PL

Komunikat Prezesa KRF dotyczący zespołu kryzysowego

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów powołał w dniu dzisiejszym, tj. 12 marca 2020 roku, zespół kryzysowy. Zespół skupi się na kryzysie w fizjoterapii, który jest skutkiem pandemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2.

Celem sztabu jest monitoring sytuacji i wypracowanie rozwiązań i rekomendacji w obszarze:

  • zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i fizjoterapeutom w czasie pandemii;
  • przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2;
  • znalezienia metod, sposobów i dróg wychodzenia z kryzysu. Dotyczy to zarówno rekomendacji w obszarze rozwiązań prawnych, jak i tych o charakterze ekonomicznym.

Podjęto aktywne działania:

  • spotkanie w dniu dzisiejszym Macieja Krawczyka – prezesa KRF i Tomasza Niewiadomskiego – wiceprezesa KRF z Przewodniczącym Zespołu do spraw monitorowania prawidłowości postępowania świadczeniodawców w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 Panem Filipem Nowakiem – wiceprezesem NFZ. W trakcie spotkania rozmawiano o sposobach refundacji za czas gotowości do świadczenia usług fizjoterapeutycznych. Wstępnie omówiona propozycja została zawarta w piśmie skierowanym do Narodowego Fundusz Zdrowia w sprawie wydania wytycznych do sposobów kontynuowania/zawieszenia fizjoterapii refundowanej oraz wprowadzenia pożądanych form współpracy z NFZ w okresie pandemii;
  • wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie zaleceń dla fizjoterapeutów w okresie pandemii;
  • wypracowanie rekomendacji dla podmiotów prywatnych, niewspółpracujących i nieświadczących usług na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie postępowania w okresie pandemii;
  • wystąpienie z apelem do Premiera, Ministra Rozwoju, Ministra Finansów, Ministra Zdrowia w kwestii specjalnego wsparcia dla przedsiębiorców świadczących usługi fizjoterapeutyczne.

Zespół kryzysowy pracuje w trybie ciągłym, a o działaniach podjętych przez zespół będziemy informować na bieżąco.

Zespół kryzysowy jest otwarty na współpracę oraz wszelkie informacje, sugestie i projekty rozwiązań. Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus