PL

Nowy numer czasopisma naukowego Physiotherapy Review jest już dostępny!

Rok 2022 zaczynamy od zmian. Wraz z rozpoczęciem bieżącego roku nasz periodyk jest indeksowany w prestiżowej wyszukiwarce internetowej Publons, którą prowadzi firma Claritive będąca również właścicielem bazy Web of Science oraz corocznych wydań tzw. listy filadelfijskiej czyli JCR. Stanowi to kolejny, ogromny sukces i zwiększa szanse na dalszy awans pisma.

Publons zapewnia badaczom bezpłatną usługę śledzenia, weryfikowania i prezentowania swoich recenzji naukowych oraz wkładu redakcyjnego do czasopism. Wierzę, że zdarzenie to skłoni do współpracy z nami wybitnych recenzentów, gdyż wskaźniki publikowane na profilach naukowców w powyższej witrynie definiują pozycję danego badacza w środowisku oraz są honorowane w konkursach grantowych i ocenach okresowych pracowników jednostek badawczych. Fakt ten na pewno pogłębi proces rozwoju naszego pisma i spowoduje że wartość merytoryczna publikacji będzie wciąż wzrastać.Prof. Jakub Taradaj, Redaktor Naczelny.

Nowe wydanie Physiotherapy Review jest także wyjątkowe, ponieważ rozszerzono liczbę prac w nim publikowanych z 7 do 9 artykułów. Jest to dla nas swoisty wyznacznik rozwoju pisma. Coraz większe zainteresowanie nadsyłaniem manuskryptów do panelu redakcyjnego pozwoliło nam na poszerzenie wolumenu prac.

Warto przypomnieć, że artykuły publikowane w naszym czasopiśmie dostępne są za darmo w formule Open Access na stronie: physiotherapy.review

Darmowa jest także publikacja prac badawczych, a dodatkowym atutem jest tłumaczenie nadesłanych prac polskich na język angielski, organizowane obecnie na koszt redakcji.

Cały nowy numer dostępny jest w bibliotece KIF oraz pod adresem kif.info.pl/wydawnictwo-naukowe/ oraz na stronie physiotherapy.review

Zapraszamy do śledzenia naszej strony na FB facebook.com/PhysiotherapyReview