PL

Fizjoterapeuci razem w sprawie wycen

Działania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia nigdy nie są motywowane inicjatywą czy wpływem jednej konkretnej osoby czy instytucji – zawsze są wypadkową aktywności wielu organizacji i osób. Z inicjatywy Krajowej Izby Fizjoterapeutów zwołano spotkanie konsultacyjne, w którym wzięła udział najszersza możliwa reprezentacja przedstawicieli zawodu. KIF przestawiła także zagadnienia w oparciu o opinie i postulaty, które wpłynęły bezpośrednio do biura samorządu od fizjoterapeutów z całej Polski. Wypracowanie tzw. warunków brzegowych, czyli kompromisu akceptowanego przez całe środowisko, pozwoli skuteczniej rozmawiać z decydentami. Wypracowane wspólnie stanowisko zostało przekazane przez nasze środowisko na ręce NFZ, do wiadomości MZ, AOTMIT, posłów, senatorów oraz Prezydenta RP. Planujemy także skoordynowane działania w mediach.

NFZ nie ma propozycji dobrych zmian dla fizjoterapii. Obecne projekty i koncepcje ograniczą pacjentom dostęp do świadczeń fizjoterapii, a kilku tysiącom fizjoterapeutów zagrożą utratą pracy lub ograniczeniem zarobków.

W naszej ocenie moment jest przełomowy i wspólnie powinniśmy walczyć o poprawę sytuacji fizjoterapeutów i pacjentów oraz rozwój fizjoterapii. Wspólne działania będą prowadziły:

  • Krajowa Izba Fizjoterapeutów,
  • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,
  • Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii,
  • Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska,
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii,
  • Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii.

Porozumienie zostało podpisane przez wszystkich uczestników spotkania, z wyjątkiem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, których przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu, ale nie przedstawili merytorycznego stanowiska.

Wspólnie wypracowane propozycje są bardzo mocnym głosem polskich fizjoterapeutów i wyrazem jego konsolidacji.

W załączeniu treść stanowiska środowiska fizjoterapeutów.