PL

Jakość w medycynie to także normy zatrudnienia, dofinansowanie specjalizacji fizjoterapeutów i nowe kompetencje!

27 maja 2023 r. w Centrum Prasowym PAP Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zorganizowała konferencję pod hasłem „Od diagnostyki do skutecznego leczenia”. Do grona prelegentów zaproszono także prezesa KRF – dr. Tomasza Dybka. Podczas ogólnopolskiej transmisji live wybrzmiały postulaty środowiska fizjoterapeutów, które zaadresowaliśmy do ministra zdrowia już wcześniej, podczas spotkania 11 maja 2023 r.

“Ważne jest, abyśmy zaczęli inaczej postrzegać nasze oczekiwania wobec systemu ochrony zdrowia w Polsce. Żyjemy coraz dłużej, więc chodzi nie tylko o ratowanie życia, ale też maksymalne wsparcie pacjenta w poprawie jego sprawności i funkcjonowania. Nie możemy zostawiać pacjenta w pół drogi. Da to zarówno korzyści społeczne, jak i ekonomiczne – chociażby możliwość szybszego powrotu na rynek pracy wielu osób. Fizjoterapia to ważna część nowoczesnego procesu leczenia i o tym nie możemy zapominać” – rozpoczął swoją wypowiedź Tomasz Dybek.

Prezes KRF podkreślił też w wystąpieniu, że z punktu widzenia 75 tysięcy fizjoterapeutów, których ma zaszczyt reprezentować, wzrost bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawa jakości w systemie ochrony zdrowia zależy od wprowadzenia w życie bardzo konkretnych spraw, o które KIF apeluje od dawna. Oto lista postulatów:

  • finansowanie specjalizacji z budżetu, zapisane w ustawie – fizjoterapeuci jako jeden z nielicznych zawodów medycznych muszą obecnie za specjalizację płacić, często nawet kilkadziesiąt tysięcy. W efekcie wśród ponad 75 tysięcy członków samorządu, specjalizację posiada niewiele ponad 1000 osób! Trzeba to zmienić!
  • bezpośredni dostęp pacjenta do fizjoterapii. W Polsce do większości świadczeń jest kolejka, a wynika ona w dużej mierze ze skomplikowania ścieżki pacjenta i nadmiernego angażowania do wszystkich procesów lekarza. Jako KIF walczymy aktualnie o model fizjoterapeuty pierwszego kontaktu, dzięki któremu wcześniej zdiagnozowani pacjenci z pewnymi jednostkami chorobowymi będą mogli bezpośrednio korzystać z usług fizjoterapeuty – w niektórych sytuacjach nawet bez skierowania!
  • większa samodzielność w określaniu planu fizjoterapii i lepsze partnerstwo z lekarzem, a także włączenie fizjoterapeuty do zespołu terapeutycznego oraz wprowadzenia gwarancji fizjoterapii przy określonych jednostkach chorobowych;
  • uproszczenie procedur umożliwiających fizjoterapeutom realizację fizjoterapii domowej;
  • nowe, szersze kompetencje zawodowe, zapisane w ustawie np. dopuszczenie przerywanie ciągłości skóry, możliwość ordynacja leków (szczególnie przeciwbólowych, które są̨ niezbędne przy niektórych zabiegach), rozszerzenie kompetencji diagnostycznych, możliwość wystawiania zwolnień (L5);
  • normy zatrudnienia fizjoterapeutów. Dla bezpieczeństwa pacjenta należy opracować normy minimalnego zatrudnienia nie tylko dla fizjoterapeutów, ale i pozostałych zawodów medycznych. W pracy nad ustawą o jakości trzeba wziąć pod uwagę aspekt przeciążenia personelu i zjawiska wypalenia zawodowego. Obciążony i przytłoczony wymaganiami jakościowymi personel medyczny powoduje wzrost ryzyka popełnienia błędów. Musimy tego uniknąć!

W konferencji wzięli udział także eksperci, przedstawiciele innych samorządów i organizacji medycznych. Oto pełna lista uczestników panelu:

– Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Monika Pintal-Ślimak

– Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Katarzyna Winsz-Szczotka

– Ekspert Rzecznika Praw Pacjenta Jarosław Chmielewski

– Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Tomasz Dybek

– Prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych Jarosław Madowicz

– Dyrektor Zarządzający MedTech Polska Jarosław Wyligała

– Członek Naczelnej Rady Lekarskiej Filip Pawliczak

– Prezes Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych Karolina Bukowska-Strakova.

Konferencja została zorganizowana z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego, który co roku obchodzimy 27 maja. Prezes KRF podziękował Prezes KRDL Monice Pintal-Ślimak za zaproszenie do panelu oraz złożył na jej ręce kwiaty wraz z serdecznymi życzeniami od społeczności fizjoterapeutów.