Zadania zespołu tematycznego do spraw Współpracy Międzynarodowej:

  • reprezentowanie KIF za granicą;
  • współpraca z organami decyzyjnymi związanymi z sektorem usług fizjoterapeutycznych na arenie międzynarodowej (Stowarzyszenia, Izby, Organizacje, Ministerstwa, WHO);
  • obserwacja i analiza zmian zachodzących na rynku zawodowym na arenie międzynarodowej;
  • wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe dla członków KIF w czynnym udziale w badaniach międzynarodowych, konferencjach, publikacjach;
  • tworzenie bazy instytucji chętnych do współpracy; kalendarza wydarzeń międzynarodowych dotyczących zawodu fizjoterapeuty;
  • czynny udział w tworzeniu standardów, opracowań zmierzających do unifikacji zawodu w regionie europejskim;
  • uczestnictwo w kluczowych przedsięwzięciach, badaniach, grupach eksperckich, tworzonych przy współpracy World Physiotherapy, WHO, NHS;
  • podejmowanie współpracy i wymiana doświadczeń z innymi zawodowymi medycznymi z zagranicy;
  • organizacja lokalnych eventów zawodowych przy udziale gości zagranicznych.

Skład zespołu tematycznego:

Jakub  Taradaj – Przewodniczący
Marek Wolski
Iga Dziedzic
Aleksandra Krzywonos
Sebastian Rutkowski
Mateusz Romanowski KRF
Magdalena Hagner – Derengowska
Piotr Rodak
Aleksandra Kucińska
Weronika Krzepkowska