PL

Stanowisko Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów KRF w sprawie wycofania z publikacji rozporządzenia MZ

Interdyscyplinarna Rada Ekspertów Krajowej Rady Fizjoterapeutów w stanowisku podjętym podczas ostatniego posiedzenia podkreśla konieczność wprowadzenia pilnych zmian w rehabilitacji. Rada, w której składzie jest obecnie 19 autorytetów z różnych dziedzin fizjoterapii, wyraziła zaniepokojenie wycofaniem z publikacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz poparła działania prezydium KRF w sprawie zawartych w rozporządzeniu regulacji.  

– Polscy fizjoterapeuci, to wykształceni specjaliści, z określonymi kompetencjami. Od lat tworzą trzon szeroko rozumianego procesu rehabilitacji. Od pewnego czasu można było odnieść wrażenie, że role i zadania poszczególnych grup medycznych pracujących w rehabilitacji zostały ustalone w oparciu o przepisy prawa. Poprzez takie działania ograniczano koszty rehabilitacji, poprawiano dostępność pacjenta do zabiegów, powoli skracano kolejki pacjentów oczekujących. Wydawało się, że są to działania skuteczne, które zapobiegają załamaniu systemu dostępu pacjentów do rehabilitacji refundowanej – czytamy w piśmie Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów KRF, skierowanym do minister zdrowia Izabeli Leszczyny.

Pełna treść pisma:

6.02.24_Stanowisko Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów_popraw.