Zaproszonych gości przywitała dr Dominika Batycka–Stachnik – wiceprezes KRF, odpowiedzialna m.in. za kształcenie przed –
i podyplomowe, specjalizacje oraz  wspieranie rozwoju zawodowego, dziękując jednocześnie wszystkim za przybycie.

Następnie głos zabrała członkini Komisji Konkursowej dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz – Kuźmicka, prof. AWF, kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej Wydziału Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Żaden członek Komisji nie miał wglądu do tego, z jakiego ośrodka i z jakiej uczelni napłynęły prace. Cały proces przebiegał tajnie. Jednak mieliśmy w tym roku szczególnie trudne zadaje, powiedziała dr Brzuszkiewicz – na jednego recenzenta, przypadało średnio dziesięć prac do oceny 

W tegorocznej Komisji, prace magistrów fizjoterapii, recenzowało 26 członków komisji z całej Polski.  

Drugą członkinią Komisji Konkursowej, która zabrała głos na spotkaniu, była dr hab. Joanna Kostka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi). Mam nadzieję, że będziecie Państwo rozwijać karierę naukową, bo posiadacie już w sobie zalążek pasji, która charakteryzuje młodych naukowców, powiedziała. Jednocześnie zaznaczyła, że bardzo obiecującym jest fakt, że wzrasta liczba nadsyłanych prac do konkursu i rośnie ich wartość merytoryczna. 

We wstępnych propozycjach nagrody miały trafić do trzech najlepszych magistrantów, ale Prezydium KRF, widząc wysoki poziom merytoryczny konkursu, wyszło z inicjatywą nagrodzenia aż dziesięciu prac.  

Następnie wypowiedział się profesor Jakub Taradaj – redaktor naczelny Physiotherapy Review, czyli pisma naukowego KIF. Na początku swojego wystąpienia podziękował za piękną inicjatywę nagradzania wygranych osób – To już nie pierwsza taka edycja, ale pierwsza poprowadzona tak uroczyście. W ten sposób również jej ranga wzrasta. Serdecznie gratuluję laureatom i bardzo się cieszę, że mogę tu z Państwem być. 

Prace wszystkich nagrodzonych osób będą opublikowane na łamach czasopisma naukowego Physiotherapy Review. Kwartalnik jest przyjazny przyszłym młodym naukowcom, przyjmuje ich prace i publikacje napisane przez nich w języku polskim. Następnie są one przekładane na język angielski na koszt KIF. Taka publikacja może pomóc laureatom w ich dalszej karierze zawodowej i naukowej np. w rozwijaniu kariery doktorskiej czy w przystępowaniu do specjalizacji – Dajemy wam te możliwość i czekamy na wasze prace – powiedział redaktor naczelny pisma.  

W ubiegłym roku Physiotherapy Review weszło na listę czasopism punktowanych, co w znacznym stopniu podnosi jego rangę w kręgu światowych periodyków naukowych.  

Po krótkim wystąpieniu Profesora Jakuba Taradaja, przystąpiono do wręczania nagród wyróżnionym i nagrodzonym laureatom. Nagrody z rąk prezesa KRF – dr. Tomasza Dybka oraz członkini jury – dr hab.  Grażyny Brzuszkiewicz – Kuźmickiej, odebrali: 

1 miejsce: 

Julia Buszko-Michalczak (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie) – „Ocena zależności pomiędzy występowaniem dolegliwości układu moczowo–płciowego u młodych kobiet a osłabieniem mięśni dna miednicy”. 

 2 miejsce:  

Maciej Oleksiewicz (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) – „Efektywność manipulacji krótkodźwigniowej stawów kręgosłupa lędźwiowego”. 

Wyróżnienia: 

Michał Katra (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach) – „Wpływ podzielonej i celowanej uwagi na wielkość przestrzennego sumowania bólu: badanie eksperymentalne”. 

Alina Gabrylewicz (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – „Powrót do zdrowia pacjentów po zespole PIMS oraz wpływ tej choroby na tolerancję wysiłku”.   

Klaudia Kusienicka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) – „Wpływ opasek do treningu okluzyjnego na propriocepcję stawu na przykładzie nadgarstka”.  

Agnieszka Kijak (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) – „Ocena wpływu skręcenia stawu skokowego na możliwości siłowe i szybkościowe zginaczy grzbietowych i podeszwowych stopy w grupie kobiet”.   

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych w linku:
https://kif.info.pl/wyniki-konkursu-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-fizjoterapii/ 

Wszyscy nagrodzeni w kilku zdaniach zaprezentowali swoje prace i przybliżyli uczestnikom spotkania ich tematykę oraz napotkane wyzwania. 

Wartym podkreślenia i ponownego wyróżnienia jest fakt, że wszyscy laureaci podczas prezentacji, wykazali się wielką skromnością i pokorą – mimo osiągnięcia wspaniałych wyników, potrafili wskazać nawet niewielkie minusy czy mankamenty w swoich pracach.  

Dodatkowym punktem spotkania była krótka prezentacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych „FIZJO – LEARNING”. Wiceprezes KIF – dr Rafał Trąbka oraz kierownik działu szkoleń – Patrycja Bartnicka – Kamać, przedstawili zebranym platformę edukacyjną „FIZJA” i zapoznali wszystkich z możliwościami, jakie oferuje nowy projekt KIF. 

Na koniec uroczystości dr Dominika Batycka – Stachnik oraz dr Rafał Trąbka jeszcze raz podziękowali laureatom za ich prace, Komisji Konkursowej za ogromny wkład pracy w ich recenzowaniu oraz Katarzynie Maślanko za koordynację wszystkich związanych z tym działań.   

Do komisji konkursowej spłynęło 113 prac z 32 uczelni – najwięcej ze Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach,  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.  

Za wszystkie serdecznie dziękujemy w imieniu Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Physiotherapy Review.