PL

Dziel się ze światem swoją wiedzą – skorzystaj z nowego programu KIF

Program „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji” to najnowszy projekt Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który wystartował wraz z 2024 rokiem. Założeniem jest wsparcie finansowe wyjazdów fizjoterapeutów do ośrodków zagranicznych w krajach UE i państw członkowskich EFTA w celu prezentacji innowacyjnych podejść terapeutycznych, diagnostycznych i badawczych oraz promocji fizjoterapii na arenie międzynarodowej.

Fizjoterapeuta aplikujący o dofinansowanie musi spełnić kryteria formalne m.in. posiadać PWZFz, mieć opłacone składki członkowskie, nie może mieć żadnych negatywnych wpisów do ewidencji zawodowej. Ponadto oceniana jest znajomość języka obcego oraz aktywność zawodowa i naukowa, jak m.in. uczestnictwo w konferencjach, publikacje w recenzowanych czasopismach i doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych. Projekt, który kandydat zamierza realizować w zagranicznym ośrodku powinien być innowacyjny i z wyraźnie określonymi celami.

Osoba zainteresowana wyjazdem w ramach programu zobowiązana jest do przedłożenia w biurze KIF wniosku aplikacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami (m.in. list od ośrodka goszczącego, formularz z numerem rachunku bankowego).

Wniosek podlega weryfikacji i ocenie, a następnie podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu bądź odmowie zakwalifikowania fizjoterapeuty do programu.

Długość pobytu uczestnika w ośrodku przyjmującym, na które przyznawane jest dofinansowanie wynosi od dwóch do pięciu następujących po sobie dni, a podczas pobytu w ośrodku, fizjoterapeuta zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych, klinicznych lub szkoleniowych.

Wszystkie kryteria uczestnictwa w programie oraz szczegółowe zasady finansowania określa regulamin programu „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji”, stanowiący załącznik do uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów 490/II KRF: https://kif.info.pl/wp-content/uploads/2023/12/uchw.490.II_.KRF_.pdf oraz są one zawarte na stronie Zespołu Tematycznego do spraw Współpracy Międzynarodowej.