Zakończyła się Ogólnopolska Konferencja SKN w Białej Podlaskiej

W dniu 02 czerwca 2023 r. na Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pn. „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, objęta honorowym patronatem Prezesa KRF.

Celem konferencji było stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie fizjoterapii, kultury fizycznej i zdrowia.

Zaprezentowano wiele interesujących prac naukowych, a najlepsze wystąpienia zostały wyróżnione i nagrodzone.

Nie zabrakło również interesujących rozmów promujących rolę i zadania samorządu zawodowego oraz projekt szkoleń dla fizjoterapeutów FIZJO-LEARNING.

Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tym wydarzeniu.

NFZ Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – śląskie

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o ogłoszonym postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

Informacja o ogloszeniu postepowania 5.06.2023
Informacja o ogloszeniu postepowania z uwierzytelnieniem 5.06.2023