystać z podpisu profilem zaufanym.

Od 1 października 2023 r. wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w formie papierowej będzie możliwe tylko i wyłączne w przypadkach określonych w art. 38 ust. 4c ustawy o refundacji, tj.:

  • braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach [2],
  • braku możliwości podpisania zlecenia podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub certyfikatem e-ZLA.

Przypominamy również, że w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia lub sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem eZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w OW NFZ. Nadal pozostaje możliwość przekazania zlecenia do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

 

[1] Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, z późn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.)

Na GUMedzie rozdano dyplomy!

25 września 2023 roku, na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyło się uroczyste Dyplomatorium dla studentów kierunku fizjoterapia. W wydarzeniu uczestniczyły: Małgorzata Świątek, koordynator KRF województwa pomorskiego oraz Olimpia Zyborowicz, Office Manager Pomorskiego Oddziału Terenowego Biura KIF.

Koordynator Małgorzata Świątek odczytała list gratulacyjny od prezesa KRF, dr. Tomasza Dybka. Po odczytaniu Roty Ślubowania, absolwentom wręczono drobne upominki.

Po zakończeniu uroczystości absolwenci stanęli do wspólnego zdjęcia, a birety poszybowały w górę.

Serdecznie gratulujemy i witamy w gronie fizjoterapeutów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu z nami oraz do wspólnych spotkań. Zachęcamy również do zapoznania się z Poradnikiem Fizjoterapeuty pt. „Jak uzyskać PWZFz?” dostępnym pod adresem: https://glosfizjoterapeuty.pl/2022/09/z-poradnika-fizjoterapeuty-jak-uzyskac-pwzfz/

Dziękujemy Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu za zaproszenie na tak wspaniale zorganizowaną uroczystość.