Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów w Tarnowie

Nowy rok rozpoczęliśmy kolejnym spotkaniem informacyjnym dla fizjoterapeutów, które odbyło się w dniu 9 stycznia 2020 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Pomimo deszczowej pogody przybyło liczne grono zainteresowanych słuchaczy, zarówno czynnych zawodowo fizjoterapeutów jak i studentów.

Spotkanie poprowadził prezes KRF – dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, wraz z wiceprezesem KRF – Pawłem Adamkiewiczem. Towarzyszyli im przedstawiciele KRF z województwa małopolskiego: Filip Windak oraz Mariusz Janusz.

Początek spotkania przebiegał dość burzliwie, ponieważ pierwsze pytanie dotyczyło ustaleń KRF ze związkami zawodowymi w kwestii wyrównania płacy minimalnej. Wzbudziło to duże kontrowersje wśród pracodawców zatrudniających w ośrodkach fizjoterapeutów z tytułem magistra i technika. Merytoryczne argumenty ze strony prowadzącego uspokoiły emocje i umożliwiły spokojną dyskusję, która wyraźnie pokazała, jak trudno jest wypracować rozwiązanie korzystne dla wszystkich.

W następnej części wykładu omawiano konieczność podwyższenia wyceny wizyty terapeutycznej, co w znacznym stopniu poprawiłoby sytuację fizjoterapeutów oraz ośrodków, w których są zatrudniani. Nowoczesna fizjoterapia powinna być nastawiona na bezpośredni kontakt z pacjentem, ponieważ tylko w ten sposób można dopasować odpowiednie zabiegi do potrzeb. Bardzo ważna jest wiedza i edukacja. Nie zabrakło pytań dotyczących konieczności oceny aktywności pacjenta, bazując na testach zawartych w wytycznych KRF, które uzupełniają wizytę i umożliwiają zaproponowanie najkorzystniejszej terapii. Pomocna w tym będzie również nowa aplikacja Finezjo, służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej, dostępna dla fizjoterapeutów nieodpłatnie.

W ostatniej części pytania zadawali studenci zainteresowani nowymi zasadami egzaminów oraz specjalizacjami kierunkowymi, o których konieczności powstania coraz więcej się mówi w naszym środowisku.

Spotkanie było bardzo merytoryczne i owocne, zakończyło się po trzech godzinach. Wszyscy obecni wskazywali też na konieczność wspólnego działania, więc można je podsumować korzystając ze znanego powiedzenia: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.”

Spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów z Opola i województwa opolskiego

14 grudnia 2019 r. na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, w godzinach 9.00 do 19.30, odbyło się „Spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów z Opola i województwa opolskiego”, organizowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Celem spotkania było  praktyczne wykorzystanie diagnostyki i terapii fizjoterapeutycznej zgodnych z Evidence Based Medicine. Wydarzenie spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem przedstawicieli naszego zawodu z województwa opolskiego. Miejsca na niektóre warsztaty rozeszły się błyskawicznie, jak  przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. W części naukowej spotkania dużym zainteresowaniem cieszył się był wykład prowadzony przez Gera Plaatsmana pt. „Bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty w Holandii”.

Część praktyczną stanowiły warsztaty dotyczące następujących tematów:
  • „Obręcz barkowa i kończyna dolna. Warsztat wprowadzający i przypadki kliniczne wg Kinetic Control – prowadzącym był mgr Szymon Gryckiewicz,
  • „Diagnoza i leczenie bólów kręgosłupa l-s oparte na dowodach” oraz „Diagnoza i leczenie bólów barku oparte na dowodach” – prowadzącym był Ger Plaatsman.

W warsztatach i wykładzie uczestniczyło ponad 150 fizjoterapeutów.

„Spotkanie było sukcesem zarówno pod względem frekwencyjnym, jak i merytorycznym. Teraz pozostaje już tylko zdobytą wiedzę praktyczną i teoretyczną zastosować w praktyce. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji tak dużego wydarzenia, a wszystkim uczestnikom dziękuję za przybycie, uwagę, skupienie i miłe przyjęcie. Mam nadzieję, że zdobyli sporo nowej i przydatnej wiedzy” – powiedział koordynator spotkania, członek KRF Dariusz Banik.

Ważny komunikat Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ w sprawie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w piśmie z dnia 11 grudnia 2019 informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 wystawianie, potwierdzanie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będzie możliwe tylko drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu eZWM.

Dodatkowo Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ zaplanował szkolenia dotyczące tego tematu odbędą się one 17,19 i 20 grudnia 2019. Zaproszenia w tej sprawie zostały wysłane przez portal SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji). Zachęcamy do zapoznania się z pismem – skan poniżej.