PL

Ponad 10 tysięcy fizjoterapeutów przeszkolonych przez KIF, a my nie zwalniamy tempa!

Fizjoterapeuta zgodnie z art. 9 pkt. 4 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jest obowiązany prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną.

Z dniem 1 marca 2018 roku Krajowa Rada Fizjoterapeutów na mocy uchwały 142/I KRF przyjęła „Wytyczne do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej”. W ślad za tym w listopadzie 2018 powstał Dział Szkoleń Krajowej Izby Fizjoterapeutów w celu realizacji szkoleń z tego zakresu. Pod koniec 2018 roku rozpoczął się projekt szkoleń pod tytułem „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii”, a od lutego 2019 roku wdrożono organizację szkoleń na terenie całej Polski.

Wytyczne zostały opracowane na podstawie ICF. Podstawowym elementem, jest wprowadzenie obiektywnych mierników skuteczności i efektywności fizjoterapii. Wystandaryzowane testy oraz opracowany schemat opisu badania i prowadzenia procesu fizjoterapii pozwoli na ocenę funkcjonalności pacjentów. Wprowadzenie mierników oceny przyczyni się do wyboru i zastosowania najbardziej skutecznych form terapii oraz pozwoli na zindywidualizowanie podejścia do pacjenta.
(źródło: https://kif.info.pl/krajowa-izba-fizjoterapeutow-szkoli-ekspertow-pilotazu-z-nfz/)

Jakie były wstępne założenia i jaka jest ich realizacja?

Projekt prowadzony jest we współpracy z grupą doświadczonych Ekspertów KIF, których powołano i przeszkolono w okresie od marca do września 2018 roku. Cykl 4 szkoleń zaowocował uzyskaniem przez 73 fizjoterapeutów tytułu „Eksperta KIF”. W chwili obecnej przy współpracy Ekspertów i Prezydium KRF szkolenia prowadzi 60 osób we wszystkich województwach w całej Polsce.

Zapisy na wybrane szkolenie, prowadzone w określonym czasie i miejscu, są możliwe na kilka sposobów: za pośrednictwem strony www, przez uruchomiony w maju Portal Fizjoterapeuty lub zgłoszenie do działu szkoleń KIF chęci organizacji szkolenia przez placówkę zatrudniającą większą grupę fizjoterapeutów. Szkolenia przewidziane są dla grup 20-30 osobowych z zapewnieniem materiałów dydaktycznych potrzebnych do realizacji szkolenia. Każdy uczestnik oprócz Wytycznych KRF w formie książkowej otrzymuje również torbę, notes, długopis oraz miarkę, co umożliwia realizacje ćwiczeń praktycznych ujętych podczas szkolenia.

Założyliśmy, że w 2019 rok przeszkolimy w zakresie prowadzenia badania i dokumentacji medycznej w fizjoterapii 10 tysięcy fizjoterapeutów. Szkolenia ruszyły pełną parą w lutym bieżącego roku, a już w połowie kwietnia byliśmy na półmetku realizacji planowanych założeń. Cel 10 tysięcy przeszkolonych fizjoterapeutów został osiągnięty z początkiem sierpnia! Dzięki zaangażowaniu Działu Szkoleń, Ekspertów, a także racjonalnemu gospodarowaniu środkami, w ramach założonego budżetu możemy kontynuować projekt, a to oznacza, że w bieżącym roku przeszkolimy dodatkowe 2-3 tysiące fizjoterapeutów.

Nie zwlekaj z zapisem na szkolenie!

Jeśli jeszcze nie brałaś/brałeś udziału w tym szkoleniu, skorzystaj z możliwości zapisania się na terminy podane w Portalu Fizjoterapeuty. Szkolenia realizowane są do końca listopada 2019 roku. Warto się pospieszyć, bo to ostatnie wolne miejsca na szkolenia KIF, organizowane w tym roku.

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń lub ich organizacji skontaktuj się z Działem Szkoleń Krajowej Izby Fizjoterapeutów

[email protected]
+48 22 230 23 73