NFZ Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lubelskie

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

Informacje_o_ogłoszeniu_postępowań

NFZ Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lubelskie

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

Informacje_o_ogłoszeniu_postępowań