Spotkanie fizjoterapeutów z regionu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie

W dniu 2 grudnia 2022 r. w sali wykładowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie odbyło się spotkanie fizjoterapeutów z województwa warmińsko-mazurskiego z dr. Tomaszem Dybkiem, Prezesem KRF.

To kolejne spotkanie pod nazwą „Twój samorząd dla Ciebie”. Zgromadzonych gości przywitała Agnieszka Krawętkowska, Koordynator Wojewódzki KRF dla województwa warmińsko-mazurskiego, a dr Tomasz Dybek przedstawił sprawozdanie z pierwszych 100 dni aktywności Prezydium KRF II kadencji, bieżące i planowane działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz kierunki rozwoju naszego samorządu.

W spotkaniu wzięli również udział:

  • Marzena Zielińska i Agnieszka Domurad członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z woj. warmińsko-mazurskiego:
  • Grzegorz Okoniewski, Doradca Prezesa KRF ds. Rozwoju Regionalnego oraz
  • Weronika Krzepkowska, Starszy Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej KIF.

Weronika Krzepkowska zaprezentowała nowy projekt szkoleniowy Izby – „FIZJA”. Dzięki niemu 20 tysięcy fizjoterapeutów posiadających PWZFz będzie mogło poszerzać wiedzę i odkrywać nowe kierunki rozwoju zawodowego. Temat ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Spotkanie podsumowała dyskusja i pytania gości.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie.

Następne spotkanie odbędzie się Spotkanie z fizjoterapeutami z woj. kujawsko-pomorskiego: 7 grudnia 2022 r., godz. 17.00. – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Spotkanie fizjoterapeutów z regionu podlaskiego w Łomży

W dniu 1 grudnia 2022 r. w auli Akademii Nauk Stosowanych w Łomży odbyło się pierwsze w Podlaskiem spotkanie fizjoterapeutów i dr. Tomasza Dybka, Prezesa KRF II kadencji.

W spotkaniu pod nazwą “Twój samorząd dla Ciebie” wzięli również udział:

  • Hanna Kowalewska, Wiceprezes KRF,
  • Weronika Krzepkowska, Starszy Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej KIF,
  • Grzegorz Okoniewski, Doradca Prezesa KRF ds. Rozwoju Regionalnego oraz
  • Maciej Bogdan, Koordynator Województwa Podlaskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

  • dr hab. Sylwia Chojnowska, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
  • dr n. o zdr. Joanna Chilińska, Prodziekan Wydziału o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Łomży oraz
  • dr hab. n. o zdr. Elżbieta Skorupska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członek KRF.

Na spotkaniu nie zabrakło fizjoterapeutów z Podlasia oraz studentów kierunku fizjoterapii.

Prezes KRF dr Tomasz Dybek przedstawił sprawozdanie z pierwszych 100 dni aktywności Prezydium KRF II kadencji i planowane działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz kierunki działania naszego samorządu.

Weronika Krzepkowska zaprezentowała nowy projekt szkoleniowy Izby – „FIZJA”, dzięki któremu będzie możliwość przeszkolenia 20 tysięcy fizjoterapeutów.

Spotkanie uświetnił wykład dr hab. n. o zdr. Elżbiety Skorupskiej “Ból nocoplastyczny nowym wyzwaniem w medycynie – znaczenie fizjoterapii”.

Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za przybycie, poświęcony czas i merytoryczną dyskusję. Niech będzie to początek naszych wspólnych działań dla fizjoterapeutów
na Podlasiu.

Następne spotkanie odbędzie się Spotkanie z fizjoterapeutami z woj. kujawsko-pomorskiego: 7 grudnia 2022 r., godz. 17.00. – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

(Zdjęcia Laura Pawlisz-Michałowska oraz archiwum KIF)

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii w biurze KIF w Poznaniu

W czwartek, 24 listopada 2022 r. w wielkopolskim biurze KIF w Poznaniu miało miejsce spotkanie dr hab. Marzeny Wiernickiej, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii dla województwa wielkopolskiego z Beatą Bruczyńska, Koordynatorem Wojewódzkim KRF dla woj. wielkopolskiego.

W czasie spotkania omówione zostały tematy dotyczące głównych obowiązków konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia, takie jak realizacja zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych. Pani konsultant przybliżyła kwestie kontroli podmiotów udzielających świadczenia w zakresie realizacji i kształcenia zawodowego fizjoterapeutów oraz odniosła się do wpływu COVID-19 na działania podejmowane przez władze wojewódzkie a dotyczące fizjoterapeutów.