PL

Krajowa Izba Fizjoterapeutów szkoli ekspertów do pilotażu z NFZ

2 marca br. odbyło się pierwsze szkolenie ekspertów KIF. Fizjoterapeuci poznali wytyczne do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej, które zostały przyjęte w formie uchwały przez KRF. To pierwsze z cyklu kilku zaplanowanych spotkań. Szkolenie poprowadzili wiceprezesi Krajowej Rady Fizjoterapeutów: Aleksander Lizak i Ernest Wiśniewski.

Wytyczne stanowią element proponowanej przez KIF reformy rehabilitacji, której celem jest zmniejszenie czasu oczekiwania do fizjoterapeutów oraz właściwe wykorzystanie kompetencje fizjoterapeutów. – To przełom w myśleniu o fizjoterapii. Standaryzacja jest koniecznym elementem profesjonalizacji naszego zawodu – podkreślał Hubert Rządkowski, jeden z uczestników szkolenia.

– Indywidualne podejście do pacjenta i równoczesne wprowadzenie tożsamych dla wszystkich fizjoterapeutów zasad sprawozdawczości i kontroli postępów terapii to szansa dla pacjentów i dla nas, fizjoterapeutów. Szansa, bo wprowadzamy nowoczesny wymiar fizjoterapii: zindywidualizowana terapia dostosowana do realnych potrzeb naszych pacjentów przy równoczesnym uporządkowaniu kwestii formalnych, czyli dokumentacji. Takie zasady obowiązują inne zawody medyczne, choćby lekarzy, najwyższy czas na wprowadzenie ich w fizjoterapii – uzupełnia Arkadiusz Ujma, biorący udział w spotkaniu.

Wytyczne zostały opracowane na podstawie ICF. Podstawowym elementem, jest wprowadzenie obiektywnych mierników skuteczności i efektywności fizjoterapii. Wystandaryzowane testy oraz opracowany schemat opisu badania i prowadzenia procesu fizjoterapii pozwoli na ocenę funkcjonalności pacjentów. – Wprowadzenie mierników oceny przyczyni się do wyboru i zastosowania najbardziej skutecznych form terapii oraz pozwoli na zindywidualizowanie podejścia do pacjenta. Naszym celem jest przede wszystkim dobro pacjenta, który w naszej ocenie musi otrzymać świadczenie na najwyższym poziomie – mówi Maciej Krawczyk, prezes KIF.

Wytyczne stały się podstawą do opracowania wspólnie z NFZ pilotażu. W pierwszych dniach marca Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierował pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o akceptację przygotowanego projektu pilotażu, który obejmie około czterech tysięcy pacjentów w Polsce korzystających z opieki fizjoterapeutycznej w ramach NFZ u 20 świadczeniodawców w całym kraju.

W pilotażu przewidziana jest także współpraca z ZUS w kwestii wymiany informacji na temat absencji chorobowych pacjentów objętych pilotażem oraz korzystania z innych form rehabilitacji w ramach ZUS.