PL

Podmioty komercyjne: zgłaszajcie zawieszenie przyjmowania pacjentów!

Komunikat nr 9 Zespołu Kryzysowego z dnia 17 marca 2020 r.

Fizjoterapeuci prowadzący działalności komercyjną – raportujcie do KIF zawieszenie i ograniczenie przyjmowania pacjentów w waszych praktykach i podmiotach leczniczych. Pomoże to nam oszacować skalę i rozmiar strat, jakie, w związku z pandemią, poniosła i nadal ponosi polska fizjoterapia. Zebrane dane będą podstawą do negocjacji w staraniu się o pomoc finansową i wsparcie ze środków krajowych i unijnych.

Zgłoszenia należy dokonać przez Portal Fizjoterapeuty, gdzie znajdziecie wygodny e-formularz. Należy go wypełnić i wysłać w wersji online przez Portal.

Wypełnij e-formularz na Portalu Fizjoterapeuty

Uwaga: w najbliższym czasie zwrócimy się także do Was z prośbą o uzupełnienie dodatkowej, anonimowej ankiety, która również pomoże określić rozmiar strat. Prosimy o jej wypełnienie zgodnie ze stanem faktycznym. Wiarygodne dane pomogą nam skuteczniej walczyć o wsparcie dla fizjoterapeutów!

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Nie rejestrowałeś się jeszcze w Portalu Fizjoterapeuty?
Zobacz jak to zrobić!

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus