PL

Spotkanie w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych

25 kwietnia 2017 roku w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie Prezesa KRF Macieja Krawczyka, wiceprezesa Ernesta Wiśniewskiego oraz Dyrektora Biura KIF Artura Koper z Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Panią Zofią Małas oraz Panią wiceprezes Mariolą Łodzińską.
Podczas trwającego ponad godzinę spotkania przedstawiciele obu samorządów omówili potencjalne płaszczyzny współpracy oraz zadeklarowali wzajemne wsparcie działań zmierzających do popularyzacji i podnoszenia prestiżu obu grup zawodowych.