PL

Fizjoterapeuta w Radzie Zdrowia Publicznego

Zdrowie publiczne skupia się na zapobieganiu chorobom, przedłużaniu życia, promowaniu zdrowia i sprawności fizycznej. Wszystkie te cele są zbieżne z działaniami fizjoterapeutów, bo fizjoprofilaktyka jest jednym z fundamentów naszego działania. Zdrowie publiczne to także działania podejmowane w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia. To również credo fizjoterapii.

Uzupełnienie składu Rady o przedstawiciela fizjoterapeutów jest więc głęboko uzasadnione. Fizjoterapia jest dzisiaj jednym z fundamentów nowoczesnej ochrony zdrowia w bardzo wielu krajach. Niestety w Polsce musimy ciągle podkreślać rolę fizjoterapii jako ważnego i niezastępowalnego etapu leczenia i skutecznego narzędzia profilaktyki.  Dlatego bardzo ważne jest, aby perspektywa i głos naszego środowiska były widzialne i słyszalne w tak istotnym merytorycznie gremium.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, która skupia wszystkie osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty w naszym kraju, jest oczywistym i naturalnym partnerem dla Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB, a Prezes Krawczyk, od wielu lat cieszący się uznaniem jako promotor i kreator fizjoprofilaktyki, aktywnie uczestniczy w różnych spotkaniach i debatach w obszarze zdrowia publicznego, opiniując jako ekspert wiele ważnych inicjatyw w tym zakresie.

Oto tekst powołania Prezesa KRF do Rady ds. Zdrowia publicznego