Przedstawiciele samorządu fizjoterapeutów wzięli udział w uroczystości wręczenia dyplomów na UMLub

30 września 2023 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu. W tym wyjątkowym dniu z absolwentami spotkali się przedstawiciele samorządu fizjoterapeutów: Emilia Karczewska – członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa lubelskiego oraz Ewelina Okoniewska – koordynator wojewódzki Krajowej Rady Fizjoterapeutów i członek KRF z województwa lubelskiego.

Dyplomatorium to zawsze szczególny wydarzenie w życiu uczelni i powód do dumy. Absolwenci przeżyli wzruszające chwile podczas odczytania Roty Ślubowania i złożenia przysięgi przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim absolwentom oraz życzymy realizacji planów i sukcesów w pracy zawodowej. Jesteśmy do dyspozycji i zapraszamy do kontaktu oraz wspólnych spotkań. Zachęcamy również do zapoznania się z Poradnikiem Fizjoterapeuty pt. „Jak uzyskać PWZFz?” dostępnym na stronie: https://glosfizjoterapeuty.pl/2022/09/z-poradnika-fizjoterapeuty-jak-uzyskac-pwzfz/.

Dziękujemy Uniwersytetowi Medycznemu w Lublinie za zaproszenie na tak wspaniale zorganizowaną uroczystość.

NFZ Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podkarpackie

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o ogłoszonym postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

Informacja do Izb o ogłoszeniu postępowania numer 408
Informacja do Izb o ogłoszeniu postępowań numer 406-407

Fizjoterapia pulmonologiczna w leczeniu i profilaktyce chorób płuc

29 września 2023 roku, pod patronatem Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów, w Kopalni Soli „Wieliczka” odbyła się konferencja pt. „Wyzwania, potrzeby, skuteczność i możliwość rehabilitacji płuc w dobie pocovidowej, zanieczyszczeń powietrza, globalizacji i wojny na Ukrainie”.

Na konferencji obecni byli renomowani specjaliści z Polski i Ukrainy zajmujący się tym tematem, a także przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych. Wśród nich znaleźli się m.in. konsultanci wojewódzcy w dziedzinie chorób płuc: z województwa małopolskiego prof. dr hab. n. med. L. Mastalerz i śląskiego dr n. med. J. Gabryś, konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii dr hab. n. med. Ewa Czarnobilska oraz prof. dr hab. n. med. Roman Nowobilski, dr n. med. Paweł Grzesiowski, prof. Leonid Hryshchuk i prof. dr hab. n. med. Yurii Valetskyi. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała Agata Słowik, koordynator wojewódzki KRF.

Prelegenci omówili problemy osób cierpiących na choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, w tym tych po przejściu COVID-19, podkreślając konieczność promowania fizjoterapii pulmonologicznej jako metody przynoszącej pacjentom wymierne korzyści w leczeniu i profilaktyce chorób płuc, gruźlicy, astmy czy POCHP. Omówiono również problem wykluczenia osób samotnych przewlekle chorujących.

Przedstawiciele placówek medycznych zaprezentowali programy rehabilitacyjne dedykowane pacjentom pulmonologicznym oraz omówili wyniki badań i pilotaży prowadzonych na takich grupach.

NFZ Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o ogłoszonym postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

Informacja o ogłoszeniu postępowania_249_AOS
Informacja - postępowania AOS
Informacja o ogłoszeniu postępowania_250_AOS