PL

Apel Organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i Samorządów zawodów medycznych

APEL Organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządów zawodów medycznych z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce.
26 czerwca w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej przedstawiciele KIF wspólnie z przedstawicielami pozostałych samorządów zawodów medycznych (lekarze, pielęgniarki, diagności, farmaceuci), kilkudziesięciu organizacji pacjentów oraz Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarski podpisali wspólny APEL – skierowany do Rządu, polityków i wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i kształtowanie polityki zdrowotnej.