PL

Ważne Nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Przypominamy, że od dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555).

W komunikacie z dnia 26 listopada br. Centrala NFZ przypomina, że Fundusz umożliwia wystawianie/realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555).

Jednocześnie Centrala przypomina, że moduł zlecenia zaopatrzenia to aplikacja internetowa, będąca częścią Portalu SZOI. Co ważne – to Administrator Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy nadaje wybranemu operatorowi uprawnienie do zarządzania aplikacją AP-ZZ. W sytuacji braku konta dostępowego w systemie Portal SZOI lub Portal świadczeniodawcy konieczne jest złożenie, do właściwego OW NFZ, wniosku o dostęp do systemów internetowych.

W ramach dostępu do aplikacji realizowane są procesy:

  • Wystawienie zlecenia
  • Przekazanie zlecenia do weryfikacji OW NFZ
  • Pobranie wyniku weryfikacji z NFZ
  • Wydruk zlecenia zaopatrzenia
  • Pobranie zlecenia zaopatrzenia do realizacji
  • Aktualizacja danych refundacji wg uprawnień pacjenta na dzień przyjęcia do realizacji
  • Rejestrację realizacji zlecenia zaopatrzenia

Aplikacja wykorzystuje do autoryzacji konta dostępowe z aplikacji oddziałowych: Portal SZOI i Portal świadczeniodawcy.

Centrala w komunikacie wskazuje ścieżkę dostępu do wersji systemu do testów:

https://test-ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz-test/

jak również publikuje filmiki instruktażowe oraz instrukcję użytkownika systemu SZOI.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów w dniu 14 listopada br. skierowała do Centrali NFZ zapytanie dotyczące warunków uzyskiwania dodatkowego dostępu do ww. aplikacji. W momencie, kiedy uzyskamy odpowiedź, zostanie ona opublikowana na stronie internetowej KIF.

Mając na uwadze istotne zmiany w zasadach wystawiania zleceń na wyroby medyczne zachęcamy do zapoznania się z materiałem opublikowanym na stronie Centrali NFZ.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

NEWSLETTER