Komunikat w sprawie wznowienia od 1 września Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Fizjoterapeutów

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. zostaną wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne Fizjoterapeutów (PESFZ) w sesji wiosennej 2020 r. Dyrektor CEM w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ustali nowe terminy PESFZ oraz poinformuje o nich osoby, które miały przystąpić do odwołanego PESFZ, co najmniej na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Informacja o nowych terminach PESFZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej CEM. Oto link do komunikatu na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-wznowienia-pes-fizjoterapeutow

Poniżej załączamy komunikat w formie pdf.

Komunikat_w_sprawie_wznowienia_PESFZ

Zmiana terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ)

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został zamieszczony komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany terminu składania wniosków na PESFZ dla sesji jesiennej 2020 r. Decyzją Ministra termin ten wydłużono z dnia 15 lipca 2020 r. na termin do dnia 31 lipca 2020 r. Oto link do komunikatu na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zmiany-terminu-skladania-wnioskow-na-pes-fizjoterapeutow Poniżej prezentujemy komunikat w wersji PDF.

Komunikat_w_sprawie_zmiany_terminów_na_składanie_wniosków_na_PESFZ

Zmiany w wycenie fizjoterapii są konieczne – walczymy o to w NFZ!

W ostatnich miesiącach bardzo wiele mówi się o konieczności zmiany wyceny. Dzisiejsze w żaden sposób nie oddają realnych kosztów prowadzenia działalności. Fakt ten podnoszą fizjoterapeuci, kierownicy podmiotów świadczących świadczenia i w końcu sami pacjenci, którzy oczekują usług refundowanych tej samej jakości co usługi komercyjne. Wiele podmiotów rozważa rezygnację ze świadczenia refundowanych usług rehabilitacyjnych i zamknięcie oddziałów. Powód jest oczywisty – te oddziały generują dziś olbrzymie straty. Konsekwencją będzie ograniczenie dostępu do fizjoterapii dla pacjentów.

Czy NFZ dostrzega ten palący problem?

W dniu 29.06.2020 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowa odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Izby Fizjoterapeutów i NFZ. KIF reprezentowali: Tomasz Niewiadomski – wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Zbigniew Wroński – wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Katarzyna Blicharczyk-Ożga – radca prawny. Ze strony NFZ w spotkaniu uczestniczyli: Filip Nowak – zastępca Prezesa NFZ ds. Operacyjnych oraz Bernard Waśko – zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych.

Uczestnicy spotkania reprezentujący Narodowy Fundusz Zdrowia zgodzili się, że wyceny są rażąco niedoszacowane i wymagają pilnej zmiany.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował podwyżkę mnożnika w wycenie niektórych świadczeń do poziomu tożsamego dla wprowadzonego w stomatologii, przy jednoczesnej obniżce wskaźników dla innych świadczeń z zakresu rehabilitacji. Na takie rozwiązanie, w którym jest mowa o jakiejkolwiek obniżce wyceny fizjoterapii, nie zgodzili się przedstawiciele KIF.

Czekamy na racjonalne propozycje NFZ lub przyjęcie propozycji wycen Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którą wielokrotnie przedstawialiśmy Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Przejazdy kolejowe dla fizjoterapeutów

Wiele firm, w uznaniu trudu i zasług profesjonalistów medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19, przygotowało specjalne oferty dla osób reprezentujących zawody medyczne. Jednak niektórzy zapomnieli o fizjoterapeutach. 4 czerwca prezes KRF wystosował list otwarty w sprawie pomijania fizjoterapeutów w ofertach przewoźników kolejowych: kif.info.pl/informacje/prezes-krf-upomina-sie-o-znizkowe-bilety-kolejowe-dla-fizjoterapeutow

List trafił zarówno do przewoźników, jak i urzędów centralnych (m.in. Ministerstwo Zdrowia, Urząd Transportu Kolejowego), mediów oraz samorządów. Poniżej publikujemy pisma, jakie otrzymaliśmy w odpowiedzi na akcję KIF.

Urząd Transportu Kolejowego

POLREGIO

Koleje Małopolskie

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Marta Podhorecka ekspertem w kampanii „Planuję długie życie”

Marta Podhorecka, członkini KRF z województwa kujawsko-pomorskiego, została zaproszona jako ekspert do kampanii społecznej „Planuję długie życie”. Pod tym hasłem Ministerstwo Zdrowia zaplanowało szereg działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych. Celem kampanii jest poprawa stanu wiedzy społeczeństwa na temat postaw prozdrowotnych, przeciwdziałania i zapobiegania zachorowaniu na nowotwory, a także zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne pod kątem nowotworowym.

Kampania jest częścią Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) – wieloletniego programu, obejmującego lata 2020-2030, którego ambicją jest wprowadzenie kompleksowych zmian w polskiej onkologii.

Cieszymy się, że w tym kontekście pojawia się również fizjoterapia i fizjoprofilaktyka. Jak czytamy w artykule Marty Podhoreckiej pt. „Ruszam się, bo planuję długie życie”: Regularna aktywność fizyczna jest kluczowym elementem fizjoprofilaktyki, którą, w zależności od możliwości organizmu, należy wdrażać w każdej dekadzie życia. Systematyczny ruch działa prewencyjnie na choroby cywilizacyjne, w tym zapobiega otyłości, cukrzycy, schorzeniom układu krążenia; zwiększa odporność organizmu, a dodatkowo pozytywnie wpływa na sferę psychiczną: poprawia samopoczucie, reguluje jakość snu, osłabia reakcję stresową oraz zapobiega objawom depresyjnym.”

Cały artykuł jest dostępny tutaj: planujedlugiezycie.pl

NFZ odpowiada na najczęściej zadawane pytania związane z odmrożeniem uzdrowisk

W związku z odmrożeniem od 15 czerwca leczenia uzdrowiskowego, w tym także i rehabilitacji, Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. W czasie epidemii koronawirusa zasady pobytu w sanatoriach zmieniły się, więc warto o nich szeroko informować pacjentów. Oto link do komunikatu NFZ w tej sprawie: www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/wyjazd-do-sanatorium-odpowiadamy-na-najczesciej-zadawane-pytania,407.html

Przypominamy także, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów opublikowała rekomendacje dla fizjoterapeutów pracujących w uzdrowiskach – zachęcamy do zapoznania się z nimi: kif.info.pl/kif-publikuje-rekomendacje-dla-fizjoterapeutow-pracujacych-w-uzdrowiskach/