PL

Ważny komunikat NFZ dotyczący kolejkowania pacjentów fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

Przypominamy, że zgodnie z przepisami § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207) w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych – harmonogramy przyjęć na udzielenie świadczeń gwarantowanych wymienionych w części IV pkt 6-7 załącznika nr 9 do rozporządzenia (fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa) mają być prowadzone od dnia 1 stycznia 2020 r.

Centrala NFZ w komunikacie z dnia 15 listopada br. przypomina o tym, że świadczeniodawcy, udzielający świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej, są zobowiązani do wprowadzenia do dnia 1 stycznia 2020 r. do aplikacji udostępnionej przez Fundusz danych osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Ponadto Centrala NFZ informuje, że w celu realizacji powyższego obowiązku – tj. założenia i prowadzenia harmonogramów przyjęć, w tym list oczekujących, na udzielenie świadczenia, w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu (AP-KOLCE) – z dniem 15 listopada udostępniona została techniczna możliwość założenia harmonogramów przyjęć do tych świadczeń.

Jednocześnie Centrala NFZ informuje, że aby uzyskać dostęp do aplikacji AP-KOLCE przez świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie fizjoterapii wymagane jest nadanie przez nich odpowiednich uprawnień administratorowi oraz operatorom. Procedura nadania uprawnień została opisana na stronach 5-8 Instrukcji użytkownika aplikacji AP-KOLCE, dostępnej pod adresem: https://dilo.nfz.gov.pl/ap-kolce/app/AP-KOLCE_inst_uzyt.pdf

NEWSLETTER