PL

Projekt FIZJO-LEARNING – pierwsze podsumowanie

Projekt FIZJO-LEARNING – pierwsze podsumowanie

 Krajowa Izba Fizjoterapeutów podsumowała dane statystyk uczestnictwa w projekcie edukacyjnym szkoleń dla fizjoterapeutów – FIZJO-LEARNING. Zostały przygotowane na podstawie własnych analiz osób zgłoszonych do projektu. FIZJO – LEARNING to jedyny tego typu projekt w skali europejskiej i pierwszy dostępny tak szeroko dla fizjoterapeutów w Polsce.

Najczęściej z szerokiej oferty szkoleń, jak widać z analiz KIF, korzystają kobiety! Okazuje się, że wśród wszystkich zgłoszonych użytkowników, najchętniej , bo w 78 procentach, korzystają właśnie one – To są w większości kobiety, które mają z pacjentami doskonały kontakt. Obserwujemy z dumą jak fizjoterapeutki podnoszą i rozwijają swoje kwalifikacje – i to cieszy i nas i przede wszystkim pacjentów, którzy korzystają z ich wiedzy i coraz bardzie ufają ich umiejętnościom… – mówi Tomasz Dybek, prezes KRF.

W większości ze szkoleń korzystają też osoby młode, bo do 40 roku życia (72 procent), jedynie 10 procent to osoby powyżej 50. roku życia. Województwa, które mogą pochwalić się najliczniejszą grupą fizjoterapeutów korzystających z projektu to: mazowieckie, małopolskie, śląskie i podkarpackie.

FIZJO-LEARNING pozwala podnosić kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19. Użytkownicy mogą skorzystać ze WSZYSTKICH szkoleń online, BEZPŁATNIE.

To projekt, który oferuje fizjoterapeutom szkolenia stacjonarne i online. Kluczową jego częścią jest platforma edukacyjna FIZJA (fizja.pl) – nowoczesna i intuicyjna platforma e-learningowa. Wygodna i dostępna 24h na dobę dla każdego zalogowanego użytkownika.

Szkolenia online dostępne są bez ograniczeń w dowolnym momencie i miejscu, w drodze do pracy i z pracy, czy nie ruszając się nawet z domu. W każdym momencie uczestnik może do nich wrócić lub zacząć na nowo.

W swojej ofercie ma szeroki wachlarz tematów, aż z 8 dziedzin fizjoterapii:

Uroginekologia

 • Fizjoterapia uroginekologiczna – wprowadzenie
 • Zaburzenia kontroli trzymania moczu u kobiet
 • Zaburzenia kontroli trzymania moczu u mężczyzn po zabiegach operacyjnych stercza

Pulmonologia

 • Badanie subiektywne (podmiotowe) i obiektywne (przedmiotowe) układu oddechowego
 • Techniki fizjoterapeutyczne stosowane u pacjentów z dysfunkcjami układu oddechowego
 • Zaburzenia mechaniki oddychania, specyficzne ćwiczenia oddechowe u osób po zabiegach w obrębie klatki piersiowej

Neurologia

 • Zaawansowana ocena geriatryczna – diagnostyka fizjoterapeutyczna
 • Rehabilitacja pacjentów po przebyciu polineuropatii jako częstego powikłania choroby COVID-19
 • Rehabilitacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym szansą na wydłużenie i lepszą jakość życia
 • Rehabilitacja pacjentów z chorobą Parkinsona szansą na wydłużenie i lepszą jakość życia

Pediatria

 • Niemowlęta badanie – założenia wizyty patronażowej
 • Mały sportowiec
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Fizjoterapia w chorobach rzadkich
 • Interpretacja wyników podstawowych badań klinicznych w populacji dziecięcej

Onkologia

 • Zastosowanie ICF jako narzędzia diagnozy, planowania i ewaluacji fizjoterapii u osób z obrzękiem limfatycznym
 • Aktywność ruchowa osób leczonych z powodu choroby nowotworowej
 • Fizjoterapia osób z zaburzeniami czynnościowymi po leczeniu nowotworów głowy i szyi
 • Fizjoterapia osób w opiece paliatywnej

Kardiologia

 • Badanie elektrokardiograficzne w pediatrii
 • Wprowadzenie do badania elektrokardiograficznego dla fizjoterapeutów (EKG prawidłowe)
 • Badanie elektrokardiograficzne spoczynkowe i wysiłkowe (EKG nieprawidłowe)

Ortopedia

 • Badanie i strategie leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego
 • Badanie i strategie leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego
 • Zapalne choroby reumatyczne w diagnostyce różnicowej dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych
 • Funkcjonalny Trening Medyczny
 • Diagnostyka obrazowa w praktyce fizjoterapeutycznej
 • Leczenie operacyjne w ortopedii
 • Kompleks barkowy – badanie i strategie leczenia
 • Staw kolanowy – badanie i strategie leczenia

Niedziedzinowe             

 • COVID-19 – diagnostyka i leczenie oraz programowanie fizjoterapii osób w trakcie choroby oraz po jej przebyciu (obowiązkowe)
 • Wytyczne do prowadzenia dokumentacji medycznej w fizjoterapii
 • Wstęp do Igłoterapii Suchej
 • Protetyka i ortotyka – kończyny dolne
 • Protetyka i ortotyka – kończyny górne
 • Protetyka i ortotyka – kręgosłup lędźwiowy, piersiowy, szyjny i głowa
 • Protetyka i ortotyka – jama brzuszna i klatka piersiowa
 • Ortotyka dziecięca
 • Protetyka i ortotyka – wyroby medyczne pomocnicze
 • Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w neurologii
 • Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w ortopedii
 • Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w pediatrii
 • Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w onkologii
 • Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w uroginekologii
 • Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w kardiologii i pulmonologii

Wszystkie szkolenia pozwalają w łatwy i przystępny sposób zdobywać nową wiedzę. Realizowane są w formie filmów instruktażowych, prezentacji oraz wykładów z prelegentami. Do współpracy zaproszono profesjonalistów i najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, wśród nich: fizjoterapeuci, lekarze, psycholodzy, logopedzi i inni.

W końcowym etapie nauki, uczestniczy wypełniają test zdobytej wiedzy. Po pozytywnym zaliczeniu, otrzymują certyfikat Krajowej Izby Fizjoterapeutów, potwierdzający nowo zdobyte kompetencje fizjoterapeuty. Choć każdy uczestnik może korzystać ze wszystkich szkoleń online i uzyskać z nich nawet do 60 certyfikatów, to warto się śpieszyć, bo na naukę na platformie Fizja.pl, od czasu zarejestrowania się na niej, przeznaczonych jest 20 tygodni.

Dostępnych jest już ponad 45 szkoleń z pakietu 60-ciu docelowych. Pełna lista już w końcu marca.

Czy są dla wszystkich? Trzeba spełnić jednak pewne warunki. W projekcie może uczestniczyć każdy fizjoterapeuta i fizjoterapeutka, którzy:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz),
 • nie zalegają ze składkami członkowskimi w KIF,
 • wykonują zawód zgodnie z rozdz. 2 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (w tym także również osoby, które wykonując zawód poza placówkami medycznymi np.  m.in. nauczanie fizjoterapii, kierowanie pracą zespołów fizjoterapeutycznych, praca naukowo-badawcza, prowadzenie  zajęć z WWR, WTZ, czy praca w DPS, centrum SPA czy klubie fitness, prowadzenie podmiotu leczniczego realizującego świadczenia fizjoterapeutyczne),
 • pracują na terenie RP

Te osoby mają możliwość zarejestrowania się do projektu do końca 2023 roku.

Projekt FIZJO-LEARNING większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19, realizowany jest przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.