PL

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Lublinie

W dniach 19-20 października 2023 r. w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki pod tytułem „Interprofesjonalna rehabilitacja pacjenta w warunkach klinicznych”. 

Wydarzenie to zostało zorganizowane przez specjalistów z Katedry i Zakładu Fizjoterapii Klinicznej, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a patronat honorowy nad nim objął Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. 

Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowały Ewelina Okoniewska i Marta Kuta, członkowie KRF z województwa lubelskiego. 

Celem konferencji było przedstawienie aktualnych trendów w rehabilitacji pacjentów hospitalizowanych, a także ukazanie jej mocnych i słabych stron w obecnej sytuacji epidemicznej, gospodarczej i geopolitycznej oraz pokazanie interdyscyplinarnego charakteru pracy z rehabilitowaną osobą. 

Pierwszego dnia, 19 października 2023 r., w konferencji w formie zdalnej, uczestniczył dr Tomasz Dybek, prezes KRF. Zaprezentowano wiele interesujących prac naukowych, a najlepsze wystąpienia zostały wyróżnione i nagrodzone. Drugiego dnia, w formie stacjonarnej, w salach dydaktycznych Zintegrowanego Interdyscyplinarnego Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie odbyła się część warsztatowa. 

Nie zabrakło interesujących rozmów promujących rolę i zadania samorządu zawodowego oraz projekt szkoleń dla fizjoterapeutów FIZJO-LEARNING. Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu.

NEWSLETTER