PL

Sukces redakcji Physiotherapy Review – mamy 20 punktów ministerialnych!

Umieszczenie Physiotherapy Review na ministerialnej liście czasopism naukowych to efekt wytężonej pracy wielu osób zaangażowanych w rozwój czasopisma. Po przejęciu przez KIF (w lipcu 2019 r.) czasopisma Medycyna Manualna (które było wydawane od 1997 roku), rozpoczął się dynamiczny proces zmian. W krótkim czasie zmodernizowano niemal wszystko – nazwę, okładkę, makietę, zespół redakcyjny i styl pracy nad czasopismem. Zachęcamy do prześledzenia na osi czasu ścieżki naszego rozwoju!

“Jestem niezmiernie szczęśliwy, że nasze Physiotherapy Review zostało wpisane na listę czasopism naukowych z notą 20 punktów. To ogromny sukces i zwieńczenie wysiłku całej Redakcji. Nie ukrywam, że pracowaliśmy na to od kilku miesięcy przesyłając wiele pism do Ministerstwa Edukacji i Nauki wraz z merytoryczną argumentacją. Przyznam szczerze, że osobiście nie spodziewałem się pozytywnego rozstrzygnięcia, gdyż jesteśmy dość młodym periodykiem, trochę na tzw. dorobku względem tych bardziej uznanych. Tym większa jest nasza radość. W mijającym roku ustabilizowaliśmy sytuację wydawniczą pisma. Kolejne zeszyty kwartalnika wychodzą z regularnością szwajcarskiego zegarka, przeszliśmy na język angielski w publikacjach, a także zaczęliśmy być widoczni w niektórych bazach indeksacyjnych. Ogromną wartością stała się współpraca z wydawnictwem Termedia, które również wspierało nas w staraniach o punktację. Teraz, skoro już oficjalnie staliśmy się czasopismem naukowym, zyskamy w oczach przyszłych autorów. Ich prace ukazujące się na łamach naszego pisma będą się odtąd zaliczać w pełni do ich dorobku oraz awansów zawodowych typu przewód doktorski lub habilitacyjny. Ten sukces mobilizuje nas do walki o wzrost punktacji w kolejnych ocenach ministerialnych. Podsumowując – wielka sprawa.”  – prof. Jakub Taradaj, redaktor naczelny.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania stron czasopisma:

oraz profilu redakcji na Facebooku:

Linki:

*gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych