Spotkanie przedstawicieli KIF w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

W dniu 29.10.2019 odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, w którym wzięli udział: Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Pani Sylwia Wójcik wraz z Zespołem oraz dr Monika Grygorowicz, Marcel Stasierski, Miłosz Smoliński i Tomasz Prycel. W trakcie spotkania omawiane były kwestie podjęcia współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim oraz Krajową Izbą Fizjoterapeutów przy realizacji programów polityki zdrowotnej realizowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Urząd realizuje obecnie dwa programy: 

 1. „Regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu”
 2. „Rozszerzenie dostępności technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Wielkopolskiego”

Aktualnie Urząd kończy też pracę nad programem w zakresie rehabilitacji onkologicznej, zanim jednak zostanie on przesłany do AOTMiT, przeprowadzone będą konsultacje z członkami KRF z woj. wielkopolskiego W zbliżającej się nowej perspektywie finansowej Urząd jest zainteresowany rozszerzeniem programów o kolejne, które mogłyby być realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Oto lista zagadnień, które są warte uwagi i będą analizowane:

 • nietrzymanie moczu
 • wady postawy u dzieci
 • szyja smartfonowa
 • problematyka opieki okołoporodowej/kobieta po porodzie
 • otyłość
 • zapobieganie upadkom osób starszych

Szkolenie dotyczące minimalizowania ryzyk w zawodzie fizjoterapeuty (Tczew, Kościerzyna)

W dniach 23 października w Tczewie oraz 25 października w Kościerzynie zorganizowano szkolenie pt. “Zasady minimalizowania ryzyk w zawodzie fizjoterapeuty”. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 50 fizjoterapeutów.

Tematyka spotkań okazała się bardzo przydatna. Praktyka wykonywania każdego zawodu medycznego pociąga za sobą konieczność respektowania nie tylko zasad wiedzy medycznej, ale i szeregu regulacji prawnych. Obecnie obserwujemy znaczący wzrost liczby skarg pacjentów kierowanych wobec placówek medycznych oraz konkretnych osób wykonujących zawody medyczne. Oprócz spraw związanych z tzw. tradycyjnym „błędem medycznym” mnożą się skargi dotyczące naruszenia praw pacjenta (m.in. w zakresie informowania pacjenta czy uzyskania zgody na świadczenia medyczne). Celem szkolenia była prezentacja głównych zagrożeń oraz sposobów ich minimalizowania.

Szkolenie prowadził doświadczony ekspert Paweł Strzelec – radca prawny, wieloletni wykładowca akademicki, od 2000 r. autor i prowadzący szkolenia z prawa dla personelu medycznego oraz kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa medycznego oraz postępowania karnego, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie.

Agenda szkolenia była następująca:
 1. Roszczenia pacjentów – skala, przyczyny, rodzaje.
 2. Błędy medyczne oraz naruszenia praw pacjenta – główne pola odpowiedzialności fizjoterapeuty.
 3. Dokumentacja medyczna-  zasady prowadzenia, udostępniania, ważne wpisy.
 4. Informowanie pacjenta oraz zgoda na świadczenie medyczne – wymogi prawne.
 5. Pacjent małoletni – zasady postępowania.
 6. Formy zatrudnienia a odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty.
 7. Odpowiedzialność majątkowa fizjoterapeuty a wybór optymalnej polisy ubezpieczeniowej.
Szkolenie zostało wysoko ocenione, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym.

Członkowie KRF z województwa kujawsko–pomorskiego skorzystali z zaproszenia KIDL

10 października 2019 roku członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z woj. kujawsko–pomorskiego, na zaproszenie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, uczestniczyli w konferencji „Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola MLD w systemie ochrony zdrowia”. Była to doskonała okazja do spotkania, nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń z przedstawicielkami KIDL z regionu i organów krajowych. To także kolejny przykład dobrej współpracy między środowiskiem fizjoterapeutów a innymi samorządami medycznymi.

Nowatorska inicjatywa w Kleszczowie

W Kleszczowie od 2 lat z powodzeniem realizowany jest pionierski i innowacyjny projekt domowej opieki fizjoterapeutycznej nad niemowlętami urodzonymi w tej gminie. Dotychczas program objął swoim działaniem ponad 200 dzieci. Projekt jest finansowany ze środków gminy Kleszczów.

Doceniając wkład we wzrost poziomu bezpieczeństwa najmłodszych polskich pacjentów oraz uświadamianie roli fizjoterapii i fizjoterapeutów w procesie rozwoju na każdym etapie życia człowieka, w dniu 14 października 2019 r. prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów – dr hab. n. med Maciej Krawczyk – odwiedził Urząd Gminy Kleszczów. W trakcie wizyty omówiono realizację projektu oraz jego odbiór w lokalnym środowisku. W spotkaniu uczestniczyli zastępca wójta gminy Kleszczów, Pan Michał Michałek, prezes zarządu Kleszczowskiej Przychodni Salus, Pani Iwona Bednarek oraz Pan Michał Kaczmarek, fizjoterapeuta, który realizuje wizyty domowe i koordynuje cały projekt. Wszyscy otrzymali z rąk prezesa Macieja Krawczyka dyplomy z gratulacjami i wyrazami uznania. Liczymy na dalszy rozwój projektu i kolejne pozytywne informacje z gminy Kleszczów.

Spotkanie grupy doradczej ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego z udziałem przedstawicieli KIF

W dniu 30 września 2019 w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, pod przewodnictwem Pani Izabeli Damboń-Kandziory – dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO, odbyło się spotkanie organizacyjno-robocze grupy doradczej ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030.

W spotkaniu wzięło udział 25 osób. Z ramienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów uczestniczyli Grzegorz Biliński (Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych) oraz Dariusz Banik. Na zebraniu pojawili się też przedstawiciele wyższych uczelni medycznych – dr hab. Izabella Pisarek, prorektor UO oraz prof. dr hab Andrzej Brodziak z UO, dyrektor PWSZ w Nysie, dyrektorzy szpitali wojewódzkich m.in. Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu oraz Szpitala Wojewódzkiego, przedstawiciele Izb Medycznych, reprezentanci prywatnego sektora służby zdrowia i inni, którym zależy na sprawnym działaniu systemu ochrony zdrowia. Było to spotkanie organizacyjne, na którym rozmawiano o głównych problemach służby zdrowia i pomysłach na jej uzdrowienie.