PL

Minister Zdrowia wstrzymał świadczenia w lecznictwie uzdrowiskowym

Komunikat nr 2 Zespołu Kryzysowego z dnia 14 marca 2020 r.

13 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, wprowadzające w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Rozporządzenie to wprowadza między innymi wstrzymanie udzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284).

Co ważne, zgodnie z ww. rozporządzeniem w okresie od 14 marca br. wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania. Obowiązek ten spoczywa na pacjencie w terminie 21 dni od dnia zakończenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Zespół Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Komunikat NFZ:  www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/uzdrowiska-czasowo-zaprzestaja-dzialalnosci

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus