PL

Finał największego projektu szkoleniowego w historii polskiej fizjoterapii

Podczas konferencji prasowej pod hasłem “Bądź coraz lepszy w tym, co robisz” Krajowa Izba Fizjoterapeutów podsumowała zrealizowany dzięki środkom z Unii Europejskiej projekt FIZJO-LEARNING, w którym wzięło udział prawie 16 tys. fizjoterapeutów. W ramach projektu odbyło się 901 szkoleń stacjonarnych, a na specjalnej platformie FIZJA opublikowano 142 szkolenia online. Kursy obejmowały osiem dziedzin fizjoterapii. Zaprezentowano garść statystyk oraz różne punkty widzenia.

W konferencji prasowej 29 lutego wzięli udział: prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek; główny specjalista w Wydziale Oceny i Monitorowania w Departamencie Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia Beata Kontrowicz; doradca ds. projektów w KIF Arkadiusz Dziubaszewski, kierownik działu projektów oraz doskonalenia zawodowego Hanna Galec; ekspertki, które prowadziły szkolenia – dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa, dr n. med. Marta Jokiel oraz lek. specjalistka ortopedii i traumatologii dr n. med. Joanna Wałecka; uczestnik szkoleń dr Piotr Turmiński. Konferencję prowadziła Renata Jeziółkowska.  

 

Prezes KRF dr Tomasz Dybek podkreślił, że fizjoterapeuta to samodzielny zawód zaufania publicznego, samodzielny zawód medyczny i że fizjoterapeuci mają świadomość konieczności dokształcania się, stałego podnoszenia kompetencji. Stąd duże zainteresowanie projektem FIZJO-LEARNING, który jest największym przedsięwzięciem od początku istnienia Izby, czyli od 6 lat.  

– Niezmiernie miło mi było słyszeć, że projekt został doceniony przez Ministerstwo Zdrowia. Pod koniec trwania projektu zostaliśmy docenieni poprzez kolejną transzę środków na sfinansowanie szkoleń stacjonarnych i szkoleń online. Z dumą na Państwa patrzę. Tym projektem postawiliście Państwo poprzeczkę bardzo wysoko. Jestem z Państwa bardzo dumny – chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania projektu – pracownikom izby, Ministerstwa Zdrowia i przede wszystkim koleżankom i kolegom fizjoterapeutom, którzy brali udział w szkoleniach – mówił prezes KRF. 

 

Beata Kontrowicz, główny specjalista w Wydziale Oceny i Monitorowania w Departamencie Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia pogratulowała izbie realizacji projektu. Zaznaczyła, że miała przyjemność przyglądać się całemu procesowi – od początku wdrażania koncepcji projektu, od sporządzania ogólnych założeń, poprzez konkretną realizację, zaplanowanie zadań i osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.  

– Te wskaźniki były bardzo wysoko oszacowane, prawie jedna czwarta osób zajmujących się fizjoterapią została objęta wsparciem w tym projekcie, a okres realizacji tego projektu był stosunkowo krótki, bo na przestrzeni dwóch lat państwo zdołaliście zrealizować wszystkie założone zadania, łącznie z opracowaniem programów szkoleniowych, z utworzeniem platformy e-learningowej oraz przeprowadzeniem licznych warsztatów i szkoleń – mówiła Beata Kontrowicz. 

 

Przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia podziękowała za zaangażowanie całego zespołu projektowego, doceniając zdolności organizacyjne KIF. Wyraziła nadzieję, że również w przyszłości takie projekty będą realizowane przez KIF, ponieważ zawód fizjoterapeuty w dobie obecnych chorób cywilizacyjnych jest niezwykle potrzebny. 

Doradca ds. projektów w KIF Arkadiusz Dziubaszewski wraz z kierownik działu projektów oraz doskonalenia zawodowego Hanną Galec przedstawili szczegółowe statystyki dotyczące projektu. Wskazywali, że dzięki temu przedsięwzięciu prawie 28% aktywnych zawodowo fizjoterapeutów podwyższyło swoje kompetencje. Zwracali uwagę, że zakres merytoryczny został przygotowany we współpracy eksperckiej fizjoterapeutów oraz lekarzy.  

 

FIZJA konferencja podsumowująca_final – jedynka 01.03.2024

 

Dr hab. Domagalska-Szopa, prowadząca szkolenia stacjonarne w ramach projektu, autorka programów szkoleń z zakresu fizjoterapii pediatrycznej, zaznaczyła, że tematyka kursów wykraczała daleko poza edukację przeddyplomową i obejmowała najnowszą wiedzę z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.  

– Motywacją uczestników nie była chęć zdobycia certyfikatu, ale autentyczne zainteresowanie tematyką szkolenia i chęć dokształcenia.  Nie mam najmniejszych wątpliwości, że proponowany zakres kursów online i kursów stacjonarnych na pewno spełnił swoje zadanie, to znaczy podniósł zdecydowanie kompetencje zawodowe fizjoterapeutów. Czyli po prostu każdy z terapeutów, fizjoterapeutów, który wziął udział w tym programie, stał się coraz lepszy w tym, co robi – powiedziała ekspertka.  

 

Swoimi wrażeniami z udziały w projekcie podzieliły się fizjoterapeutka dr Marta Jokiel oraz lekarka specjalistka ortopedii i traumatologii dr Joanna Wałecka, prowadzące szkolenia online z zakresu ortopedii. W szkoleniach tych, cieszących się ogromnym zainteresowaniem, kluczowa była interdyscyplinarność.   

– Pragnę podkreślić, że bez dialogu z lekarzami nie jesteśmy w stanie w pełni zaopiekować się naszymi pacjentami. Ta współpraca, przenikanie się wzajemnie naszej wiedzy, dzielenie się naszymi doświadczeniami są bardzo ważne. Dlatego materiały zostały przez nas stworzone właśnie w taki sposób, aby przedstawić nie tylko najnowsze wytyczne, nasze doświadczenie, które zdobywamy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, najnowsze wytyczne z ogólnoświatowych towarzystw naukowych i międzynarodowych towarzystw, ale przede wszystkim również najnowsze metody postępowania operacyjnego. Chciałyśmy pokazać państwu, jak kompleksowo zajmujemy się naszym pacjentem i jak nowoczesna fizjoterapia powinna wkraczać właśnie na tę światową arenę – mówiła dr Marta Jokiel. 

Udział w projekcie to był zaszczyt. Szkolenia w taki sposób zostały skonstruowane, że jedna jednostka chorobowa jest omówiona od początku tak naprawdę do końca, przez salę operacyjną, przez diagnostykę u radiologa – dodała dr Joanna Wałecka. 

 

Dr Piotr Turmiński, uczestniczący w wielu szkoleniach i prowadzący własne kursy, zauważył, że na początku drogi zawodowej każdy zastanawia się jak ona będzie wyglądała, z jakim pacjentem przyjdzie mu pracować na co dzień, z jakimi schorzeniami przyjdzie mu się mierzyć. Wskazał, że sam stanął przed podobnym dylematem, zastanawiając się, z czego ma skorzystać, w jakich kursach czy szkoleniach brać udział.  

– Projekt wyszedł naprzeciw oczekiwaniom. Bezpłatne szkolenia stworzyły swoistą możliwość sprawdzenia, czy dana dziedzina jest dla kogoś odpowiednia, czy to jest akurat to, w czym chciałby się realizować, czy być może powinien spróbować czegoś innego. To nie dotyczy wyłącznie osób, które rozpoczynają swoją drogę zawodową. W szkoleniach uczestniczyły osoby, które chciały poszerzyć jeszcze bardziej wiedzę, dowiedzieć się czegoś z dziedziny, w której pracują, ale też ci, którzy chcieli spróbować czegoś nowego czy wystartować z nowymi umiejętnościamizaznaczał dr Piotr Turmiński. 

 

Na zakończenie konferencji rzecznik prasowa KIF Renata Jeziółkowska zachęcała do dalszego korzystania z kursów online na platformie FIZJA oraz zapowiedziała II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który odbędzie się 12-15 czerwca w Krakowie. Poinformowała o uruchomionej już rejestracji na specjalnej stronie internetowej: II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów (kif.info.pl)


Wideo z konferencji: 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt nr POWR.07.01.00-00-0005/22 FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.