PL

Debata o ujednoliceniu edukacji fizjoterapeutów w Europie z udziałem KIF.

Wydarzenie to zostało zorganizowane na prośbę Ministerstwa Zdrowia we Francji, w ramach rozpoczętej właśnie francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Na spotkanie zaproszono zagranicznych gości oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej i rządu francuskiego:

  • Stéphanie Rist – Posłanka do parlamentu francuskiego,
  • Jean-Christophe Paul – Kierownik Katedry Edukacji Zdrowotnej, Francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji,
  • Martin Le Vrang – Zastępca Kierownika Działu DG GROW Komisji Europejskiej (Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP),
  • Maciej Krawczyk – Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów,
  • Zbigniew Wroński – Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. Nauki,
  • Jean-François Dumas – Sekretarz Generalny CNOMK,
  • Pascale Mathieu – Prezes CNOMK,
  • Jonathon Kruger – Dyrektor Generalny World Physiotherapy.

Przy okrągłym stole zasiedli także zaproszeni do dyskusji fizjoterapeuci – przedstawiciele instytucji zawodowych z Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii i Luksemburga.

Wspólne europejskie ramy kształcenia dla fizjoterapeutów (ECFT- European Common Training Framework) mają na celu określić jednolite, minimalne standardy z zakresu wymaganej wiedzy, kompetencji i umiejętności. KIF od początku zaangażowany jest w tę dyskusję, reprezentując wspólnie z Francją i Belgią kraje, w których obowiązuje najwyższy poziom kształcenia fizjoterapeutów w Europie, oparty na systemie jednolitych 5-letnich studiów magisterskich.

Fizjoterapeuci to wg Eurostat czwarta najczęściej migrująca grupa zawodowa w Europie. Na tej podstawie, by umożliwić kontrolę oraz płynność tej migracji znowelizowano w 2013 r. dyrektywę unijną, wprowadzając Europejską Kartę Zawodową (EPC) oraz system kontroli IMI dla wybranych zawodów.

Francuskie CNOMK, jako prekursor wdrażania wspólnych ram kształcenia fizjoterapeutów, zwraca uwagę na problemy w działaniu EPC i systemu IMI oraz trudności w kontroli jakości kształcenia fizjoterapeutów napływających licznie do Francji.

ECFT ma być sprawnym narzędziem do poprawy kontroli migracji zawodowej fizjoterapeutów na terenie Europy a tym samym kontroli jakości uzyskiwanych dyplomów. Pozwoli to także w dłuższej perspektywie zadbać o bezpieczeństwo pacjentów oraz jakość usług fizjoterapeutycznych.

Martin Le Vrang, szef DG GROW Komisji Europejskiej, zaznaczył, że ECFT nie ma służyć poprawie jakości edukacji, a jedynie znalezieniu wspólnego standardu kształcenia dla zróżnicowanych wewnętrznych regulacji państw EU. Przedstawił także krok po kroku proces ustanawiania ECFT przez Komisję Europejską.

Ciekawe dane przedstawiono także podczas wymiany informacji z państw reprezentowanych przez fizjoterapeutów. Opisano systemy edukacji, podano liczby absolwentów oraz migrację fizjoterapeutów w obrębie danych państw. Zbigniew Wroński, wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. Nauki, przedstawił dostępne statystyki z Polski.

Efektem dyskusji podczas forum jest plan zawiązania grupy 9 państw reprezentowanych przez instytucje zawodowe, której celem będzie sformalizowanie wniosku do Komisji Europejskiej o wszczęcie procesu nowelizacji Dyrektywy unijnej pod kątem stworzenia Europejskich ram kształcenia dla fizjoterapeutów. Polska jest w gronie tych państw, reprezentując drugą po Francji największą grupę zawodową fizjoterapeutów na kontynencie.

Nasz udział w tak ważnej inicjatywie to efekt wcześniejszych działań międzynarodowych KIF. Jesteśmy niezmiernie dumni z bycia częścią tych działań na arenie europejskiej. Planowane utworzenie grupy instytucji zawodowych z państw europejskich wzmocni znacząco głos fizjoterapeutów w Unii.” – powiedział po spotkaniu prof. Maciej Krawczyk, Prezes KRF.

Kolejne spotkanie, tym razem w węższym gronie przedstawicieli instytucji zawodowych reprezentujących fizjoterapię, planowane jest na zaproszenie CNOMK w Paryżu.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji debaty:

https://livestream.mstream.fr/ordre-des-masseurs-kinesitherapeutes/english.html#english

Zapraszamy także do śledzenia aktywności działu międzynarodowego na Twitter:

@Physiopoland