PL

Uroczystość wręczenia dyplomów w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego

21 października 2023 roku, absolwenci Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymali dyplomy ukończenia studiów z rąk Jego Magnificencji rektora dr. Klemensa Budzowskiego.

W ceremonii, na zaproszenie prof. dr hab. Joanny Golec – pełnomocnika dziekana ds. kierunku fizjoterapia, w imieniu KIF uczestniczyła koordynator KRF w województwie małopolskim, Dorota Ogarek, która wręczyła absolwentom listy gratulacyjne od prezesa KRF dr. Tomasza Dybka.

Serdecznie gratulujemy ukończenia studiów i życzymy dalszych sukcesów! Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem Fizjoterapeuty pt. „Jak uzyskać PWZFz?” oraz do skorzystania z bezpłatnego szkolenia w ramach projektu FIZJO-LEARNING, który będzie realizowany do końca bieżącego roku:
https://glosfizjoterapeuty.pl/2022/09/z-poradnika-fizjoterapeuty-jak-uzyskac-pwzfz/

NEWSLETTER