PL

Prezes KRF pisze list do Premiera w sprawie trudnej sytuacji w fizjoterapii