Krajowa Izba Fizjoterapeutów podnosi kompetencje fizjoterapeutów i fizjoterapeutek w województwie pomorskim

W dniu 12 lipca 2019 roku rozpoczęło się drugie z dwudziestu zaplanowanych szkoleń w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. W dniach 12-14 lipca 2019 roku 26 uczestniczek/ków z całego kraju rozpoczęło udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu „Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF”, a już za tydzień przystąpią do drugiego modułu, który obejmuje „Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej”. Szkolenie jest realizowane w Gdańsku.

Projekt pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń i projektu

Marta Podhorecka, członkini KRF, powołana do Rady ds. Równego traktowania

Marta Podhorecka, członkini KRF z województwa kujawsko-pomorskiego, została powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy do Rady ds. Równego traktowania.

Do zadań Rady należeć będzie między innymi monitorowanie i analiza zjawisk dyskryminacji, formułowanie rekomendacji, edukowanie i promowanie idei i postaw równego traktowania, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy.

Gratulujemy!

Zobacz pełny artykuł

Posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia

26 czerwca 2019 roku przedstawiciel Krajowej Izby Fizjoterapeutów uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia. Podczas spotkania między innymi zatwierdzane zostały plany działania w sektorze zdrowia na 2019 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla województw: mazowieckiego, opolskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Zapraszamy do monitorowania stron, na których publikowane są ogłoszenia o naborach wniosków.

Dwudziestolecie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Fizjoterapia”

W dniu 15 czerwca 2019 roku w Mąchocicach Kapitulnych pod Kielcami, przy okazji Walnego Zgromadzenia OZZ „Fizjoterapia”, odbyły się obchody 20-lecia założenia związku. Z tej okazji zaproszono także Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Panią Ewę Ochrymczuk, Prezesa Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska Panią dr Agnieszkę Stępień i Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów Pana dr hab. Macieja Krawczyka.

Wszyscy podkreślili ogromną rolę OZZ Fizjoterapia w obronie interesów zawodowych, materialnych i socjalnych fizjoterapeutów, w dbaniu o grupę zawodową, o kształtowanie i ochronę jej godności zawodowej oraz duże zasługi w walce o ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Zwrócono uwagę, że poprzez swoje działania od dwóch dekad OZZ „Fizjoterapia” pozytywnie oddziałuje na wzrost poziomu bezpieczeństwa, higienę i kulturę pracy fizjoterapeutów. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania Delegatów. Prezes KRF deklarował gotowość do współpracy i wspierania inicjatyw OZZ „Fizjoterapia”, podkreślił potrzebę większej konsolidacji i solidarności polskich fizjoterapeutów oraz konieczność wspólnej pracy w celu podnoszenia rangi zawodu fizjoterapeuty do należnego mu wysokiego poziomu wśród społeczeństwa polskiego, jak i wśród innych zawodów medycznych.

Ruszyły szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe fizjoterapeutów – 13.06 Lublin

Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” – umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-00

W dniu 13.06.2019 roku rozpoczęło się pierwsze z dwudziestu szkoleń, zaplanowanych w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. W dniach 13-16 czerwca 2019 roku 26 uczestniczek i uczestników podnosi swoje kompetencje z obszaru „Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF”, a już w lipcu przystąpią do drugiego modułu, który obejmuje „Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej”. Szkolenie jest prowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, który jednocześnie jest Partnerem projektu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze szkolenia.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń i projektu