PL

KIF rekomenduje natychmiastowe wstrzymanie rehabilitacji leczniczej prowadzonej w ramach prewencji rentowej.