Fizjoterapeuci z Podkarpacia spotkali się z przedstawicielami NFZ

W ostatnim czasie pojawiło się dużo pytań w związku z rehabilitacją postcovidową, podwyżkami dla fizjoterapeutów, wypłacaniem nadwykonań, świadczeń związanych z programem solidarnościowym czy też wprowadzaniem danych do systemu P1.

W związku z tym w dniu 15 lipca 2021 r. odbyło się cykliczne, organizowane przez członków KRF wraz z Podkarpackim Oddziałem Terenowym Biura KIF, spotkanie fizjoterapeutów z przedstawicielami Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. KRF reprezentowali: Katarzyna Zajkiewicz – koordynator wojewódzki oraz Arseniusz Burkiewicz, zaś ze strony NFZ w spotkaniu uczestniczyły Anna Surowiec, Magdalena Nowak i Anna Magoń z Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej (Dział Kontraktowania)

Zainteresowanie przekroczyło oczekiwania organizatorów – kilkadziesiąt pytań spłynęło do biura Podkarpackiego Oddziału Terenowego przed spotkaniem, a na miejscu zjawiło się ponad 120 fizjoterapeutów.

Tematem numer jeden były podwyżki, które zgodnie z ustawą miały wejść w życie od 1 lipca 2021 roku.  Nadal niejasnym jest, jaką kwotę fizjoterapeuci powinni otrzymywać i z jakiego źródła te podwyżki powinny być finansowane. Kilka niejasności zostało rozwianych, natomiast temat nadal nie został do końca wyczerpany.

Ożywioną dyskusję wywołały także tematy związane z nową wyceną świadczeń oraz integracją z systemem P1, a także z rehabilitacją postcovidovą i prowadzeniem dokumentacji medycznej. Przedstawiciele NFZ i KRF odpowiadali na pytania i starali się rozwiać wszelkie wątpliwości. Wiele zagadnień zostało wyczerpująco wyjaśnionych, zaś w przypadku pytań bez odpowiedzi organizatorzy obiecali zdobyć informacje i przekazać je uczestnikom w dogodnej formie. Poniżej prezentujemy galerię zdjęcia ze spotkania.

Projekt “Aktywna przerwa w pracy” zaprezentowany na konferencji dotyczącej zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w środowisku pracy

12 maja br.odbyła się konferencja pt. “Ograniczanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w środowisku pracy”. Wzięło w nim udział kilku ekspertów – wśród nich dr n.med. Marta Podhorecka, która reprezentowała Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Tematem jej wystąpienia było omówienie projektu KIF pt. „Aktywna przerwa w pracy”: https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywna-przerwa-w-pracy

Oto pełna lista prelegentów:

 • Źródła zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego – dr Hanna Styczyńska, Collegium Medicum UMK;
 • Ocena ryzyka zawodowego jako istotny czynnik ograniczania zagrożeń w środowisku pracy – Robert Walentyn, p.o. nadinspektora OIP Bydgoszcz;
 • Niezdolność do pracy, uszczerbek na zdrowiu z perspektywy ZUS – dr n.med. Jerzy Kąkol, Główny Lekarz Orzecznik ZUS;
 • Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego jako problem społeczny – dr Elżbieta Kościńska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Fizjoprofilaktyka jako element prewencji urazów w miejscu pracy – mgr Arkadiusz Mrzygłód, Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, oddział kujawsko-pomorski;
 • Aktywna przerwa w pracy – dr Marta Podhorecka, Krajowa Izba Fizjoterapeutów;
 • Ergonomiczne stanowisko komputerowe – Piotr Piotrowski, Fellowes Polska;
 • Dobre praktyki ograniczające obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – Jacek Kalwas, spec. BHP, Warbud.

Konferencja była przestrzenią wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców, ekspertów oraz pracodawców w celu promowania bezpieczeństwa w pracy oraz zwiększania świadomości dot. schorzeń mogących występować w środowisku pracy. Jest to działanie w ramach europejskiej kampanii EU-OSHA “Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Zapis konferencji jest dostępny na kanale YT: https://www.youtube.com/watch?v=cmpgAzGuH9c

Spotkania informacyjne dotyczące programu „Fizjoterapia osób po przebyciu COVID-19”

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaprasza na spotkania informacyjne, podczas których będą przedstawiane  główne założenia programu „Fizjoterapia osób po przebyciu COVID-19”.

Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące:

 • programu fizjoterapii dla pacjentów po przebyciu COVID-19, przygotowanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, a wprowadzonego przez NFZ oraz PPZ (Programy Polityki Zdrowotnej),
 • założenia działalności – kiedy wybrać praktykę fizjoterapeutyczną, a kiedy podmiot leczniczy (bez tej formy działalności nie będziemy mogli sięgnąć po wyżej wymienione programy),
 • informacji, gdzie szukać Programów Polityki Zdrowotnej,
 • wiedzy, jak zarejestrować się w SZOI lub Portalu Świadczeniodawcy,
 • wypisywania zaopatrzenia ortopedycznego po zarejestrowaniu się w SZOI lub Portalu Świadczeniodawcy.
 • prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i korzystania z aplikacji FINEZJO.

Prosimy o rejestrację udziału w spotkaniach ze względu na obecnie obowiązujące obostrzenia sanitarne. Wystarczy przesłać na adres szkolenia@kif.info.pl wiadomość mailową zawierającą:

 • imię i nazwisko,
 • numer PWZFz,
 • miasto i termin spotkania, w którym dana osoba chce wziąć udział.

Zapraszamy na spotkania

 • Lubelskie

  27.07.2021 r. g. 17:00-20:00 Zamość

 • Wielkopolskie

  17.07.2021 r. g. 9:00-12:00, Poznań

Spotkania przedstawicieli KRF w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

W dniu 16 lutego 2021 doszło do spotkania przedstawicieli KRF z dyrekcją i personelem Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im.Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. Krajową Radę Fizjterapeutów reprezentowali: Paweł Adamkiewicz – wiceprezes KRF oraz Filip Windak – przedstawiciel KRF z woj. małopolskiego. Ze strony szpitala w spotkaniu uczestniczyli: mgr Krzysztof Grzesik – dyrektor Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, mgr inż Karolina Wojtaszewska – zastępca dyrektora ds. organizacyjnych oraz mgr Kamil Glanowski – kierownik ds. planowania i rehabilitacji, a także liczący 15 osób zespół fizjoterapeutów zatrudnionych w szpitalu.

Podczas spotkania z zespołem fizjoterapeutów omówiono bieżące działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, zaś spotkanie w biurze Dyrektora Szpitala poświęcono głównie sprawom związanym z programem fizjoterapii postcovidowej. W szczególności omówiono:

 • ogólne założenia programu rehabilitacji postcvidowej realizowanej w szpitalu w Jaroszowcu,
 • ogólne założenia programu rehabilitacji postcvidowej przygotowanego przez ekspertów KIF,
 • aktualną sytuację prowadzonych na terenie Polski programów rehabilitacji pocovidowej.

Dodatkowo dyrekcja szpitala zadeklarowała wsparcie w zakresie przeszkolenia fizjoterapeutów w praktycznym prowadzeniu rehabilitacji pulmonologicznej na terenie szpitalu szkoleń praktyczne wsparcie dotyczące prowadzenia rehabilitacji pulmonologicznej w szpitalu oraz chęć cyklicznego zapraszania przedstawiciela KRF na cykliczne spotkania online z dyrektorami szpitali zajmujących się rehabilitacją pulmonologiczną na terenie Małopolski.

Spotkanie przedstawicieli KRF w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ws. wdrożenia programu rehabilitacji po COVID-19

 

W dniu 7 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli KRF z woj. małopolskiego: Pawła Adamkiewicza – wiceprezesa KRF oraz Filipa Windaka z dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa – dr Elżbietą Kois-Żurek oraz jej zastępcą Marią Piętak – Frączek. Podczas spotkania omówiono możliwość wdrożenia regionalnego programu fizjoterapii po przebytej chorobie Covid-19, ukierunkowanego na ograniczenie skutków skutków zdrowotnych po zarażeniu koronawirusem SARS-CoV-2. Program ten został przygotowany przez zespół tematyczny przy KIF pod kierunkiem wiceprezesa KRF Tomasza Niewiadomskiego. Program został przyjęty z przychylnością i zainteresowaniem ze względu na aktualne potrzeby pacjentów.

Obie strony uznały, że ww. działanie wpisuje się w program polityki zdrowotnej UMK, jak również wskazano na możliwość realizacji przedsięwzięcia w oparciu o środki zewnętrzne na przykład z Funduszy Unijnych.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele KRF przekazali projekt programu wraz z licencją i ustalono, że Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prześle dalsze uwagi do projektu.

Kolejnym planowanym krokiem będzie spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z dyrektorem Departamentu Zdrowia.