PL

Prezes KRF pisze do Ministra Zdrowia o absurdalnym obowiązku podpisu.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów od wielu miesięcy wskazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia na absurdalny obowiązek uzyskiwania każdorazowego potwierdzenia przez pacjentów realizacji świadczenia fizjoterapeutycznego.

W przypadku innych świadczeń nie ma takiego wymogu. W związku z tym obowiązek jest formą dyskryminacji zabiegów fizjoterapii i jest niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami, które nie przewidują wpisów w dokumentacji medycznej dokonywanych przez pacjenta czy też opiekuna. Obowiązek ten narusza także ustawową samodzielność medycznego zawodu zaufania publicznego, jakim są fizjoterapeuci.

Trudno też wymagać od pacjenta czy jego opiekuna prawnego wiedzy, która pozwala na świadome potwierdzenia realizacji świadczenia każdego dnia zabiegów/ osobodnia podpisem w dokumentacji medycznej.

W związku z nieuwzględnieniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia postulatu dotyczącego usunięcia absurdalnego obowiązku Krajowa Izba Fizjoterapeutów wystąpiła do Ministra Zdrowia o podjęcie stosownych działań.

Poniżej prezentujemy pismo, jakie dziś wysłał w tej sprawie do Ministra Zdrowia Prezes KRF.