PL

Aktualizacja zaleceń w zakresie prowadzenia fizjoterapii pacjentów z COVID-19 w warunkach szpitalnych.

World Physiotherapy z początkiem tego roku opublikowała wznowioną wersję wytycznych z 2020 roku. Dokument przetłumaczono na 17 języków. Wersję w języku polskim przetłumaczył zespół z działu międzynarodowego KIF. W dokumencie zawarto opis strategicznego zarządzania personelem medycznym na oddziałach intensywnej terapii (OIOM), wytyczne dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej oraz szczepień, a także zasady edukacji klinicznej. Dodatkowo dodano zalecenia dotyczące powrotu do zdrowia po COVID-19, w tym roli, jaką może odegrać fizjoterapia w leczeniu zespołu pocowidowego. Zaktualizowane wytyczne są przeznaczone dla fizjoterapeutów i innych zainteresowanych osób opiekujących się dorosłymi pacjentami z potwierdzoną chorobą lub podejrzeniem COVID-19 w warunkach intensywnej opieki medycznej i nie tylko. Warto zwrócić uwagę, że zawarte w wytycznych informacje mogą być także przydatne dla zarządzających oddziałem intensywnej terapii, którzy poszukują danych dotyczących strategii zarządzania interwencjami fizjoterapeutycznymi oraz odpowiednio wykwalifikowanym personelem tak, aby utrzymać płynność i ciągłość zabiegów na OIOM.

Zapraszamy do zapoznania się z polską wersją dokumentu:

lub do ściągnięcia wytycznych opublikowanych na stronie World Physiotherapy: world.physio/covid-19-information-hub/covid-19-practice-based-resources