PL

NIE dla marginalizowania fizjoterapeutów. TAK dla dialogu z wszystkimi zawodami medycznymi

W reakcji na atmosferę powstałą wokół roli fizjoterapeutów w procesie rehabilitacji oraz na wypowiedzi prof. Małgorzaty Łukowicz, konsultant krajowej w dziedzinie rehabilitacji medycznej, podważające kompetencje fizjoterapeutów i wprowadzające w błąd, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów skierował do minister zdrowia Izabeli Leszczyny pismo, wyrażające stanowisko Prezydium KRF, z prośbą o zacieśnienie współpracy z samorządem fizjoterapeutów nad regulacjami zwiększającymi dostępność świadczeń dla pacjentów.

 

Prezydium KRF odniosło się ponownie do kwestii wycofania z publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzenia, w którym środowisko upatrywało szansy na wprowadzenie zmian zwiększających dostęp do fizjoterapii i skracających kolejki.

W piśmie czytamy:  

Konstruktywny dialog ze wszystkimi zawodami medycznymi, dyskusja z interesariuszami systemu ochrony zdrowia mającymi różne punkty widzenia i doświadczenia bez wątpienia zaprocentuje stworzeniem korzystnych dla pacjenta regulacji.   

Krajowa Rada Fizjoterapeutów obserwuje szereg działań, odbiera szereg sygnałów wskazujących na próbę marginalizowania fizjoterapeutów, co przejawia się m.in. w wypowiedziach krajowej konsultant w dziedzinie rehabilitacji medycznej, dyskredytujących kompetencje fizjoterapeutów. Dostrzegalny w naszym środowisku jest fakt, że w mediach podkreśla Pani konieczność dialogu, mówiąc np. o współpracy z lekarzami przy jednoczesnym pomijaniu roli fizjoterapeutów. Budzi to nasz niepokój w kontekście dyskusji nad rozwojem rehabilitacji, podczas gdy rehabilitacja w dużej mierze opiera się na pracy fizjoterapeutów. 

 

Pełna treść pisma do MZ:

SRF.02.2024.TD