PL

Aktualności

Rok ustawy o zawodzie fizjoterapeuty!

Dokładnie rok temu, tj. 31 maja 2016 roku weszła w życie Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Ustawa została uchwalona przez Sejm RP w dniu 25 września 2015 roku, 1 października 2015 zaakceptowana przez Senat RP i następnie podpisana przez Prezydenta RP

Podsumowanie działań Zespołu ekspertów ds. fizjoterapii refundowanej

Pierwsze uwagi i postulaty zgłoszone za pośrednictwem Prezydium KRF, dotyczące zmiany zapisów rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacja lecznicza, dotyczące dwóch zakresów świadczeń tj. fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa zostały już zrealizowane: odwołano postępowania konkursowe,

Spotkanie w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych

25 kwietnia 2017 roku w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie Prezesa KRF Macieja Krawczyka, wiceprezesa Ernesta Wiśniewskiego oraz Dyrektora Biura KIF Artura Koper z Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Panią Zofią Małas oraz Panią wiceprezes

100 dni Krajowej Izby Fizjoterapeutów

20 kwietnia w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyła się konferencja prasowa, na której Krajowa Izba Fizjoterapeutów podsumowała trzy miesiące działalności. Rejestr fizjoterapeutów, prawo wykonywania zawodu oraz pełnomocnik ds. kontaktów ze stowarzyszeniami pacjentów i ich rodzin – to najważniejsze osiągnięcia

Spotkanie z Ministrem Zdrowia Panem Konstantym Radziwiłłem

12 kwietnia 2017 roku na prośbę Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł przyjął członków Prezydium KRF. Godzinne spotkanie odbyło się w Sali Gotyckiej to jest gabinecie Ministra Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli Prezes KRF Maciej Krawczyk, Wiceprezesi KRF

Życzenia Wielkanocne

Wszystkim naszym Pacjentom oraz Członkom ich rodzin, wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom życzymy spokojnych i radosnych świąt Wielkiejnocy, spędzonych w gronie osób najbliższych Waszym sercom.

Współpraca Diagnostów i Fizjoterapeutów

11 kwietnia 2017 odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych spotkanie Prezesa Macieja Krawczyka i wiceprezesa Ernesta Wiśniewskiego z Panią Elżbietą Puacz Prezes KIDL. W czasie rozmów z przedstawicielami Zarządu KIDL ustalono dalsze współdziałanie w celu poszukiwania najlepszych rozwiązań

Inauguracyjne posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

W dniu 10 kwietnia 2017 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym wręczone zostały powołania Rady oraz wybór przewodniczącego Rady. Przewodniczącym został Wojewoda Sylwester Dąbrowski. KIF reprezentowali wiceprezes Tomasz Niewiadomski oraz Przewodniczący Komisji

Wizyta u Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

W dniu 07 kwietnia 2017 Prezes Maciej Krawczyk oraz członkowie Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów tj. Tomasz Niewiadomski, Zbigniew Wroński i Ernest Wiśniewski oraz Dyrektor Biura KIF spotkali się w Biurze Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie z Prezesem Naczelnej Rady