PL

KIF upomina się o dodatkowe wyroby i środki ochrony osobistej dla fizjoterapeutów.

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus

Komunikat nr 4 Zespołu Kryzysowego z dnia 15 marca 2020 r.

KIF wystosował list do Ministra Zdrowia z apelem o doposażenie fizjoterapeutów w niezbędne wyroby i środki ochrony osobistej. Szczególnie chodzi o zabezpieczenia fizjoterapeutów pracujących z najcięższymi pacjentami, u których nie można odstąpić od prowadzenia regularnej fizjoterapii. W liście ponownie zaapelowano do Ministra o niezwłoczne zamknięcie ambulatoriów fizjoterapeutycznych, oddziałów dziennej rehabilitacji oraz ograniczanie fizjoterapeutycznej opieki domowej.

Zespół Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przekazanymi zaleceniami dotyczącymi używania środków ochrony osobistej w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 podczas udzielania czynności fizjoterapeutycznych wnoszę o ich przekazanie również do podmiotów leczniczych i praktyk udzielających świadczeń rehabilitacyjnych, szczególnie na oddziały rehabilitacji stacjonarnej.

Z uwagi na dynamikę rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego apelujemy o:

  • zapewnienie bezpieczeństwa personelu medycznego poprzez doposażenie wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą w niezbędne wyroby i środki ochrony osobistej z centralnej Bazy Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych;
  • zapewnienie równego traktowania w powyższym zakresie wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Jak już informowaliśmy we wcześniejszej korespondencji jako samorząd zawodowy rekomendujemy zamknięcie bez zbędnej zwłoki ambulatoriów fizjoterapeutycznych, oddziałów dziennej rehabilitacji oraz ograniczanie fizjoterapeutycznej opieki domowej. Kontynuowanie fizjoterapii w opinii Samorządu w okresie przejściowym winno być kontynuowane tylko dla pacjentów, gdzie przerwanie rehabilitacji skutkuje zagrożeniem życia lub nieodwracalnymi powikłaniami i uszczerbkiem na zdrowiu. Dotyczy to m.in. pacjentów leżących, przewlekle chorych, z chorobami płuc lub zagrożonych zapaleniem płuc, po zabiegach chirurgicznych, z zakrzepicą w trybie opieki domowej. Rekomendowana forma to świadczenie fizjoterapii domowej i stacjonarnej.

W przypadku fizjoterapeutów pracujących z najciężej chorymi konieczne jest pilne doposażenie ich w maski, fartuchy, rękawiczki oraz okulary ochronne. Zwracam uwagę, że dla osób z chorobami płuc, np. mukowiscydozą czy w śpiączce przerwanie terapii lub zakażenie SARS-CoV-2 wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem śmierci. Musimy szczególnie o te osoby zadbać. Najpilniejsza jest potrzeba zabezpieczenia fizjoterapeutów pracujących na różnych stacjonarnych oddziałach szpitalnych oraz w opiece domowej, w której, z uwagi na stan zdrowia pacjenta, nie można odstąpić od prowadzenia regularnej fizjoterapii.

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że rekomendacje KRF są podyktowane troską o bezpieczeństwo pacjentów i fizjoterapeutów oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Z uwagi na pilny charakter sprawy prosimy o udzielenie odpowiedzi oraz podjęcie stosownych działań w możliwie najkrótszym czasie. Zależy nam na wskazaniu konkretnej ścieżki, procedury postępowania, która okaże się skuteczna. Przykładowo wskazany do tej pory kontakt w sprawie korzystania z rezerw materiałowych jest nieaktywny i wciąż wiele oddziałów z najciężej chorymi nie otrzymało żadnej odpowiedzi. Liczymy na odpowiedź i kontakt zarówno ze strony Ministerstwa Zdrowia, ale także urzędów wojewódzkich.

Z wyrazami szacunku
dr hab. n.med. Maciej Krawczyk
Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus