PL

Relacja ze styczniowego posiedzenia KRF

Krajowa Rada Fizjoterapeutów podczas XV posiedzenia II kadencji, pierwszego w 2024 roku, podjęła 195 uchwał w sprawie stwierdzenia wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz 61 uchwał o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uchwałę w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu, a także uchwałę w sprawie uzależnienia wydania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych o przystąpienia do testu umiejętności.

Wśród tematów było sprawozdanie Przewodniczącej Zespołu Kontrolerów za ubiegły rok. Po przedstawionym przez przewodniczącą KZK sprawozdaniu długo dyskutowano m.in. o liczbie przeprowadzonych kontroli, liczbie kontrolerów, kontrolach w poszczególnych województwach, sprawach organizacyjnych, proceduralnych, formalnych, finansowych, wynagrodzeniach.

Podjęto również uchwałę w sprawie wyboru audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2023 i 2024 oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności Komisji Socjalnej.

Dyskutowano o losach nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia, którego publikacja w Dzienniku Ustaw RP została wstrzymana. Rozporządzenie rozszerzyłoby kompetencje fizjoterapeutów oraz zwiększyłoby dostęp do fizjoterapii dla pacjentów. Szczegółowe informacje opublikujemy w oddzielnym komunikacie.