PL

1 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie zmiany w “Domówkach”

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 7/2023/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 10 stycznia 2023 r.

Pierwotne zarządzenie zakładało rejonizację rehabilitacji domowej w zakresie ambulatorium do województwa oraz miało wejść w życie z dniem 1 stycznia br. Podkreślenia wymaga to, że dzięki podjętym działaniom przez KIF rejonizacja została wycofana a pozostałe zmiany odroczono do 1 kwietnia.

Docelową intencją KIF jest wprowadzenie zmian legislacyjnych, które zniosą obowiązek zatrudnienia lekarza w rehabilitacji domowej wykonywanej w zakresie ambulatorium.

Świadczenia lekarskie w rehabilitacji domowej w zakresie ambulatorium w 2021 r. wyniosły 0,05%, zaś w 2022 r. – 0,06%. Fizjoterapeuci wykonują samodzielny zawód medyczny i z mocy prawa mają możliwość diagnozowania i określania planu fizjoterapii samodzielnie. Obowiązek zatrudnienia lekarza, specjalnie do tego celu dedykowanego, obciążałoby finansowo, szczególnie małe ośrodki lecznicze.  Stoimy zatem na stanowisku, że lekarz na tym poziomie nie powinien być wskazywany jako wymóg. Prowadzimy w tym zakresie rozmowy z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia  oraz z  Ministerstwem Zdrowia.

Mamy nadzieję, że w wyniku rozmów, wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą na zwiększenie dostępu do fizjoterapii w warunkach domowych, w tym likwidacji „białych plam” wskazanych w mapach potrzeb zdrowotnych.

Więcej o tym :  NIE TEGO OCZEKIWALIŚMY! – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)).