Realizacja Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty faktem

To wyczekiwana przez nas zmiana. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy przepisy wykonawcze nie nadążały za zmianami ustawowymi a co najważniejsze za praktyką pracy z pacjentem – mówi dr hab. Maciej Krawczyk. – Te zmiany jasno określają kompetencje i zadania lekarzy i fizjoterapeutów. Nie ma potrzeby ich duplikowania.

I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Fizjoterapia 2.0. Kongres, z którym przekroczyliśmy próg nowych wyzwań!

To było prawdziwie wydarzenie bez precedensu. 24 listopada 2018 roku w budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbył I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów pod nazwą „Fizjoterapia 2.0. Przekraczając próg nowych wyzwań”. Na kongres przyjechało prawie 1200 fizjoterapeutów z całej Polski, by wysłuchać wykładów i wziąć udział w przewidzianych programem sesjach warsztatowych.

W komitecie honorowym kongresu zasiedli:

 • rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś,
 • dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. med. Marek Kuch,
 • prodziekan II Wydziału Lekarskiego ds. oddziału fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. Dariusz Białoszewski.

Komitet naukowy kongresu tworzyli:

 • hab. n. med. Maciej Krawczyk (IPiN, AWF Warszawa),
 • dr Zbigniew Wroński (WUM),
 • dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski (WUM, PAN),
 • dr hab. Dariusz Czaprowski (OSW w Olsztynie, PAN),
 • dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa (SUM),
 • dr n. med. Katarzyna Gierat-Haponiuk (GUMed),
 • dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska (BSW w Bydgoszczy),
 • dr Tomasz Halski (PMWSZ w Opolu),
 • dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon (GUMed),
 • dr n. med. Agnieszka Krawczyk-Wasielewska (UM w Poznaniu),
 • dr hab. Bartosz Molik (AWF Warszawa, PAN),
 • dr hab. Roman Nowobilski (CM UJ),
 • dr n. med. Marta Podhorecka (UMK w Toruniu),
 • dr hab. Edyta Smolis-Bąk (AWF Warszawa),
 • dr Agnieszka Stępień (AWF Warszawa).

Kongres oficjalnie został otwarty o godz. 9:30 przemówieniami przedstawicieli marszałka sejmu, marszałka senatu, ministra zdrowia oraz rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i dziekana II Wydziału lekarskiego WUM. Po tych wystąpieniach wykład otwierający wygłosił prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk, który omówił doniosłą rolę fizjoterapii we współczesnej medycynie.

O godzinie 10:00 rozpoczął się panel dyskusyjny „Jakie kompetencje fizjoterapeuci mają dzisiaj i dokąd zmierzamy?”. W panelu udział wzięło pięcioro prelegentów, który przybliżyli nowe kierunki rozwoju kompetencji, jakie stoją przed fizjoterapeutami. Występująca jako pierwsza dr hab. Edyta Smolis-Bąk przedstawiła rolę fizjoterapeuty w kardiologii i kardiochirurgii. Po niej głos zabrała dr Agnieszka Stępień, która przybliżyła uczestnikom kongresu złożoność współczesnej fizjoterapii pediatrycznej. Temat roli fizjoterapeuty w nowoczesnej ortotyce przedstawił Krzysztof Krasowicz. Ewa Jaraczewska z John Hopkins Hospital w Baltimore (USA) opowiedziała uczestnikom kongresu o warunkach pracy fizjoterapeutów w Stanach Zjednoczonych. A o tym, jak pracuje się fizjoterapeutom w Wielkiej Brytanii i jak wygląda tam fizjoterapia pulmonologiczna przedstawiła Agnieszka Lewko. Moderatorami panelu dyskusyjnego byli wiceprezesi Krajowej Rady Fizjoterapeutów Ernest Wiśniewski i dr Zbigniew Wroński.

Wykłady podczas kongresu podzielone zostały na sześć sesji tematycznych:

 • „Neurologia” (sesji przewodniczyli: Aleksandra Wolińska-Szul, Grzegorz Biliński i Maciej Krawczyk);
 • „Fizjoprofilaktyka i sport” (sesji przewodniczyli: Aleksander Kucza, Sławomir Chomiak i Agnieszka Krawczyk-Wasilewska);
 • „Pulmonologia i kardiologia” (sesji przewodniczyli: Roman Nowobilski, Edyta Smolis-Bąk i Bartosz Molik);
 • „Pediatria” (sesji przewodniczyli: Agnieszka Stępień, Małgorzata Domagalska-Szopa i Dariusz Czaprowski);
 • „Fizjoterapia w ortopedii i leczenie bólu” (sesji przewodniczyli: Ernest Wiśniewski, Jacek Tuz, Zbigniew Wroński i Dariusz Białoszewski);
 • „Geriatria i uroginekologia” (sesji przewodniczyli: Tomasz Halski i Marta Podhorecka).

Podczas, cieszącej się dużą frekwencją, sesji poświęconej neurologii omówiono kwestie związane z fizjoterapią chorych po uszkodzeniu układu nerwowego w fazie ostrej (Julita Głowacka-Popkiewicz), strategiami leczenia chorych po uszkodzeniu układu nerwowego w fazie przewlekłej (Marta Sidaway), treningiem interwałowym w chorobie Parkinsona (Jarosław Marusiak) oraz przedstawiono temat neuroplastyczności w aspekcie komunikacji alternatywnej za pomocą urządzenia C-Eye (Roman Olejniczak i Anna Stachowicz).

Wystąpienia podczas sesji poświęconej fizjoprofilaktyce i sportowi skupiały się wokół systemowego podejścia do profilaktyki urazów w sporcie (Remigiusz Rzepka), miejsca adaptowanej aktywności fizycznej i sportu niepełnosprawnych we współczesnej fizjoterapii (Bartosz Molik, Natalia Morgulec-Adamowicz), przyszłości fizjoterapii w sporcie (Monika Grygorowicz) oraz fizjoprofilaktyki i fizjoterapii w zespole poupadkowym (Robert Dragan).

Sesja tematyczna dotycząca pulmonologii i kardiologii dotyczyła roli fizjoterapii u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (Agnieszka Lewko), fizjoterapii w schorzeniach serca i układu krążenia (Katarzyna Gierat-Haponiuk) oraz fizjoprofilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób serca i układu krążenia (Edyta Smolis-Bąk).

Uczestnicy sesji poświęconej pediatrii mogli wysłuchać wystąpień prelegentów, które dotyczyły holistycznego podejścia do terapii dzieci i młodzieży ze skoliozą (Katarzyna Fountoukidis), prowadzenia badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania skoliozy idiopatycznej (Dariusz Czaprowski), opracowania KIF w zakresie nowych zasad badania dzieci (Małgorzata Domagalska-Szopa) oraz fizjoterapia dzieci od narodzin do przedszkola (Katarzyna Zajkiewicz).

Podczas, cieszącej się wielką popularnością sesji na temat fizjoterapii w ortopedii i leczenia bólu, omówiono interesujące fizjoterapeutów problemy, związane z tzw. „czerwonymi flagami” w fizjoterapii ortopedycznej (Maciej Rębisz), nowym podejściem fizjoterapeutycznym do bólu (Wacław Adamczyk), współpracy specjalistów w leczeniu bólu kręgosłupa lędźwiowego oraz znaczeniu badania fizjoterapeutycznego (Joanna Jaczewska-Bogacka), a także przyszłości fizjoterapii ortopedycznej (Piotr Kotajny, Maciej Biały).

Prelegenci zabierający głos w sesji poświęconej geriatrii i uroginekologii omówili kwestie dotyczące możliwości zastosowania fizjoterapii w poprawie jakości życia intymnego osób starszych (Marta Podhorecka), telemedycyny w geriatrii (Edyta Kocyk), fizjoterapii w nietrzymaniu moczu (Tomasz Halski, Lucyna Ptaszkowska) oraz fizjoterapii w ciąży i połogu (Karolina Łataś-Zagrajek).

Podczas kongresu odbyło się również 30 warsztatów, podczas których uczestnicy kongresu mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami pracy z pacjentem:

 • Telemedycyna, wspomaganie w kontroli aktywnej terapii (Edyta Kocyk, Michał Pizon),
 • Prawo medyczne dla Fizjoterapeutów, prawa i obowiązki (Paweł Strzelec),
 • Stawy skroniowo żuchwowe podstawy diagnostyki i terapii (Magdalena Bogucka),
 • Diagnostyka w fizjoterapii. Pomiar siły mięśniowej w statyce i dynamice (Anna Mosiołek, Anna Hadamus, Tomasz Jankowski),
 • Trening czuciowo-dyskryminacyjny w terapii bólu przewlekłego (Wacław Adamczyk),
 • Badanie różnicowe obręczy barkowej (Maciej Rębisz),
 • Złamanie zęba obrotnika i inne poważne patologie kręgosłupa szyjnego zasady fizjoterapii (Adrian Kużdżał),
 • Fizjoterapia w ciąży i połogu (Karolina Łataś-Zagrajek),
 • Fizjoterapia w kardiologii kierunki rozwoju (Edyta Smolis-Bąk, Tomasz Cichocki),
 • Fizjoterapia w obrzękach w aspekcie postępowania osteopatii funkcjonalnej (Jarosław Jasięga),
 • Funkcjonalny trening medyczny jako niezbędna kontynuacja fizjoterapii indywidualnej w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa (Aleksander Kucza, Robert Witkowski),
 • Badanie neurologiczne w zespole korzeniowym kończyny dolnej (Jakub Pawłowski),
 • Nowoczesna fizjoterapia w zespole poupadkowym w geriatrii (Robert Dragan),
 • Diagnostyka dodatkowa w fizjoterapii (Anna Hadamus, Anna Mosiołek, Monika Selegrat),
 • nauce przy sporcie – czyli razem możemy więcej (Monika Grygorowicz),
 • Fizjoprofilaktyka w bólach kręgosłupa lędźwiowego (Jakub Marciński),
 • Kręgozmyk – czy trzeba się bać zdjęcia RTG? (Grzegorz Magoń),
 • Profilaktyka urazów w sporcie – podejście systemowe. Co sprawdza się w zapobieganiu urazom (Remigiusz Rzepka),
 • Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu (Tomasz Halski, Marta Podhorecka, Renata Skalska-lzdebska),
 • Advising physiotherapist for the health insurance company in Germany (Matthias Burkert),
 • Spiroergometria w fizjoterapii (Katarzyna Gierat-Haponiuk, Piotr Niedoszytko),
 • Umysł pacjenta. Komunikacja perswazyjna w praktyce fizjoterapeutycznej (Tomasz Borowski),
 • Fizjoterapia chorych po uszkodzeniu OUN w zakresie normalizacji napięcia tkanek miękkich (Roman Olejniczak, Jarosław Ciechomski),
 • Fizjoterapia niemowlęcia z asymetrią kręczowopochodną (Katarzyna Zajkiewicz),
 • Zależności funkcjonalne stopy i tułowia. Przykłady ich zastosowania w terapii dzieci i młodzieży (Katarzyna Fountoukidis, Marcin Kapusta),
 • Etyka zawodowa dla Fizjoterapeutów (Rafał Bugaj),
 • Fizjoterapia w SMA (Agnieszka Stępień),
 • Śpiączka. Postępowanie (Grzegorz Biliński),
 • Nadruchomość stawowa – problem powszechniejszy niż się wydaje. Możliwości fizjoterapii w przypadku pacjenta ze skoliozą (Dalia Woźnica),
 • Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w fizjoterapii (Anna Pyszora).

Kongres, poza wniesioną przez siebie wartością naukową, był również doskonałą okazją do spotkania się fizjoterapeutów z całej Polski i zagranicy oraz do wymiany doświadczeń i poglądów. Jesteśmy przekonani, że następna edycja kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów spotka się z równie wielkim zainteresowaniem.

Program-KIF-strona

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw przyjęty przez Sejm

Tematem spotkania były bieżące kwestie związane z funkcjonowaniem naszej grupy zawodowej. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób zapewnić pacjentom jak najlepsze usługi korzystając z wiedzy i doświadczenia fizjoterapeutów. Minister  Zdrowia to człowiek dialogu i widzimy, że faktycznie pragnie rozwiązać problemy, które są dokuczliwe dla pacjentów – powiedział prezes KRF.

KIF w Ministerstwie Zdrowia: rozmawiamy o rzeczach ważnych

Tematem spotkania były bieżące kwestie związane z funkcjonowaniem naszej grupy zawodowej. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób zapewnić pacjentom jak najlepsze usługi korzystając z wiedzy i doświadczenia fizjoterapeutów. Minister  Zdrowia to człowiek dialogu i widzimy, że faktycznie pragnie rozwiązać problemy, które są dokuczliwe dla pacjentów – powiedział prezes KRF.

Nie zgadzamy się na dalsze lekceważenie potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów!

z prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów, dr. hab. n. med. Maciejem Krawczykiem rozmawia Tomasz Borowski, rzecznik prasowy Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Tomasz Borowski (TB): Panie prezesie docierają do nas głosy naszych koleżanek i kolegów, którzy borykają się z problemem braku możliwości modyfikacji skierowań na fizjoterapię, którą gwarantuje nam ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

W związku z oczekiwaną przez środowisko fizjoterapeutów zmianą przepisów zawartą w projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw informujemy, iż, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Zdrowia,  projekt został w dniu 28 września 2018 r. zwolniony z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą i został przekazany przez Ministerstwo Zdrowia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem włączenia go do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Ministrów. Kolejnym etapem jest jego przekazanie do Sejmu RP.

Kluczowa zmiana dotyczy możliwości funkcjonowania fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej nie tylko jako podmiot leczniczy, ale również jako indywidualna lub grupowa praktyka fizjoterapeutyczna. Ta forma udzielania świadczeń ogranicza wymogi organizacyjne w porównaniu z podmiotami leczniczymi oraz umożliwia wykonywanie zawodu w ramach działalności gospodarczej także wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego, co wynika ze specyfiki udzielania świadczeń przez fizjoterapeutę.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia wynika, że ustawa, której projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 kwietnia 2019 r. Od tego momentu będzie możliwe uzyskanie wpisu praktyki zawodowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.   Projektowana ustawa zakłada okres przejściowy do końca października 2019 r., po którym fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą będzie musiał określić rodzaj swojej działalności jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa.

Jednocześnie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ma wejść w życie przepis uchylający art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) nakazujący złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. W tym samym czasie wejdzie w życie przepis przejściowy umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do tego rejestru do dnia 31 października 2019 r. Powyższe pozwoli na uniknięcie „zbędnych” rejestracji podmiotów leczniczych.

Kalendarz legislacyjny pozwala mieć nadzieję, iż możliwe jest zakończenie procesu legislacyjnego przed dniem 30 listopada 2018 r. Jesteśmy przekonani, iż Rada Ministrów oraz posłowie i senatorowie dostrzegają wagę i konieczność zmiany przepisów przed ww. terminem. Wymaga podkreślenia, że na powyższą zmianę oczekuje około 40 tys. fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą. Warto zaznaczyć, iż proces legislacyjny wydłużył się znacznie na etapie konsultacji publicznych, kiedy duża grupa podmiotów zgłosiła uwagi, które de facto nie były związane z tematem nowelizacji, a dotyczyły innych kwestii.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów zwróci się również do Marszałków Sejmu i Senatu, Pana Marka Kuchcińskiego oraz Pana Stanisława Karczewskiego o pilne procedowanie projektu.

 

Informacje dotyczące ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312254/katalog/12513377#12513377

Dwa miliony na szkolenia dla fizjoterapeutów z Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Przedstawiciele KIF, dr hab. Maciej Krawczyk, prezes KRF oraz Tomasz Niewiadomski, wiceprezes KRF podpisali w Ministerstwie Zdrowia umowę, dzięki której dofinansowany zostanie program szkoleń pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. Wysokość dofinansowania to 2 018 104,32 złotych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

-Jestem przekonany, że szkolenia spotkają się z zainteresowaniem wielu fizjoterapeutów. Jesteśmy bardzo dobrze wykształconą grupą zawodową. Średnio fizjoterapeuta ma za sobą od kilkuset do nawet kilku tysięcy godzin szkoleń i innych form kształcenia podyplomowegopodkreśla prezes Krawczyk.  

Planowana data rozpoczęcia projektu to pierwszy kwartał 2019 roku. Szkolenia są adresowane do osób pracujących w publicznej służbie zdrowia (jeden z wymogów konkursu na dofinansowanie) i spełniających dwa warunki łącznie: posiadają prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty i są zatrudnienie lub współpracują z podmiotem leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ. W przypadku dużej ilości chętnych będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 500 osób w 20 grupach szkoleniowych. Szkolenia odbędą się w 5 województwach: lubelskim, mazowieckim, śląskim, pomorskim, wielkopolskim. Warto zaznaczyć, że udział w nich mogą brać również osoby spoza tych regionów.

W czasie 24-miesięcznego okresu realizacji projektu odbędzie się 1600 godzin szkoleniowych.

Szkolenie składać się będzie z 4 modułów. Pierwsza część ma charakter ogólny i poświęcona jest metodologii badania funkcjonalnego pacjenta oraz sposobowi dokumentowania prowadzonej terapii w oparciu o metodę ICF. Trzy kolejne moduły wprowadzą uczestników w specjalistyczną wiedzę fizjoterapii ortopedycznej, neurologicznej pulmonologiczno–kardiologicznej. Szkolenia przeprowadzą eksperci z danych dziedzin. Program szkolenia został opracowany tak, żeby każdy uczestnik mógł wynieść maksymalnie dużo wiedzy praktycznej i przydatnej w codziennej pracy.

-W obliczu zmian konieczne jest podnoszenie kompetencji w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o nowoczesne standardy i to stanowi jeden z elementów szkolenia mówi Tomasz Niewiadomski wiceprezes KRF.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń, m.in. harmonogram i szczegółowy program zostaną wkrótce podane na stronie www.kif.info.pl