Prezes KRF wnioskuje o wdrożenie telerehabilitacji.

Komunikat nr 8 Zespołu Kryzysowego z dnia 17 marca 2020 r.

Prezes KRF, w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, zaproponował zmianę w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Zgodnie z tą zmianą fizjoterapeuci otrzymaliby możliwość udzielania świadczeń również w formie “porady lub konsultacji, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności”.

W piśmie podkreśla się też fakt, że proponowane rozwiązanie znacząco wpłynie na zapobieganie i ograniczanie szerzenia się zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Poniżej prezentujemy skan pisma.

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus

KIF upomina się o dodatkowe wyroby i środki ochrony osobistej dla fizjoterapeutów.

KIF wystosował list do Ministra Zdrowia z apelem o doposażenie fizjoterapeutów w niezbędne wyroby i środki ochrony osobistej. Szczególnie chodzi o zabezpieczenia fizjoterapeutów pracujących z najcięższymi pacjentami, u których nie można odstąpić od prowadzenia regularnej fizjoterapii. W liście ponownie zaapelowano do Ministra o niezwłoczne zamknięcie ambulatoriów fizjoterapeutycznych, oddziałów dziennej rehabilitacji oraz ograniczanie fizjoterapeutycznej opieki domowej. Zobacz cały list.