Spotkanie członków KRF z wykładowcami kierunku Fizjoterapia UM w Białymstoku

26 stycznia 2023 roku członkowie KRF z woj. podlaskiego odbyli dwa spotkania.

Pierwsze, na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku z wykładowcami kierunku Fizjoterapia, zainicjowane przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. dr. hab. Sławomira Terlikowskiego.

Drugie, w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku z Prorektor ds. Kształcenia Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku dr n. med. Elżbietą Barańczuk.

Tematem rozmów był między innymi projekt szkoleniowy KIF FIZJO – LEARNING oraz platforma edukacyjna FIZJA.PL

Dziękujemy za poświęcony czas i merytoryczną dyskusję. Jest to kolejny etap wspólnych działań dla fizjoterapeutów na Podlasiu.

II cześć bezpłatnych warsztatów dla fizjoterapeutów we Wrocławiu za nami

W środę, 1 lutego 2023 roku w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Biura KIF we Wrocławiu odbyła się II cześć bezpłatnego spotkania warsztatowego dla fizjoterapeutów z woj. dolnośląskiego (kontynuacja spotkania z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Uczestniczyli w nim:
dr Marzena Kobylańska, koordynator województwa dolnośląskiego, która przedstawiła projekt szkoleniowy KIF – FIZJO-LEARNING i platformę fizja.pl oraz dr Michał Cichosz, członek KRF z woj. woj. dolnośląskiego, który wraz z mgr Hanną Piekarską poprowadził warsztaty pn. „Przygotowanie i dobór zaopatrzenia ortopedycznego kończyny dolnej i tułowia dla pacjenta z dysfunkcjami ortopedycznymi i neurologicznymi”.

W warsztatach wzięło udział aż 72 uczestników. Dziękujemy fizjoterapeutom i studentom fizjoterapii za tak liczne przybycie, jest ono dla nas zachętą do dalszych działań dla dobra fizjoterapii na Dolnym Śląsku.

TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Warszawie

W czwartek 26 stycznia 2023 r. w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Warszawie odbyło się spotkanie fizjoterapeutów z województwa mazowieckiego z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

W spotkaniu brali również udział: dr Rafał Trąbka, Wiceprezes KRF, członkowie KRF z województwa mazowieckiego – Renata Markiewicz, Ernest Wiśniewski, Arkadiusz Ujma, Michał Kłosek, Tomasz Niewiadomski, Maciej Krawczyk, koordynatorzy KRF województwa mazowieckiego – Marek Mucha i Michał Szafarewicz a także pracownicy biura KIF.

Spotkanie rozpoczął Prezes Tomasz Dybek, przedstawiając dotychczasowe działania KIF oraz plany na najbliższą przyszłość, po czym Patrycja Bartnicka-Kamać, pracownik biura KIF, kierująca Działem Szkoleń, zaprezentowała nowy projekt szkoleniowy KIF – Fizjo-Learning oraz platformę FIZJA, używaną do szkoleń online.

Spotkanie zakończyła dyskusja. Prezes i Wiceprezes KRF chętnie udzielali odpowiedzi i omawiali nurtujące fizjoterapeutów zagadnienia.

Wszystkim fizjoterapeutom dziękujemy za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniu.

TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Kielcach

W dniu 25 stycznia 2023 r. w auli Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się spotkanie fizjoterapeutów z województwa świętokrzyskiego z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Gości przywitała Anna Rębacz, Koordynator KRF dla województwa świętokrzyskiego, po czym dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił bieżące i planowane działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, produkty i aktywności KIF, z których mogą korzystać fizjoterapeuci, kierunki rozwoju naszego samorządu.

Prezentację zakończyła Patrycja Bartnicka-Kamać, pracownik biura KIF, kierująca Działem Szkoleń, która zaprezentowała nowy projekt szkoleniowy KIF – Fizjo-Learning oraz platformę FIZJA, używaną do szkoleń online.

W spotkaniu „Twój samorząd dla Ciebie” wzięli również udział: Hanna Kowalewska, Wiceprezes KRF oraz członkowie KRF z województwa świętokrzyskiego – Marek Rajkiewicz, Robert Włodarczyk i Rafał Sowiński vel Sawa.

Wśród zaproszonych gości należy także wymienić delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz kontrolerów KIF.

Po zakończeniu prezentacji był czas na zadawanie pytań. Prezes i Wiceprezes KRF chętnie udzielali odpowiedzi i omawiali nurtujące fizjoterapeutów zagadnienia.

Dziękujemy wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia, poświęcony czas oraz merytoryczną dyskusję.

TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Kołobrzegu

W dniu 20 stycznia 2023 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu odbyło się spotkanie zachodniopomorskich fizjoterapeutów z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Spotkanie otworzyła Daria Pawlik, koordynator wojewódzki KRF, która przywitała zgromadzonych gości, po czym dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił sprawozdanie z aktywności Prezydium KRF i planowane działania KIF oraz kierunki działania naszego samorządu. Prezentację zakończył Wojciech Komosa, Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu, który przedstawił nowy projekt szkoleniowy KIF – Fizjo-Learning oraz platformę FIZJA, używaną do szkoleń online.

W spotkaniu „Twój samorząd dla Ciebie” wzięli również udział członkowie KRF województwa zachodniopomorskiego: Małgorzata Marjańska i Anna Godlewska-Siciarek.

Wśród zaproszonych gości należy także wymienić Annę Gołębicką, ekonomistkę, eksperta komunikacji i zarządzania i dr Renatę Rautszko z Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie oraz fizjoterapeutów i studentów kierunku fizjoterapia.

Spotkanie podsumowała dyskusja i pytania gości.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, poświęcony czas i merytoryczną dyskusję.

TWÓJ SAMORZĄD DLA CIEBIE – spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim

W dniu 19 stycznia 2023 r. w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce spotkanie lubuskich fizjoterapeutów z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Dzięki władzom AWF w Gorzowie Wlkp. spotkanie odbyło się w murach uczelni.

Dr Tomasz Dybek, Prezes KRF przedstawił sprawozdanie z aktywności Prezydium II kadencji KRF i planowane działania KIF oraz kierunki działania naszego samorządu w najbliższej przyszłości. Wojciech Komosa, Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu szczegółowo omówił projekt bezpłatnych szkoleń Fizjo-Learning. Bartłomiej Borowiec, Koordynator Wojewódzki KRF przybliżył działania mające na celu poprawę warunków płacowych dla fizjoterapeutów pracujących w DPSach.

W spotkaniu „Twój samorząd dla Ciebie” wzięli również udział członkowie KRF województwa lubuskiego: Katarzyna Kazimierczak, Aleksandra Łuczak-Śnieguła, Justyna Lech oraz Anna Gołębicka, ekonomistka, ekspert komunikacji i zarządzania.

Wśród zaproszonych należy także wymienić prof. dr hab. Piotra Żurka, Dziekana Zamiejscowego Wydział Kultury Fizycznej oraz dr hab. Leszeka Zguczyńskiego Prorektora Zamiejscowego Wydział Kultury Fizycznej, do których kierujemy szczególne podziękowania.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, poświęcony czas i merytoryczną dyskusję. Zapraszamy do kontaktu i spotkań w biurze terenowym KIF w Zielonej Górze, ul. Ptasia 16a lok 10, tel. 573 193 726.