WUM i KIF będą współpracować na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego fizjoterapeutów

3 sierpnia 2021 r. prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów podpisali list intencyjny dotyczący woli współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego fizjoterapeutów. Porozumienie zakłada działania w obszarach obejmujących fizjoterapię m. in. w kardiologii, chirurgii, pulmonologii, pediatrii i onkologii. W spotkaniu uczestniczył również dr Zbigniew Wroński, wiceprezes KRF ds. nauki i edukacji.

Inicjatywa podpisania dokumentu wyszła ze strony dziekana Wydziału Medycznego WUM dr. hab. n. med. Dariusza Białoszewskiego, prof. WUM oraz prof. Macieja Krawczyka, Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Zmiana zarządzenia dotyczącego świadczeń rehabilitacyjnych

W dniu 2 sierpnia 2021 r. opublikowano Zarządzenie nr 138/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.08.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1382021dsoz,7401.html.

Najważniejsze zmiany obejmują zniesienie obowiązkowego podpisu dla świadczeń fizjoterapeutycznych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych, wprowadzenie obowiązkowej wizyty fizjoterapeutycznej na początku i na końcu cyklu, a także zmiany terminów składania wniosków o przedłużenie rehabilitacji.

Podkreślenia wymaga, że Narodowy Fundusz Zdrowia ponownie nie uwzględnił apeli Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczących wzrostu wag punktowych produktów rozliczeniowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza (w tym również fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej), które są niewystarczające i nie pozwalają pokryć ponoszonych przez świadczeniodawców rosnących kosztów.

Wprowadzone od 1 września 2021 r. zmiany obejmują:

 1. Dokumentacja w ambulatorium bez podpisu pacjenta

Znosi się obowiązek składania przez pacjentów podpisów w dokumentacji medycznej jako potwierdzenia realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, świadczeniach realizowanych w oddziałach dziennych, co jest dobrą zmianą, o którą KRF apelowała od dłuższego czasu. Natomiast, mając na względzie powszechny obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, za kuriozalne należy uznać pozostawienie wymogu uzyskania podpisu świadczeniobiorcy, jego opiekuna prawnego lub faktycznego w  rehabilitacji domowej.

 1. Obowiązkowa wizyta fizjoterapeutyczna na początku i na końcu cyklu

Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia wizyty fizjoterapeutycznej na początku i na końcu cyklu, co jest zgodne z postulatami KRF, ponieważ pozwala to ocenić postępy pacjenta oraz jest miernikiem skuteczności przeprowadzonej fizjoterapii.

 1. Przedłużenie rehabilitacji zgłaszane na 7 dni roboczych przed końcem

To zmiana istotna dla świadczeniodawców: wnioski o przedłużanie rehabilitacji mają być przekazywane do OW NFZ nie później niż 7 dni roboczych przed końcem czasu trwania rehabilitacji. Do tej pory okres ten wynosił 7 dni kalendarzowych.

 1. Uwolnienie świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej po zabiegowej w warunkach stacjonarnych

Po zmianach, możliwość kwalifikacji do grupy JGP po operacji zostaje rozszerzona. Dotychczas była zarezerwowana tylko dla pacjentów po realizacji świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne.

 1. Zmiana taryfy świadczeń dla chorych ze śpiączką

Dostosowano taryfę świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorych ze śpiączką (ICD-10 R40.2) do zaproponowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) (obwieszczenie z dnia 31 maja 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) (nadano nowe brzmienie załącznikowi nr 1n do zarządzenia).

KIF z aprobatą przyjmuje kierunek zmian w taryfikacji i oczekuje na podobne zmiany w pozostałych zakresach świadczeń rehabilitacji leczniczej.

Uwagi KRF zgłaszane w toku konsultacji do projektu

107.2021.DB.1 _NFZ_uwagi do zarzadzenia_reh_lecznicza_pismo

Eski czyli temat skoliozy w przedstawieniu teatralnym

W ramach festiwalu Paragraf/Artykuł w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu odbyła się premiera spektaklu dokumentalnego pt. „Eski”. Głównym tematem przedstawienia jest ciało w skoliozie, a na scenariusz składają się autentyczne rozmowy z kobietami posiadającymi skrzywienie boczne kręgosłupa, a także osobami, które wspomagają je w terapii np. z rodzicami, lekarzami czy fizjoterapeutami. W sztuce wystąpiły aktorki Wrocławskiego Teatru Pantomimy, w tym jedna fizjoterapeutka.

Jak mówią twórczynie spektaklu: „Choć historie związane ze skoliozą bohaterek mają różne oblicza, tak samo jak różne są ich skrzywienia, można odnaleźć w ich opowieściach wspólne elementy. Dotyczą one zarówno procesów terapeutycznych, jak i odczuć i emocji związanych z doświadczaniem ciała w skoliozie. Garb noszony na ich plecach to również ciężar doświadczeń związany z chorowaniem. Choć słowa dotyczą konkretnie ciała w skoliozie, spektakl opowiada o ciele w ogóle – o uniwersalnej formie, w którą każdy i każda z nas jest „spakowany”, i z którą każdy i każda z nas musi się mierzyć, bez możliwości wyboru.

Partnerem sztuki, która była wystawiana 25 i 26 czerwca była Krajowa Izba Fizjoterapeutów.
Więcej o spektaklu można przeczytać tutaj: https://grotowski-institute.pl/wydarzenia/eski/

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ze spektaklu (autorem zdjęć jest Tobiasz Papuczys).

Fizjoterapeuci z Podkarpacia spotkali się z przedstawicielami NFZ

W ostatnim czasie pojawiło się dużo pytań w związku z rehabilitacją postcovidową, podwyżkami dla fizjoterapeutów, wypłacaniem nadwykonań, świadczeń związanych z programem solidarnościowym czy też wprowadzaniem danych do systemu P1.

W związku z tym w dniu 15 lipca 2021 r. odbyło się cykliczne, organizowane przez członków KRF wraz z Podkarpackim Oddziałem Terenowym Biura KIF, spotkanie fizjoterapeutów z przedstawicielami Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. KRF reprezentowali: Katarzyna Zajkiewicz – koordynator wojewódzki oraz Arseniusz Burkiewicz, zaś ze strony NFZ w spotkaniu uczestniczyły Anna Surowiec, Magdalena Nowak i Anna Magoń z Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej (Dział Kontraktowania)

Zainteresowanie przekroczyło oczekiwania organizatorów – kilkadziesiąt pytań spłynęło do biura Podkarpackiego Oddziału Terenowego przed spotkaniem, a na miejscu zjawiło się ponad 120 fizjoterapeutów.

Tematem numer jeden były podwyżki, które zgodnie z ustawą miały wejść w życie od 1 lipca 2021 roku.  Nadal niejasnym jest, jaką kwotę fizjoterapeuci powinni otrzymywać i z jakiego źródła te podwyżki powinny być finansowane. Kilka niejasności zostało rozwianych, natomiast temat nadal nie został do końca wyczerpany.

Ożywioną dyskusję wywołały także tematy związane z nową wyceną świadczeń oraz integracją z systemem P1, a także z rehabilitacją postcovidovą i prowadzeniem dokumentacji medycznej. Przedstawiciele NFZ i KRF odpowiadali na pytania i starali się rozwiać wszelkie wątpliwości. Wiele zagadnień zostało wyczerpująco wyjaśnionych, zaś w przypadku pytań bez odpowiedzi organizatorzy obiecali zdobyć informacje i przekazać je uczestnikom w dogodnej formie. Poniżej prezentujemy galerię zdjęcia ze spotkania.

Zjazd nie został odwołany!

Informacje mówiące o odwołaniu II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów są nieprawdziwe i mają na celu dezinformację.

Obecnie została przedstawiona propozycja uchwały dotycząca terminu II Zjazdu w związku z rozwojem sytuacji pandemicznej i w oparciu o następujące racjonalne argumenty:

 • czwarta fala pandemii przewidywana jest na sierpień/wrzesień 2021 roku, czyli na moment zjazdu;
 • na całym świecie rośnie liczba zarażonych odmianą „Delta” koronawirusa, która wykazuje nadzwyczajną łatwość transmisji. Podczas wakacji wiele osób podróżuje, co w znacznym stopniu zwiększa i ułatwia rozprzestrzeniania się wirusa. Wielu uczestników Zjazdu, jak również osób z obsługi, na przełomie sierpnia i września wróci właśnie z wakacji, w tym z zagranicznych wyjazdów;
 • niski poziom zaszczepienia w naszym środowisku (ok. 60 proc., a więc znacznie mniej w stosunku do lekarzy czy pozostałych zawodów medycznych, które osiągnęły wskaźnik powyżej 90 proc.);
 • szczególną odpowiedzialność fizjoterapeutów jako medycznego zawodu zaufania publicznego, którego celem jest szczególna dbałość o zdrowie publiczne;
 • doświadczenie innych samorządów zawodów medycznych (pielęgniarek i położnych, lekarzy, farmaceutów) z przeprowadzeniem zjazdów wyborczych i sprawozdawczych, które przełożyły zjazdy i wybory delegatów;
 • oraz opinie MZ i GIS, które jednoznacznie wskazują na władze KIF jako podmiot, który ponosi wszystkie skutki (w tym także karne) organizacji II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów (dalej: „KZF”) w dniach 3-5 września 2021 r. w formie stacjonarnej;

Propozycja taka jest zgodna z prawem i opiera się wyłącznie na podstawach merytorycznych i prawnych. Warto podkreślić, iż przeprowadziliśmy wybory na delegatów, bo sytuacja pandemiczna na to pozwalała. Ponadto ustawodawca (ustawa z 14 sierpnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu) wprowadził do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty art. 74a, który dopuszcza możliwość wydłużenia czasu działania organów samorządu fizjoterapeutów, ale nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Pełny tekst ww. ustawy jest dostępny tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001493/O/D20201493.pdf, zaś do zmian w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty odnosi się w szczególności art. 14.

Podkreślamy też, że podejmowane kroki i rozważane przeniesienie terminu KZF w żaden sposób nie wiążą się z anulowaniem wyboru delegatów. Jeżeli KRF uzna, że w obecnej sytuacji lepiej jest przenieść termin Zjazdu, zapewniamy, że jak tylko sytuacja epidemiologiczna ustabilizuje się zostanie przedstawiony nowy harmonogram i termin KZF.

Pragniemy podkreślić aspekt moralny naszej decyzji. Kierując się podstawowym poczuciem odpowiedzialności, nie chcemy i nie możemy narażać kilkuset osób (nie tylko uczestników i zaproszonych gości, ale obsługi technicznej, hotelowej, itd.) na zarażanie śmiertelną w niektórych przypadkach chorobą. Ryzyko transmisji jest bardzo duże, prognozy niestety nie nastrajają pozytywnie. Jako przedstawiciele zawodu medycznego zdajemy sobie sprawę jak ważna jest kondycja i zdrowie osób, które wspierają pacjentów w walce z chorobą. Bez komentarza zostawiamy argumenty pozamerytoryczne i apele o dalsze „hejtowanie” w oparciu o domniemany strach obecnych władz.