PL

KIF sprzeciwia się odbieraniu uprawnień magistrom fizjoterapii

Samorząd stanowczo zareagował na krzywdzący magistrów fizjoterapii projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, dotyczący wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Propozycje zmian w konsultowanym obecnie kształcie pozbawiłyby bowiem tę grupę uprawnień do wystawiania zleceń na określone wyroby medyczne. Prezes KRF podkreślając absurdalność takiego podejścia do kompetencji, mogącego w efekcie zmniejszyć dostępność dla pacjentów, skierował dziś do Ministerstwa Zdrowia pismo, zawierające pierwsze uwagi do dokumentu.

Pismo_DPP.233.2023.1_MZM.Milkowski_wyr.med

 

Przypominamy, że ze względu na istotność projektu chcemy również uzyskać stanowisko fizjoterapeutów. Wszelkie sugestie prosimy przesyłać na adres: [email protected].

W związku z koniecznością opracowania stanowiska prosimy o nadsyłanie uwag do dnia 6 lipca br.