Za nami pierwsza „Sobota z KIF” w województwie warmińsko-mazurskim

17 lutego 2024 roku w Olsztynie odbyły się pierwsze w województwie warmińsko-mazurskim „Warsztaty pod ręką – sobota z KIF w Twoim regionie”. Zajęcia poprowadził dr n. o zdr. Kamil Zaworski. Tematem przewodnim były Uszkodzenie stożka rotatorów – diagnostyka i leczenie zachowawcze.

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się, jak:

  • przeprowadzić wywiad i badanie,
  • postawić wstępną hipotezę,
  • zaplanować postępowanie terapeutyczne.

Spotkanie było merytoryczne, praktyczne i efektywne. Pojawiły się elementy anatomii palpacyjnej, opisy przypadków z praktyki gabinetowej oraz rady, jak unikać błędów diagnostyczno-terapeutycznych.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie oraz prowadzącemu za profesjonalizm i elementy branżowego stand-up’u.

Serdecznie zapraszamy na kolejne bezpłatne fizjo-warsztaty z KIF. Informacje na ten temat pojawią się już wkrótce na naszej stronie internetowej.

“Dla sportu” – dziewiąty odcinek podcastu KIF

O sporcie, współpracy z profesjonalnymi sportowcami, m.in. reprezentantami kraju, wskazówkach dla amatorów, powstawaniu urazów, chorobach narządu ruchu i o tym, co wspólnego z fizjoterapią ma muzyka opowiada prof. Andrzej Czamara w dziewiątym odcinku podcastu KIF z cyklu “O fizjoterapii przy kawie”, który jest już dostępny na Spotify i YouTube. 

Ekspert mówi o zmianach zwyrodnieniowych związanych z wiekiem, profilaktyce i nowoczesnych metodach leczenia, podpowiada osobom nielubiącym trenować i męczyć się, jak inaczej mogą zdrowo spędzać czas i dbać o formę.

Posłuchaj/obejrzyj całość i dowiedz się więcej!

Spotify: https://open.spotify.com/episode/3y1oUMasW41sQeZ2sLxVQf?si=7tnLt40fR76aImEmcE0xuA

YouTube: https://youtu.be/srEjVycEvbE

Seria wywiadów “O fizjoterapii przy kawie” z członkami Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów KRF to element kampanii społecznej KIF “Popraw jakość życia” pod hasłem “Fizjoterapia – samo się nie zrobi”. Rozmowy – merytoryczne, ale na luzie, z przekazem dla każdego – prowadzi Renata Jeziółkowska.

Za nami kolejne spotkanie z fizjoterapią w Śląskim OW NFZ

21 lutego 2024 roku, w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, odbyła się kolejna edycja „Środy z fizjoprofilaktyką”. W roli eksperta, Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała Karolina Kucharczyk, koordynator wojewódzki Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Podczas tego wydarzenia uczestnicy mieli możliwość skorzystania z porady fizjoterapeuty oraz dokonania pomiaru w kiosku profilaktycznym z omówieniem wyników. Uczestnicy mogli również otrzymać instrukcje dotyczące najlepszych ćwiczeń dla danego przypadku. „Środa z fizjoprofilaktyką” to cykliczne spotkania, podczas których omawiane są różne aspekty zdrowia. To doskonała okazja do zdobycia wiedzy na temat profilaktyki i dbania o swoje zdrowie.

Karta MultiSport od 1 marca

Drodzy Fizjoterapeuci,

Uprzejmie przypominamy, że od 1 marca 2024 r. przechodzimy na korzystanie z wirtualnych kart MultiSport, które będą dostępne poprzez aplikację mobilną. Dzięki jej funkcjonalnościom możecie trenować jeszcze wygodniej (kartę macie zawsze przy sobie), a także być na bieżąco ze wszystkimi nowościami.

Oznacza to, że karty, które zostały zamówione od 1 lutego 2024 r. na kolejny okres rozliczeniowy, tj. od 1 marca, nie będą wydawane w dotychczasowej formie – plastikowej karty. Wyjątkiem będą karty dla dzieci i seniorów, które będzie można zamówić w formie plastikowej karty poprzez zgłoszenie na skrzynkę e-mailową infolinii MultiSport: [email protected]
Aby korzystać z Programu MultiSport z wirtualną kartą, konieczne będzie pobranie aplikacji MultiSport w sklepie Google Play, App Store lub AppGallery.

Wszyscy, którzy obecnie posiadają fizycznie karty plastikowe, nadal będą mogli korzystać zarówno z kart fizycznych, jak i z aplikacji.

Każda osoba, która nadal nie odebrała karty fizycznej z siedziby KIF, a chciałaby z niej korzystać, może ją odebrać do 29 lutego. Po tym terminie nieodebrane karty zostaną zwrócone do Benefit Systems SA i zutylizowane.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
[email protected]

Pierwsza „Sobota z KIF” w województwie śląskim za nami

17 lutego 2024 roku, w Kłobucku odbyły się pierwsze w województwie śląskim „Warsztaty pod ręką – sobota z KIF w Twoim regionie”. Fizjoterapeuci mieli okazję uczestniczyć w zajęciach pt. „Rekonstrukcja ACL – trening medyczny i planowanie procesu usprawniania”, które prowadził mgr Sebastian Krawczyk.

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do podniesienia kompetencji, wymiany doświadczeń oraz rozmów kuluarowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prowadzącemu, mgr. Sebastianowi Krawczykowi, za owocnie spędzony czas.

Zapraszamy na następne bezpłatne warsztaty, które będą realizowane w kolejnych miastach naszego województwa. Informacje na ten temat pojawią się już wkrótce. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Obowiązek statystyczny fizjoterapeutów

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2022r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2453 z późn. zm.), obowiązek przekazywania danych obejmuje wszystkie praktyki zawodowe, które mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie:
https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia, a dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html .

Celem wypełnienia obowiązku statystycznego należy wypełnić sprawozdania:
MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – w sprawozdaniu należy wykazać właściciela/właścicieli praktyki i ewentualne osoby z innych zawodów medycznych, które są zatrudnione w danej praktyce. Osoby wykazane w sprawozdaniu powinny być ujęte w kolumnie 1 oraz jeśli dana praktyka jest ich głównym miejscem pracy również w kolumnie 4. Fizjoterapeuci ujęci są w wierszu 20.

Zakres danych podlegający sprawozdawaniu to:
Kadra medyczna.
Dane należy przekazać jednorazowo do 10 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.

MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – wypełnia się je, jeśli fizjoterapeuta prowadzący praktykę zawodową posiada tytuł specjalisty fizjoterapii i praktyka jest jego głównym miejscem pracy. Fizjoterapeutów dotyczy wiersz 06 w dziale 7: Inni specjaliści w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zakres danych podlegający sprawozdawaniu to:
Kadra medyczna.
Dane należy przekazać raz w roku do 10 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.

MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej– wypełnia się je, jeśli praktyka zawodowa udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych (na podstawie umowy z NFZ). Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich jednostek ochrony zdrowia. Należy wypełnić wiersz 14 w dziale 8: Pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

Zakres danych podlegający sprawozdawaniu w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej to:
Kadra medyczna;
Profilaktyka zdrowotna;
Zachorowania, problemy zdrowotne;
Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe.
Dane należy przekazać jednorazowo do 29 marca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.

Dane w postaci elektronicznej należy przekazać poprzez portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia (w skrócie CEZ), czyli System Statystyki w Ochronie Zdrowia (w skrócie SSOZ)
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Instrukcja obsługi SSOZ dostępna jest pod linkiem:
https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia

Sankcje

Ustawodawca w art. 56, 57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej przewidział nałożenie sankcji w przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz po upływie wyznaczonego terminu.

Pomoc

Pomoc merytoryczną w zakresie obowiązku statystycznego oraz wypełniania formularzy statystycznych można uzyskać pod wskazanymi niżej numerami telefonu lub adresem e-mail: [email protected]

Pomoc ta świadczona jest w dni robocze, w godzinach 8-16.
+48 501 369 856,
+48 501 370 599,
+48 507 819 812,
+48 501 369 795.

(w dni robocze w godzinach 8-16), w przypadku wątpliwości dotyczących zakresu danych zawartych w sprawozdaniach, należy kontaktować się z Wydziałami Zdrowia właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędem Statystycznym w Krakowie, link do kontaktu: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemyit/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia