PL

Spotkanie z Ministrem Zdrowia Panem Konstantym Radziwiłłem

12 kwietnia 2017 roku na prośbę Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł przyjął członków Prezydium KRF. Godzinne spotkanie odbyło się w Sali Gotyckiej to jest gabinecie Ministra Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli Prezes KRF Maciej Krawczyk, Wiceprezesi KRF – Tomasz Niewiadomski i Ernest Wiśniewski, a także Dyrektor Biura KIF Artur Koper, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Marek Kucinski oraz Pani Naczelnik Edyta Gadomska.

Prezydium KRF przedstawiło Panu Ministrowi dotychczasowy zakres działań i dokonań samorządu zawodowego fizjoterapeutów ze szczególnym uwzględnieniem nadawania prawa wykonywania zawodu oraz nakreśliło ewentualne obszary współpracy z Ministerstwem Zdrowia w przyszłości. Minister Zdrowia w sposób rzeczowy i serdeczny odniósł się do działań Krajowej Izby Fizjoterapeutów podkreślając konieczność ciągłego uwzględniania wyższego (konstytucyjnego) interesu społecznego w działaniach KIF. Członkowie Prezydium KRF bardzo wysoko ocenili w obecności Ministra dotychczasową współpracę z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ. Obie strony zadeklarowały konieczność ścisłej współpracy dla poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia społeczeństwa polskiego.